ESG-criteria worden steeds beter in transport geïntegreerd

De rol van bedrijven in de maatschappij is in de loop van de tijd sterk veranderd. Met name in de afgelopen jaren, waarin bedrijven, ongeacht de sector waarin zij actief zijn, verplicht zijn om meer aandacht aan hun omgeving te besteden, vooral op het gebied van duurzaamheid. Hierdoor worden hun activiteiten voortdurend herzien, zowel door instanties als door de burgers zelf, die zich steeds meer zorgen maken over de rol die bedrijven spelen in het milieu.

Wat is ESG?

Met dat in gedachten is het van essentieel belang dat we het belang van ESG-criteria (Environmental, Social and Governance oftewel criteria op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur) in bedrijven begrijpen en aan het begin van de 21e eeuw een nieuw paradigma in organisaties creëren.

Voor sommigen klinkt ESG misschien vreemd, terwijl anderen het al enige tijd toepassen. De waarheid is echter dat het een uitgangspunt is dat al wordt toegepastsinds het einde van de vorige eeuw, sinds de publicatie in 1994 van John Elkington's boek 'Cannibals With Forks'. Hierin benadrukte hij dat bedrijven niet alleen verantwoordelijk moesten worden voor hun economische impact, maar ook voor hun impact op het milieu en de maatschappij.

Waarom is ESG relevant voor een bedrijf?

Het concept is steeds relevanter geworden en is nu een centraal thema voor de VN. Maar waarnaar verwijst elk van de inhoud precies?  

  • E voor Environmental: verwijst naar het beheer van de directe en indirecte milieueffecten van het bedrijf, de zorg voor het milieu, de biodiversiteit, het streven naar vermindering van de wereldwijde CO2-emissiebronnen, klimaatverandering en de bijdrage ervan aan een koolstofarme economie.  

  • S voor Social: het management dat bedrijven toepassen betreffende de mensen die deel uitmaken van hun teams, evenals hun leveranciers, ter bevordering van een fatsoenlijk dienstverband, beleid dat is gericht op gelijke kansen en balans tussen werk en privé, opleiding, respect voor mensenrechten en het verbod op kinderarbeid.  

  • G voor Governance: het streven van bedrijven naar goed bestuur, ethische en gedragscodes, transparantie en anticorruptie van de raad van bestuur en het managementteam.  

ESG is relevanter geworden omdat de wetgeving op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is uitgebreid. Bovendien zijn er de afgelopen jaren nieuwe behoeften aan het licht gekomen, zoals een grotere behoefte aan transparantie, voornamelijk als gevolg van de economische crisis van 2008. Hierdoor begonnen verschillende pressiegroepen, van financiële instellingen tot de burgers zelf, de organisaties om meer gedetailleerde uitleg over hun activiteiten te vragen, om te voorkomen dat de betreffende situatie zich zou herhalen. Daarom moet een goed ESG-beleid bedrijven een onderscheidende waarde ten opzichte van de concurrentie bieden en helpen eventuele risico's die gepaard gaan met activiteiten in de sectoren milieu, maatschappij, bestuur of personeelsbeheer te voorkomen. Deze bedrijven zijn aantrekkelijker voor nieuw talent en voor investeerders, die de afgelopen jaren van bedrijven meer inspanningen eisen om klimaatverandering te beperken, de overgang naar een koolstofvrije economie te stimuleren, bij te dragen aan de aanpak van sociale uitdagingen en ongelijkheid terug te dringen.

Hoe kunnen ESG-criteria in een transportbedrijf worden geïntegreerd?

Voordat we verdergaan, moeten we benadrukken dat de toepassing van ESG-criteria niet alleen is voorbehouden is aan grote bedrijven, maar ook door kleine bedrijven kan worden uitgevoerd. Hiervoor moet het een team hebben dat ervoor zorgt dat de geïmplementeerde acties succesvol zijn, door een duurzaamheidsplan op te stellen dat alle hierboven genoemde onderwerpen behandelt en deze voortdurend bewaakt.  

In die zin is de reductie van de CO2-uitstoot een eenvoudige stap. Hierbij spelen veel factoren een rol, maar het gebruik van intelligente systemen is een van de factoren die bij het benutten van resources een grote rol kan spelen. Dergelijke software kan het aantal lege kilometers terugdringen, routes optimaliseren en zo brandstof besparen en CO2-uitstoot verminderen.  

Hierbij komen Vrachtuitwisselingen zoals Teleroute in actie. Door vraag en aanbod met elkaar te verbinden en ervoor te zorgen dat vervoerders die lading nodig hebben, volledig geladen zijn, verlaagt Teleroute niet alleen de kosten voor de gebruikers, maar bevordert het ook een groenere optie voor het verplaatsen van lading.  Als een transportbedrijf toegang heeft tot deze informatie, kunnen de dagelijkse activiteiten ervan duurzamer worden beheerd, met meerdere inkoopalternatieven, waardoor de afgelegde afstand zonder lading wordt verkleind.

Bovendien bespaart het gebruik van dergelijke hulpmiddelen zoektijd, omdat ze volledig op maat zijn gemaakt, en is in real-time de keuze van een optimaal efficiënte route gegarandeerd. En last but not least is het van essentieel belang dat bedrijven werken aan ongevallenpreventie en het welzijn van werknemers, door het stimuleren van programma's voor ongevalpreventie om de veiligheid te benadrukken, het versterken van de pijler S (sociaal) en het bevestigen van de rol van het bedrijf als veranderingsfactor in de maatschappij.

De wereld werkt al aan een duurzamere realiteit. En het wegtransport vormt hierop geen uitzondering.