Van diesel naar elektrische vrachtwagens: de omschakeling deel 2

In ons vorige artikel hadden we het over de Tesla Semi, Elon Musks elektrische truck die binnenkort op de markt komt, in verband met de kosten binnen de wegvervoersbranche. Maar de technologie die het mogelijk maakt om ongeveer 800 kilometer af te leggen op een volledig opgeladen accu, en die grote namen al overtuigt om minstens 500 trucks vooruit te bestellen, beïnvloedt uiteindelijk meer dan puur het bedrag onder de streep.

Omdat 75% van het vrachtvervoer in de EU en 70% van het vrachtvervoer in de VS over de weg plaatsvindt, bekijken we in dit artikel hoe wettelijke verplichtingen en infrastructurele haalbaarheid uiteindelijk invloed zullen uitoefenen op de snelheid waarmee de transportbranche overstapt van vrachtwagens op brandstof naar elektrische vrachtwagens.

Deel 2: De invloed van regelgeving en infrastructuur op eTrucks

Vermindering van uitstoot: weg met diesel

De kosten vormen een doorslaggevende factor voor de beslissingen over de investeringen van ondernemingen, maar ook de wet- en regelgeving moet in de overwegingen meegenomen worden. In de afgelopen jaren hebben meerdere landen deelgenomen aan een wereldwijd verdrag, het akkoord van Parijs, gericht op het verminderen van de uitstoot van CO2 en broeikasgassen. In reactie daarop heeft een aantal grote steden, waaronder Madrid, Parijs en Mexico city, zelfs aangekondigd diesel te gaan verbieden, terwijl Frankrijk en het VK voor het hele land aankondigden de verkoop van voertuigen op fossiele brandstoffen vanaf 2040 te zullen verbieden.

Aangezien het transport 2/3 van de oliebehoefte in de EU vertegenwoordigt en vrachtwagens alleen al 9% van de wereldwijde oliebehoefte, lijkt het aanpakken van olieslurpende voertuigen een begrijpelijke manier om emissies te verlagen en de internationale doelen te halen. Het gevolg is natuurlijk een sterkere regelgevende druk in de richting van elektrische vrachtwagens.

Toch blijven de VS, net als met de brandstofprijzen, achter met de concrete milieuwetgeving, wat verklaart waarom de eTruck-technologie in de VS minder snel in opkomst is. En omdat zware vrachtwagens, die het overgrote deel van de transportvoertuigen vormen en die 2 tot 3 keer zo veel brandstof gebruiken als lichte vrachtwagens, naar verwachting als laatste zullen overschakelen naar de elektrische versie, zal er verdergaande regelgeving nodig zijn om diesel wereldwijd te verbieden.

Overwegend dat het in gebruik nemen van steeds meer eTrucks in 2050 3,5 miljoen vaten olie per dag kan vervangen, wat overeenkomt met 40% van het huidige dieselverbruik door vrachtwagens, kan een strengere en bredere regelgeving een welkome impuls zijn in de richting van eTrucks.

Infrastructurele haalbaarheid: eTrucks opladen

Elektrische vrachtwagens in uw vloot opnemen om de kosten te verlagen, aan wettelijke eisen te voldoen en minder vervuiling te veroorzaken is natuurlijk prima. Tot u op 80 kilometer afstand van het dichtstbijzijnde oplaadpunt met een lege accu staat. Misschien is het gebrek aan ondersteunende infrastructuur langs de snelwegen overal ter wereld wel de grootste rem op het overstappen van diesel naar elektrisch.

Maar er is goed nieuws voor degenen onder u die steeds enthousiaster worden over de elektrische toekomst: er wordt aan infrastructurele oplossingen gewerkt. Omdat er te weinig oplaadpunten zijn, is er nu behoefte aan krachtiger accu's en zijn de kosten dus hoger, maar Tesla is blijkbaar al in onderhandeling met zijn eTruck-klanten over het installeren van “megalaadpunten” op belangrijke locaties. Waarschijnlijk leidt dat tot een doorlopende ontwikkeling in het voordeel van de eTruck: hoe meer elektrische vrachtwagens Tesla verkoopt en verzorgt, hoe meer externe oplaadpunten er komen langs de grote wegen, in opslagplaatsen en bij distributiecentra. Bovendien zouden er bij de invoering van intradayladen kleinere accu's mogelijk zijn en zou het laadproces betrouwbaarder worden, wat de aarzeling om in een elektrische vloot te investeren zou verminderen.

Elektrische vrachtwagens: klaar of niet klaar, ze komen eraan

De vraag is niet of ze komen, maar wanneer. Elektrische vrachtwagens bieden enorme mogelijkheden voor het verminderen van kosten en vervuiling, voor prijzen die te vergelijken zijn met die van dieselvrachtwagens. Hun komst is dus onvermijdelijk. De snelheid waarmee dit zal gebeuren is minder duidelijk. Hoewel het product van Tesla in 2019 de weg op gaat, zullen we nog een jaar of 4 moeten wachten om te zien of de voorspelling om vanaf 2023 100.000 eTrucks per jaar te produceren en verkopen uit zal komen.