Een nieuwe generatie van vrachtbeurzen en transportplatformen: inzet van technologie voor een eerlijkere en efficiëntere transportbranche

De nieuwe generatie van vrachtbeurzen en transportplatformen ontstaat veelal op grond van eerdere tekortkomingen van de markt. De transportsector, een verzameling van diverse dienstverleners en dienstenvragers met diverse specialisaties, is rijp voor een dergelijke innovatieve ontwikkeling. De huidige technologische vooruitgang heeft het pad geëffend voor de transformatie van de transportbranche en geleid tot een betrouwbare, eerlijke en uitgebreide nieuwe generatie van vrachtbeurzen en transportplatformen voor vervoerders en expediteurs.

TECHNOLOGIE VOOR EEN VERBETERDE ERVARING OP DE VRACHTBEURZEN EN TRANSPORTPLATFORMEN

Vrachtbeurzen en transportplatformen zijn, ofschoon nuttig voor zowel vervoerders als expediteurs, allesbehalve perfecte oplossingen voor de betrokken partijen. Wij hebben hier enkele manieren opgesomd hoe transportmarkten zouden kunnen veranderen in vrachtbeurzen en transportplatformen met de technologie die hiervoor nodig is.

Eerlijke spotprijzen voor iedereenIn tegenstelling tot contractueel vastgelegde tarieven, spelen spotprijzen een steeds belangrijkere rol binnen de transportbranche. De inzet van consistente en eerlijke spotprijzen die per minuut kunnen veranderen, zorgt voor een gevoel van zekerheid en betrouwbaarheid, zowel bij de expediteurs als de vervoerders.

Deze zekerheid kan worden gewaarborgd op basis van intelligente algoritmes gericht op een probabilistische prijsstelling waarmee directe, nauwkeurige offertes voor expediteurs mogelijk zijn en waarbij rekening wordt gehouden met het aanbod, de vraag, brandstofprijzen en andere factoren die de prijs beïnvloeden. Hiermee kunnen de onzekerheden op het gebied van de budgettering en beschikbaarheid aan beide kanten van de markt worden weggenomen. Teleroute, een vrachtbeurs, biedt vervoerders, logistieke dienstverleners en expediteurs zelfs de mogelijkheid om bepaalde offertes gedurende een bepaalde periode en een specifiek aantal zendingen te handhaven en de markt op deze manier minder volatiel te maken.

Vertrouwen in uw vervoerder – Vrachtbeurzen en transportplatformen trekken in bijna alle gevallen dienstverleners en productaanbieders uit verschillende branches aan die zich nog vertrouwd moeten maken met de nieuwe aanbieders. Daarom is het creëren van vertrouwen tussen expediteurs en vervoerders van essentieel belang om een succesvol platform te kunnen exploiteren.

Gelukkig bieden de huidige technologische ontwikkelingen, met name voor het opstellen van een zogenoemde blockchain, transparante processen voor de tracking, feedback, facturatie enz. en hoeft niemand bang te zijn voor kwaadwillige of onbedoelde wijzigingen van functies. Dankzij de blockchain-technologie wordt vertrouwen de standaard verstandhouding tussen twee of meer partijen.

Opties waaruit kan worden gekozen – Zoals vermeld in ons artikel over specialisatie, specialiseren transportbedrijven zich vaak in een bepaald type vervoer. Het kan dan ook lastig zijn om een ruime keuze aan specifieke of algemene transportvoertuigen zodanig bij elkaar te brengen dat zij aan de grote vraag naar vervoerders op vrachtbeurzen kunnen voldoen.

Toch kan er via telematica en mobiliteit voor worden gezorgd dat een maximaal aantal vervoerders op de vrachtbeurs beschikbaar is. Als transportbedrijven hun actuele locaties doorgeven, kunnen zij eenvoudig worden gematcht met ladingen die zich het dichtst bij hun locatie bevinden, alsook met de meest optimale wachttijden en tarieven. Met andere woorden: de mogelijkheid om de locatie van voertuigen en vrachten door te geven, vergroot het bereik van beschikbare transportbedrijven voor de betreffende ladingen. Teleroute verlaagt het aantal lege ritten voor transportbedrijven bijvoorbeeld met nog eens 5% aangezien zij via het platform toegankelijker worden.

Omnichannel-aanwezigheid aan alle kanten – Geen enkele branche kan zich aan de noodzaak tot digitalisering onttrekken. Ook de transportbranche niet. In dit licht bezien is de inrichting van alomtegenwoordige digitale kanalen waar expediteurs en vervoerders met elkaar in contact kunnen komen, de sleutel tot het succes van een vrachtbeurs en transportplatform. Om chauffeurs geïnteresseerd te houden, is echter meer nodig dan slechts een website of applicatie.

Tot de trends op digitalisatiegebied behoren plug-ins, chatbots, voice-control, virtual reality, widgets enz. De mogelijkheden en noodzaak van deze digitalisatiemogelijkheden nemen alleen maar toe. Deze tools maken de communicatie makkelijker omtrent locatie, beschikbaarheid, aanvragen, offertes en nog veel meer.

Aanpassen aan de gig-economie – Uber, Airbnb, AmazonFlex, Foodora. Allemaal voorbeelden van het feit dat de gig-economie floreert in een wereld die in toenemende mate wordt gedomineerd door millennials. Als transportbedrijven deeltijd transport kunnen aanbieden aan individuen die in bepaalde delen van het land wonen, bieden zij zowel expediteurs als chauffeurs een gevoel van flexibiliteit. Routes kunnen worden gedeeld en het aanbod aan transportbedrijven kan zodoende exponentieel groeien, waarbij de winst stijgt en de kosten dalen.

Ere wie ere toekomtBelonings- en waarderingsprogramma’s kunnen voor een gevoel van vertrouwen en betrouwbaarheid op vrachtbeurzen en transportplatformen zorgen. Loyaliteitsprogramma’s blijven vervoerders en expediteurs aantrekken en illustreren hun professionaliteit en inzet voor klanten en dienstverleners. Voeg hieraan mogelijkheden voor verzekeringen, brandstof en onderhoud toe en uw vrachtbeurs of transportplatform is de ‘place to be’.

Het bieden van dit soort voordelen op basis van de analyse van het rijgedrag en feedback helpt een trouwe groep chauffeurs samen te stellen die zich maximaal inzet voor expediteurs. Teleroute zelf biedt pakketten aan waarmee leden een uitgebreidere toegang tot het platform en de vele leden krijgen.

EN NIEUWE GENERATIE VAN VRACHTBEURZEN EN TRANSPORTPLATFORMEN: HOE NU VERDER

De inzet van de huidige technologische mogelijkheden voor het inrichten van een efficiënte, betrouwbare en effectieve vrachtbeurs vergroot uiteindelijk de transportopties voor expediteurs en verkleint het aantal lege ritten voor vervoerders. Deze nieuwe generatie van vrachtbeurzen en transportplatformen, belichaamd door vrachtbeurzen zoals Teleroute, zorgt voor een herleving van de branche via de inrichting van een marktplaats die hoogwaardige diensten en betrouwbare klanten waarborgt. Blockchain, geavanceerde algoritmes, kunstmatige intelligentie en een veelheid aan digitale kanalen ontdoen de branche van grote en kleine logistieke problemen en effenen het pad voor slimme logistieke oplossingen.