De impact van het nieuwe mobiliteitspakket op de vervoerssector

Vorige week heeft het Europees Parlement het mobiliteitspakket officieel met een absolute meerderheid goedgekeurd, waarbij een reeks herzieningen wordt ingevoerd die het vervoer van goederen over de weg drastisch zullen veranderen. Na meer dan drie jaar van intensieve onderhandelingen, amendementen en procedures is het mobiliteitspakket nu een feit. Het Europees Parlement heeft op 9 juni een reeks maatregelen goedgekeurd die bedoeld zijn om de arbeidsomstandigheden voor vrachtwagenchauffeurs te verbeteren en tegelijkertijd de vervoersregels in de Europese Unie te harmoniseren. Het doel van deze logistiekhervorming is een meer uniforme en doeltreffende controle van het vervoer.

Hoe het EU-mobiliteitspakket zal worden uitgerold

Om te beginnen zullen deze regels niet onmiddellijk in werking treden. Daarvoor moeten we eerst wachten tot het einde van een overgangsperiode die voor elk van hen is vastgesteld. De drie basispijlers van de wijzigingen zijn de richtlijn betreffende de detachering van werknemers, de verordening betreffende de toegang tot de vervoersmarkt en de verordening inzake rij- en rusttijden.

Mobiliteitspakket pijler I: richtlijn betreffende de detachering van werknemers

Deze richtlijn houdt in dat er een minimumloon wordt vastgesteld voor vrachtwagenchauffeurs die internationaal of cabotagevervoer verrichten. Daartoe moeten de chauffeurs ten minste het minimumloon ontvangen dat is vastgesteld in het land waar zij de vervoersdienst verrichten. Bilateraal internationaal vervoer, d.w.z. vervoer waarbij het land van herkomst of bestemming het land is waar het voertuig is geregistreerd of transitovervoer, valt hier niet onder.

Alle wegvervoersondernemingen moeten bewijzen dat zij daadwerkelijk actief zijn in de lidstaat waar zij zijn geregistreerd. Deze maatregel is bedoeld om meer controle uit te oefenen op de zogenaamde ‘brievenbusmaatschappijen’ in de vervoerssector. Zo wordt onder meer geëist dat vrachtwagens om de acht weken naar het land van registratie terugkeren en dat chauffeurs om de drie of vier weken terugkeren, zodat zij niet, zoals in het verleden, voortdurend buiten hun land van herkomst kunnen blijven opereren.

Inwerkingtreding: maart 2022

Mobiliteitspakket pijler II: verordening betreffende de toegang tot de vervoersmarkt

De bestaande limieten voor cabotage (drie cabotageritten in zeven dagen) zullen worden gehandhaafd, maar er zal een afkoelingsperiode van vier dagen nodig zijn voordat meer cabotageritten in hetzelfde land met hetzelfde voertuig kunnen worden uitgevoerd. Voertuigen met een maximaal toegestane massa tussen de 2,5 en 3,5 ton die internationaal vervoer verrichten, zullen een tachograaf aan boord moeten hebben.

Inwerkingtreding: maart 2022, tachografen in juni 2022

Mobiliteitspakket pijler III: verordening inzake rij- en rusttijden

Tot slot zal het mobiliteitspakket ook de regels voor de wekelijkse rustperiodes voor vrachtwagenchauffeurs versoepelen. In veel Europese landen, zoals onder meer Italië, Portugal en Frankrijk, wordt gewezen op de dringende behoefte aan rustplaatsen. Deze nieuwe regels zullen twee opeenvolgende verkorte periodes (van ten minste 24 uur) mogelijk maken, op voorwaarde dat in de volgende vier weken ten minste vier wekelijkse periodes van rust worden genomen, waarvan twee normale (d.w.z. ten minste 45 uur). Het verbod op het doorbrengen van de verplichte rustperiode in de vrachtwagencabine aan het einde van de week blijft echter van toepassing.

Met betrekking tot het touringcartoerisme staat in de officiële aankondiging van de EU dat “het touringcartoerisme zich qua rijgedrag onderscheidt van andere vervoersactiviteiten. Buschauffeurs volgen een ‘toeristentempo’, wat betekent dat er meer pauzes zijn voor passagiers, meer stops onderweg en een combinatie van langere ritten (aan het begin en het einde van de rondritten) en kortere ritten (tijdens de rondritten).” Dit betekent dat chauffeurs in deze sector meer flexibiliteit zullen hebben, vooral tijdens het toeristische hoogseizoen.

Inwerkingtreding: september 2020

Hoe u het mobiliteitspakket in uw voordeel kunt gebruiken

Al deze maatregelen, die bedoeld zijn om de arbeidsomstandigheden van vrachtwagenchauffeurs te verbeteren, maken het werk van vrachtbeurzen nog belangrijker. Vooral als het mogelijk is om naar aanbiedingen binnen de hele Europese markt te zoeken, zoals bij de Alpega Group en de drie bijbehorende vrachtbeurzen (123cargo, Teleroute en Wtransnet), waardoor bedrijven en transporteurs in elk land waar ze actief zijn ladingen kunnen vinden en met een vol voertuig naar huis kunnen terugkeren.

Meer informatie over het nieuwe mobiliteitspakket kunt u vinden in de officiële aankondiging van de Europese Commissie.