Een jaar van optimisme voor de transportsector

Afgelopen voorjaar is de "Optimists Club"-campagne van Teleroute van start gegaan. Het doel van deze campagne was de transportsector, die behoorlijk heeft geleden onder de coronacrisis en desondanks alles in het werk heeft gesteld om de supply chain niet stil te laten vallen, nieuw leven in te blazen.

"Optimisme" is ook het perfecte woord om de resultaten van de macro-enquête te beschrijven die begin 2021 door Alpega Group werd gehouden. In deze enquête werd 1200 logistieke en transportbedrijven in Europa gevraagd welke impact de gezondheidscrisis en andere uitdagingen, zoals de digitalisering van de logistieke sector en de Brexit op hun bedrijf hebben gehad.

De eerste conclusie die we op basis van de enquête kunnen trekken, is dat hoewel de meeste deelnemers denken dat het ergste achter de rug is, een groot deel van hen nog erg terughoudend is over de verwachtingen de komende maanden. Als zodanig is de mate van optimisme in de transportsector aan het begin van het jaar beoordeeld met een 6,2 op een schaal van 10. Zo gaf 72% van de deelnemers aan dat de winst van transportbedrijven in 2021 naar verwachting gelijk zou blijven of hoger zou zijn dan de winst in 2020. En 75% gaf aan dat het aantal transacties naar verwachting gelijk zou blijven of in de loop van het jaar zou stijgen.

Hoewel er nog een lange weg te gaan is, lijkt het er in de laatste weken van het jaar op dat deze verwachtingen zijn uitgekomen. Dat is de conclusie die we hebben getrokken na een analyse van de uitwisselingsactiviteit op de Teleroute-vrachtbeurs. Hieruit blijkt dat het aantal vrachtaanbiedingen eind november 53% hoger was dan in dezelfde periode in 2020. Het aantal is zelfs hoger dan het aantal van vóór de pandemie, met 30% meer vrachtaanbiedingen dan in 2019.

De viering van de 11e editie van WConnecta, het grootste transportnetwerkevenement in Europa gaf ons het gevoel dat we langzaamaan weer in de normaliteit zijn beland. Het werd op kleine schaal gehouden. 300 professionals en 122 transportbedrijven uit heel Europa ontmoetten elkaar in Barcelona voor dit face-to-face-evenement, het eerste na de gezondheidscrisis. Tijdens het evenement heerste er een sfeer van optimisme, veerkracht en de wens om weer zaken te doen als vanouds.

Dit komt op een moment waarop samenwerking voor bedrijven belangrijker is dan ooit tevoren. Ten eerste om het aantal lege ritten te verlagen, maar ook om andere uitdagingen in de transportsector het hoofd te kunnen bieden, zoals vertragingen bij het verwerken van betalingen. Daarom beschouwen we de introductie van FastPayment, een service die voorziet in de snelle betaling van facturen, waardoor zij minder lang op de betaling van hun factuur hoeven te wachten, als een echt highlight van 2021.

Met deze service, die beschikbaar is op het Teleroute-platform, helpen we de wachttijd tussen de levering van transportdiensten en de ontvangst van de betaling te verkorten tot ca. 48 uur. FastPayment maakt nu deel uit van de veiligheidsmaatregelen die we reeds op de Teleroute-vrachtbeurs aanbieden, zoals Payment Guarantee, waarmee de transporteur kan garanderen dat zijn facturen worden betaald. Dat zorgt voor de nodige gemoedsrust, omdat zij weten dat zij altijd voor hun diensten worden betaald.

Door al het voorgaande naderen we het einde van het jaar met een positief gevoel en met het vertrouwen dat dit winterseizoen de kers op de taart wordt voor 2021: het jaar waarin onze vrachtwagens weer de weg op gingen en dat onze professionals hoop gaf. Deze sector heeft weer eens bewezen een Optimists Club te zijn, die blijft doen waar het zo goed in is: het transporteren van vracht.