Logistiek onderzoek: gematigd optimisme voor 2021, een jaar dat in het teken staat van de pandemie, digitalisering en de Brexit

De corona-pandemie heeft het vrachtvervoer over de weg compleet veranderd. Om die reden heeft de Alpega Group besloten om een macro-enquête uit te voeren, waarin we meer dan 1200 logistieke en transportbedrijven in Europa vragen naar de impact van de gezondheidscrisis, en andere uitdagingen zoals de Brexit en de digialisering van de industrie.

De eerste conclusie van de transportstudie laat zien dat, hoewel de meeste deelnemers verwachten dat we het ergste gehad hebben, met de nodige voorzichtigheid naar de komende maanden wordt gekeken. Als zodanig is de mate van optimisme over de transportsector beoordeeld met een 6,2 op een schaal van 10.

Goede vooruitzichten voor het aanstaande herstel van de logistieke sector

72% van de bevraagden geeft aan dat de verwachting voor 2021 is, dat de winsten van transportbedrijven net zo hoog of hoger zullen zijn dan in 2020. Hoewel de meerderheid van de bevraagden aangeeft dat het aantal transacties is gedaald, denkt 75 % dat het aantal transacties de komende maanden gelijk blijft of zelfs verder toeneemt. Ook wat transportprijzen betreft geeft een grote meerderheid aan dat de deze zullen stijgen of tenminste op hetzelfde niveau zullen blijven.

Digitale oplossingen voor de transportsector - de sleutel tijdens de pandemie

Een andere zekerheid die na de pandemie is overgebleven, is dat transportbedrijven vooruitgang hebben geboekt op het gebied van de digitalisering van hun organisatie. Digitale tools hebben de afgelopen maanden een belangrijke rol gespeeld, wat ook in onze enquête naar voren komt.

Op het gebied van digitale oplossingen is het gebruik van vrachtbeurzen steeds verder toegenomen, een trend die tegemoetkomt aan de noodzaak om naar alternatieve routes en retourladingen vanaf minder gangbare bestemmingen te vinden in het licht van een toenemende vraag naar transport. Wat services betreft die worden aangeboden door platformen zoals Teleroute, deel van de Alpega Group, is de zoekfunctie voor vrachtaanbiedingen het meest gebruikt.

Welke impact zal de Brexit hebben op de logistiek? - Onzekerheid over de Brexit

De crisis van het coronavirus viel samen met het effectieve vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, een feit dat, zoals ook de transportenquête laat zien, heeft geleid tot scepsis onder de Europese vrachttransporteurs. Hier wordt de mate van optimisme van transportbedrijven die handelsrelaties onderhouden met het Verenigd Koninkrijk beoordeeld met een 5 op een schaal van tien. Dit cijfer kan worden verklaard door het feit dat 40 % van de bevraagden van mening zijn dat hun transporttransacties 'ernstig hebben geleden' onder de Brexit.

Dit geldt ook voor de toekomst: ongeveer de helft van de transportprofessionals denkt dat hun activiteiten met het Verenigd Koninkrijk de komende maanden verder zullen afnemen. Een van de belangrijkste redenen die door de bevraagden wordt opgegeven, is de buitensporige bureaucratie en gebrek aan informatie. Klik hier om de volledige logsitiekenquête te lezen!