Late betalingen: je bedrijf redden - Interview met Cristina Vecchio, Payment Solutions Manager Alpega

Volgens het European Payment Report 2020 geeft ongeveer 43% van de bedrijven in Europa aan dat hun bestaan in gevaar is door te late of uitblijvende betalingen van hun debiteuren. Cashflow is een sleutelfactor voor de financiële stabiliteit van elk bedrijf. We spraken met Cristina Vecchio, Payment Solution Manager bij de Alpega Group en een specialist in het onderwerp betalingsachterstanden. Haar antwoorden geven transporteurs hoop en verlichting. Ze deelt haar best-practises om achterstallige betalingen te voorkomen en vertelt ons meer over waarom het garanderen van de betaling van transportfacturen met Teleroute nu nog eenvoudiger is.

1. Uit een recent onderzoek van Coface blijkt dat 92% van de deelnemers in het jaar 2020 betalingsachterstanden hebben gemeld. Denkt u dat het percentage de werkelijke realiteit van onze klanten vertegenwoordigt - en waarom?

Uit ervaring weten we dat alle bedrijven vroeg of laat betalingsachterstanden melden; daarom is het percentage dat door Coface wordt genoemd, ook al klinkt het misschien wat overdreven, meer dan aannemelijk.

We moeten bedenken dat onze klanten in de Teleroute-vrachtbeurs met name op zoek zijn naar nieuwe zakelijke kansen, of dit nu nieuwe lijnen, nieuwe klanten of nieuwe landen zijn. In dat perspectief accepteren zij het risico om met bedrijven te werken die hen niet bekend zijn, tenminste op het eerste gezicht en waarvan zij niet genoeg referenties hebben. Ook al worden onze klanten gefilterd en gecontroleerd tijdens de duur van hun overeenkomst voor de vrachtbeurs, zaken doen met een nieuw bedrijf is altijd gevoelig en brengt vaak meer risico's met zich mee dan een vertrouwde zakenrelatie.

Daarnaast heeft de COVID-19-crisis ervoor gezorgd dat het insolventiepercentage van de Europese Gemeenschap van de aanvankelijk geplande 2% uiteindelijk is gestegen naar 18%, wat een enorme impact heeft gehad op de solvabiliteit van alle debiteuren.

2. Aan welke innovaties werkt het Payment Solutions-team van Teleroute om betalingskwesties op te lossen?

In het kader van de situatie die hierboven wordt genoemd, zien we dat transportprofessionals problemen ondervinden met twee belangrijke betalingskwesties. De eerste is dat transporteurs zelf opkomen voor de transportkosten (brandstof, tol, banden etc.), maar meerdere weken of zelfs maanden moeten wachten op de betaling van hun diensten. Zo raakt het geld op. Een ander probleem is dat transporteurs niet alleen de kosten dragen, maar ook nooit zeker weten of zij binnen de betalingstermijn worden betaald. Al deze problemen hebben een zware impact op hun bedrijven. In Teleroute hebben we eraan gewerkt om deze problemen te overbruggen, door een oplossing te bieden die beide problemen dekt: FastPayment om te zorgen voor een veilige cashflow terwijl schulden worden voorkomen en Payment Guarantee om altijd betaald te worden.

Met FastPayment kunnen transporteurs anticiperen op de betaling van een factuur zodra de vracht is afgeleverd. Met Payment Guarantee kunnen transporteurs 90% van de betalingen van hun facturen veiligstellen zodra ze opeisbaar zijn. Ons doel is niet alleen het aanbieden van vrachtladingen en voertuigen via onze vrachtbeurs, maar ook het aanleveren van de middelen om betalingen voor transportactiviteiten te verzorgen. We bieden oplossingen aan die in dezelfde Teleroute-applicatie beschikbaar zijn, die niet duur zijn, heel eenvoudig in gebruik en waarvoor geen stapel papierwerk nodig is.

3. Hoe werkt de 'brug' van PaymentGuarantee?

Als ik 'brug' zeg, dan verwijs ik naar de koppeling tussen de vrachtbeurzen Teleroute, Wtransnet en 123Cargo. Door deze koppeling worden geplaatste vrachtladingen en vrachtwagens op deze platformen gedeeld, zodat onze klanten kunnen profiteren van een groter aantal en een grotere verscheidenheid aan vrachtladingen. Met de betalingsgarantie op de 'brug' kunnen onze transporteurs de betaling van een factuur door een klant uit een van deze vrachtbeurzen garanderen. De kosten, het proces en de voorwaarden blijven hetzelfde als in Teleroute en dat geldt ook voor de manier om een garantie te kopen: deze kan eenvoudig worden verkregen door op de Payment Guarantee-link in de aanbiedingsdetails of in het gedeelte "Payments" (betalingen) in de bovenste menubalk te klikken.

4. Kunt u ons meer vertellen over wat Payment Guarantee van Teleroute zo uniek maakt? We hoorden ook dat de kosten zijn gewijzigd. Zou u hier iets over willen zegen?

Er zijn veel interessante punten met betrekking tot de Payment Guarantee-service van de Teleroute-vrachtbeurs. In de eerste plaats is het voordeel dat de service direct via ons platform toegankelijk is en dat transporteurs geen extra kosten maken om een externe dienstverlener te vinden en niet met elke dienstverlener individueel moet onderhandelen om voorwaarden af te spreken. Daarnaast bieden we een interessante betalingsdekking, een van de hoogste in de markt. Onze verzekeringspartner dekt 90% van het totaalbedrag van een factuur en accepteert debiteuren uit bijna alle Europese landen die op ons platform beschikbaar zijn.

We hebben ook de kosten aangepast om het proces nog handiger en betaalbaarder te maken. Er worden geen kosten meer in rekening gebracht bij het aanvragen van de service, dus je betaalt nu alleen 1,99% van het factuurbedrag. We openen Payment Guarantee ook voor claims in alle valuta van de EU.

Daarnaast kunnen transporteurs ervoor kiezen om de service incidenteel te gebruiken, dus alleen als zij deze nodig hebben. Zodoende zijn ze niet verplicht om voor al hun klanten een garantie te kopen. In die zin is het ten zeerste aan te bevelen voor bedrijven die ervoor kiezen om nieuwe lijnen uit te zetten of die met nieuwe klanten gaan werken. Op die manier kun je de risico's die het openen van een nieuwe zakelijke lijn met zich meebrengt, aanzienlijk verlagen.

Daarnaast is het van belang om te weten dat het gebruik van de Payment Guarantee geassocieerd is met onze bemiddelingsservice. Dat is om twee redenen een essentieel punt. Ten eerste probeert onze bemiddelingsservice altijd 100% van het factuurbedrag terug te vorderen voor de transporteur. Daarnaast is de kans op een succesvolle vordering van de betaling groter, omdat de bemiddeling binnen ons platform wordt beheerd, en we zo druk uit kunnen oefenen op debiteuren.

5. Wie biedt de garantie?

Alpega werkt samen met de Coface Group om de betalingsgarantie te verzorgen. Coface is wereldleider in kredietverzekeringen voor exporten en de nummer een in verzekeringen met een @rating. Ze zijn de primaire informatiebron in Frankrijk en ze beheren de openbare garanties voor de export voor de Franse regering.

Coface biedt unieke oplossing aan meer dan 70.000 klanten in 75 landen wereldwijd. De groep biedt ook toegang tot twee internationale netwerken, CreditAlliance en InfoAlliance, een internationaal kredietverzekeringsnetwerk dat een database deelt met meer dan 41 miljoen bedrijven wereldwijd. De Coface Group is genoteerd op de beurs van Parijs en haar aandelen zijn opgenomen in de indexen SBF 120 en SBF 250.

6. Is PaymentGuarantee ook geldig voor transportdeals die buiten Teleroute worden gesloten?

Ja, PaymentGuarantee is ook geldig voor vrachtladingen die buiten de Teleroute-omgeving worden aangeboden. De enige voorwaarde is dat de debiteur ook klant van een van de vrachtbeurzen van Alpega is (Teleroute, Wtransnet of 123Cargo).

7. Hebt u nog een paar laatste tips voor bedrijven die te maken hebben met een groot aantal uitstaande betalingen?

Het is cruciaal om een aantal basisregels te volgen om de behoefte aan zaken doen in evenwicht te brengen met de noodzaak om achteraf voor alle activiteiten betaald te worden. In de eerste plaats moeten transporteurs voorzichtig te werk gaan bij het accepteren van een deal. Vertrouw geen vrachtaanbiedingen met een opmerkelijk hoge prijs of voorwaarden die niet passen bij de eigenlijke situatie op de markt. Want waarom zou iemand je het dubbele betalen van wat de rit gewoonlijk waard is?

Ook raad ik aan voorzichtig te zijn bij het werken met een onbekend bedrijf, met name voordat er meerdere ritten voor duizenden euro's worden geaccepteerd. In dat geval raden we transporteurs aan om de debiteur en zijn financiële situatie goed te onderzoeken en waar mogelijk om referenties te vragen. Ook kunnen zij gebruikmaken van onze bedrijfsassistent en onze klantbeoordelingen op Teleroute raadplegen (met informatie over hoe lang een klant bij ons is aangemeld, of er betalingsincidenten met hen hebben plaatsgevonden etc.), dus dat kan een goed uitgangspunt zijn voor deze controle, al zijn er meerdere controles nodig.

Als er veel betalingsachterstanden zijn, vergeet dan niet dat we een bemiddelingsservice aanbieden die u kan helpen bij het invorderen van uw geld. Wij raden aan om Payment Guarantee te gebruiken om betalingen veilig te stellen, totdat u uw klanten en hun betalingsgedrag kent voor toekomstige deals.