Hoe het Europese wegtransport omgaat met stijgende brandstofprijzen

Door het conflict in Oekraïne zijn de dieselprijzen gestegen. De transportsector wordt hierdoor direct getroffen en is gedwongen om maatregelen te nemen om de hoge kosten te verlichten.

De olieprijs, en dus de prijs van brandstoffen, is een van de belangrijkste zorgen van de transportsector. Dit probleem is de laatste tijd nog relevanter geworden vanwege de hoge stijging van de diesel- en benzineprijzen, die met name wordt veroorzaakt door het conflict tussen Rusland en Oekraïne en de verstoringen die het conflict teweegbrengt.

In veel Europese landen kost de brandstof al meer dant wee euro per liter. Een stijging die het meest van invloed is op vrachtvervoerders, maar die ook gevolgen heeft buiten de logistieke sector. De stijging van de transportkosten van goederen weerspiegelt zich vervolgens in de prijs die klanten moeten betalen voor vlees, melk of brood dat zij in de supermarkt kopen. Het wordt daarom in de gehele supply chain gevoeld.

In deze steeds onzekerdere internationale situatie nemen verschillende overheden maatregelen om de hoge brandstofkosten van transportprofessionals te verlichten. In sommige gevallen variëren deze van directe kortingen tot lagere belastingen, hoewel de maatregelen per land verschillen.

 

Maatregelen van Europese landen tegen stijgende brandstofprijzen

In afwachting van een gezamenlijke beslissing in de Europese Unie heeft elk land besloten om zijn eigen maatregelen te nemen.

  • Frankrijk: De uitvoerende macht van Emmanuel Macron heeft ervoor gekozen om de prijs van alle brandstoffen vanaf 1 april gedurende vier maanden met 15 cent te verlagen. Voor sommige beroepsgroepen, zoals vissers, pakt de verlaging nog groter uit, tot 35 cent per liter. Een "verlaging" die volgens schattingen een impact zal hebben van 2,8 miljard euro.
  • Italië: De oliemaatschappijen hebben al afgesproken om hun prijzen tussen vijf en zeven cent per liter te verlagen. In dit opzicht wordt verwacht dat de Italiaanse overheid een definitieve maatregel neemt over het verlaging van brandstoffen door middel van een verlaging van de accijnzen. Volgens de eerste informatie gaat het dan om een verlaging van tussen 15 en 20 cent per liter gedurende een periode van twee of drie maanden.
  • Portugal: De overheid heeft een voucherprogramma gestart waarmee klanten direct maximaal 20 euro van hun brandstofkosten terug ontvangen. Meer dan twee miljoen mensen hebben zich hiervoor al aangemeld. Daarnaast zal het wekelijks de Petroleum Products Tax (PSI) aanpassen en de CO2-belasting tot ten minste 30 juni bevriezen. Portugal heeft ook een bonus van maximaal 30 cent per liter diesel goedgekeurd voor transportvoertuigen tot 35 ton met een maandelijkse limiet, die wordt verlaagd tot 20 cent per liter voor vrachtwagens met een hoger gewicht.
  • Spanje: De overheid gaat transporteurs met 20 cent per liter of kilo brandstof subsidiëren, waarvan 15 cent afkomstig zijn uit het publieke budget en 5 cent van ondernemingen in petroleumproducten. De subsidie wordt toegepast op diesel, benzine, gas en AdBlue.
  • Duitsland: De overheid zal de brandstofaccijns drie maanden lang met 30 eurocent ($ 0,33) verlagen voor benzine en 14 cent voor diesel.
  • Polen: Een verlaging van het btw-tarief voor brandstof van 23% naar 8% is goedgekeurd, ondanks dat het land een van de laagste brandstofprijzen hanteert.

 

Hoge benzineprijzen als kans voor duurzaam transport

Deze nieuwe "oliecrisis" benadrukt opnieuw de noodzaak om over te stappen op een duurzamere toekomst in de transportsector, waarin we minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Europese overheden waren vóór de recente prijsstijgingen al bezig met het creëren van efficiënte infrastructuren om de interne markt en geografische, economische en sociale samenhang mogelijk te maken. Dit zijn factoren die dienen als basis voor de overstap naar een transportsysteem dat 'groener, gedigitaliseerd, veerkrachtig, eerlijk en concurrerend' is.

Zodra deze crisis, die waarschijnlijk niet de laatste zal zijn, is opgelost, is dit het volgende scenario dat in overweging moet worden genomen. In de tussentijd zouden de brandstofkosten minder ernstig zijn als overheden vanaf dit moment maatregelen nemen.