Analiza logistyczna: Umiarkowanie optymistyczne prognozy na 2021 r. spowodowane pandemią, cyfryzacją i Brexitem

Pandemia koronawirusa całkowicie zmieniła krajobraz transportu drogowego towarów. Z tego powodu w Grupie Alpega zdecydowaliśmy się przeprowadzić makroankietę, w której zapytaliśmy ponad 1200 przedsiębiorstw logistycznych i transportowych w Europie o wpływ kryzysu zdrowotnego – a także innych czynników, takich jak Brexit i cyfryzacja przemysłu – na ich działalność.

Pierwsze wyniki badania dotyczącego transportu pokazują, że chociaż większość respondentów uważa, że najgorsze jest za nami, to jednak widać pewną obawę w kwestii oceny nadchodzących miesięcy. W związku z tym poziom optymizmu w sektorze transportu wynosi średnio 6,2 na 10.

Dobre perspektywy na zbliżającą się odbudowę przemysłu logistycznego

72% odpowiedzi wskazuje, że w 2021 r. zyski przedsiębiorstw transportowych będą równe lub większe niż w 2020 r. Chociaż większość respondentów przyznaje, że doświadczyła znacznego zmniejszenia obrotów, 75% uważa, że liczba transakcji utrzyma się na tym samym poziomie lub nawet wzrośnie w nadchodzących miesiącach. Podobnie w odniesieniu do cen transportu zdecydowana większość twierdzi, że wzrosną lub przynajmniej pozostaną na tym samym poziomie.

Rozwiązania cyfrowe dla sektora transportu – kluczowe w czasie pandemii

Kolejnym oczywistym skutkiem pandemii jest potrzeba poczynienia postępu w kwestii cyfryzacji organizacyjnej przez firmy transportowe. Jak pokazało nasze badanie, w ostatnich miesiącach kluczową rolę odegrały narzędzia cyfrowe.

Jeśli chodzi o rozwiązania cyfrowe, widoczną tendencją stało się korzystanie z giełd transportowych. Tendencja ta jest związana z potrzebą szukania alternatywnych tras, a także wyszukiwania ładunków powrotnych z mniej uczęszczanych miejsc w czasach większego zapotrzebowania na transport towarów. Spośród usług oferowanych przez platformy takie jak Teleroute, część Grupy Alpega, największą popularnością cieszyło się wyszukiwanie ofert ładunku.

W jaki sposób Brexit wpłynie na logistykę? – obawy związane z Brexitem

Kryzys wywołany przez koronawirusa zbiegł się w czasie z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, co, jak pokazuje badanie dotyczące transportu, wywołało sceptyczne nastroje wśród europejskich przewoźników towarowych. W tym przypadku poziom optymizmu firm transportowych, które utrzymują stosunki handlowe z Londynem, wynosi 5 na 10. Taką ocenę wyjaśnia odsetek 40% respondentów, którzy uważają, że Brexit „poważnie wpłynął” na działalność transportową ich firm.

Dotyczy to również przyszłości: około połowa pracowników sektora transportu uważa, że skala ich działalności związanej z Wielką Brytanią zmniejszy się w nadchodzących miesiącach. Jednymi z głównych powodów stojących za taką odpowiedzią respondentów są nadmierna biurokracja i brak informacji. Kliknij tutaj, aby przeczytać pełne badanie dotyczące branży logistycznej!