Woordenlijst logistiek

Invoerrechten

Wat zijn invoerrechten?

Invoerrechten worden ook wel invoerbelastingen, douanerechten of heffingen genoemd. Het zijn belastingen op ingevoerde producten. Deze belasting is meestal afhankelijk van het bedrag dat voor het product in rekening wordt gebracht.

Douanerechten worden door de douane geïnd. Als u zich in een land bevindt dat tot de EU behoort, worden u kosten in rekening gebracht voor aankopen in een land dat daar geen deel van uitmaakt.

Waarom worden invoerrechten geheven?

Er zijn verschillende redenen waarom invoerrechten op buitenlandse producten worden geheven. Hier volgt een lijst van enkele, zo niet alle redenen:

- Ze helpen inkomsten te genereren voor de overheid
- Ze zorgen er ook voor dat buitenlandse goederen niet aantrekkelijker zijn dan lokale goederen
- Sommige landen gebruiken douanerechten om andere landen te straffen door meer belasting op hun producten te heffen

Hoe worden invoerrechten berekend?

Douanerechten worden berekend als een percentage van de douanewaarde van ingevoerde goederen. De douanewaarde van een product bestaat uit de oorspronkelijke kosten van het product, de transportkosten en de verzekering.

De percentages kunnen echter variëren, afhankelijk van het soort product dat wordt ingevoerd. Dit kan te maken hebben met extra belasting die wordt geheven, vanwege het land waar het product is vervaardigd. Hieronder vindt u informatie over hoe douanerechten op basis van de forfaitaire methode en de op tarieven gebaseerde methode worden berekend.

Forfaitaire berekening

De forfaitaire methode wordt meestal gebruikt voor producten die tussen personen worden verzonden. Bijvoorbeeld:

- Als iemand buiten de EU u af en toe producten stuurt
- Het product is u kosteloos toegezonden
- De ingevoerde goederen zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik
- En als de kosten niet meer dan 700 euro bedragen

Mocht een van bovenstaande punten het geval zijn, dan brengt de douane 17,5% van de douanewaarde in rekening. Wanneer bepaalde afspraken zijn gemaakt, bedraagt het tarief echter 15%.

Op tarieven gebaseerde berekening

De op tarieven gebaseerde berekeningsmethode hangt af van de waarde, de aard en de kenmerken van de ingevoerde goederen. Daarom geeft deze berekeningsmethode het totaal van alle invoerrechten, te weten:

- Douanerechten
- Accijnzen
- Btw bij invoer

Wie betaalt invoerrechten?

Invoerrechten kunnen zowel door de verkoper als door de koper worden betaald. Dit hangt af van de verkoopvoorwaarden, maar meestal moet de koper betalen. Als de voorwaarden aangeven dat de zending DDU (Delivery Duty Unpaid) is, moet de koper betalen. De verkoper betaalt echter als het DDP (Delivery Duty Paid) is.

Zijn de invoerrechten na Brexit veranderd?

De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland uit de Europese Unie​​​​​​​ heeft gevolgen gehad voor de douanerechten. Ingevoerde artikelen uit deze twee landen worden niet langer beschouwd als afkomstig uit de EU en daarom worden douanerechten geheven. Dit komt omdat zij als goederen over de grens van het douanegebied van de EU worden vervoerd.