Giełda transportowa Teleroute zamyka rekordowy rok 2020, rozszerzając portfolio oferowanych usług i zwiększając grono klientów o 20%

2020 r. przejdzie do historii jako rok, w którym cały świat zatrzymał się ze względu na wybuch pandemii COVID-19. Był to rok pełen wyzwań również dla branży transportowej, która pomimo licznych trudności wykazała się odpornością, stawiając czoła zwiększonemu zapotrzebowaniu na transport i wysyłkę ładunków.

W tym kontekście giełdy transportowe, takie jak Teleroute, były kluczowym narzędziem umożliwiającym firmom przewozowym zwiększenie wydajności dzięki współpracy prowadzonej w czasie rzeczywistym. Teleroute realizuje to zadanie od 1985 r., dostarczając sektorowi transportu i logistyki inteligentne narzędzie, które łatwo i bezpiecznie łączy oferty ładunków i zdolności przewozowe pojazdów w celu optymalizacji tras i ograniczenia pustych przebiegów.

Obraz sektora transportu i działalności Teleroute w 2020 r.

W 2020 r. giełda Teleroute nie ustawała w wysiłkach na rzecz doskonalenia platformy, na której udostępnia ponad 200 tys. ofert ładunku i pojazdów dziennie w ramach bezpiecznej społeczności liczącej ponad 70 tys. firm transportowych. Teleroute zakończyła rok, odnotowując imponujący wzrost bazy klientów dzięki wyższym wskaźnikom retencji i zwiększonej liczbie nowo pozyskanych klientów (wzrost o 20% w porównaniu z rokiem poprzednim).

Pragnąc jeszcze bardziej umacniać budowaną społeczność transportową i przyczynić się do poprawy sytuacji, po wybuchu pandemii Teleroute postanowiła udostępnić swoją platformę bezpłatnie wszystkim firmom transportowym, które jeszcze nie należały do jej grona klientów. Sytuacja przeciągnęła się jednak w czasie, zmuszając tysiące przewoźników do niestrudzonej pracy umożliwiającej zachowanie światowej dynamiki. Było to poświęcenie, za które giełda Teleroute zapragnęła osobiście wyrazić wdzięczność i wspólnie z OnTurtle, udała się w trasę #MerciTransporteurs gdzie przez 10 dni przemierzała francuskie drogi dostarczając bezpłatną kawę i wiele słów otuchy kierowcom, którzy cały swój czas spędzali za kierownicą, nieustannie zapewniając nam niezbędne zaopatrzenie.

Jednak 2020 r. był również rokiem, w którym Teleroute ogłosiła nową usługę dla przewoźników – Gwarancję płatności. Jest to wyjątkowa usługa zapewniająca firmom transportowym zabezpieczenie przed nieopłaconymi fakturami i stanowiąca kolejny ogromny krok w kierunku stworzenia najbezpieczniejszej przestrzeni dla współpracy w dziedzinie transportu drogowego w Europie.

Celem Teleroute jest dalsze reagowanie na potrzeby rosnącej liczby klientów, dlatego giełda na początku roku wdrożyła również dwa ulepszenia w ramach oferowanej platformy: nowy interfejs API oraz nową wersję aplikacji mobilnej, których celem jest usprawnienie zawierania umów transportowych i wyszukiwania nowych partnerów do współpracy.

Cyfryzacja sektora transportu w 2021 r. i w kolejnych latach

W świetle doświadczenia zgromadzonego w ciągu minionych miesięcy cyfryzacja sektora transportu nie jest już jedynie pożądanym kierunkiem działania, ale stała się koniecznością, dlatego najbliższa przyszłość będzie uzależniona od wykorzystywania nowych technologii. W Teleroute i Grupie Alpega technologia zawsze stanowiła czynnik ułatwiający prowadzenie współpracy, zatem znajdują się one teraz w uprzywilejowanej sytuacji, by stawić czoła tej nowej rzeczywistości. A wszystko to, nie zapominając o zaangażowaniu na rzecz stworzenia bezpiecznego środowiska współpracy dla firm transportowych w oparciu o niezwykle rygorystyczne zasady zapewnienia jakości, kładące szczególny nacisk zarówno na kontrolę bezpieczeństwa na etapie dołączania nowych członków do społeczności, jak i na monitorowanie ich aktywności w ramach platformy.