Jak utworzyć wyszukiwanie ładunku?

08.09.2016

Można utworzyć wyszukiwanie przez:
- Kliknij „Wyszukaj ładunek”
- Panel sterowania - Wyszukiwanie ładunku, widget "Wyszukaj ładunek"
- Menu główne - "Moje wyszukiwane" - Wyszukaj ładunek
Wpisz miejsce początkowe i docelowe.

Podczas wpisywania, miasto zostaje automatycznie rozpoznane i uzupełnione.
Kod pocztowy również zostaje przypisany.
Opis jest uzupełniany automatycznie, ale użytkownik może edytować parametry wyszukiwania.
Po kliknięciu , wyszukiwanie zostaje rozpoczęte i zapisane w "Wyszukiwane ładunki"
Wybór "Rodzaju ładunku" wyświetli się z dostępnymi opcjami.

Wyniki wyszukiwania
Strona z wynikami wyszukiwania została zoptymalizowana, by pokazać maksymalną liczbę ofert za jednym razem.

Szczegóły oferty
Przedstawione są szczegółowo dane oferty, takie jak:

Miejsce początkowe i docelowe.
Szczegóły ładunku: długość, waga i rodzaj towaru.
Szczegóły ogłoszeniodawcy: firma, kontakt, nr telefonu i e-mail (skype opcjonalnie).
Numer oferty (za znakiem #).
Przyciski akcji: wyślij sms, drukuj szczegóły oferty, drukuj zlecenie, dodaj do ulubionych.

Dodaje ofertę do ulubionych
Kliknij  w szczegółach oferty.
Oferta zostanie automatycznie dodana do listy "Moje oferty" (ulubione oferty).

Mapa oferty
Klikając ikonę  , w nowym oknie zostanie otwarta mapa wraz ze szczegółami trasy, przedstawiająca szacunkowo: odległość, czas przejazdu, wskaźnik CO2 i opłaty za przejazd.
Po zaznaczeniu opcji „Alternatywne trasy” wyświetlone zostaną 3 proponowane trasy przejazdu.

Szczegóły firmy
Klikając w niebieski napis – nazwa firmy, otwarte zostanie nowe okno z danymi tej firmy.
Możliwe jest wyświetlenie wszystkich szczegółów, po kliknięciu opcji "Pełny profil”.

Wyszukiwanie w promieniu
Kliknięcie na listę rozwijaną umożliwia wybranie żądanej odległości.
Użytkownik może wybrać promień od 10 do 100 km.

Wyszukiwanie regionalne
Kliknij opcję "Otwórz mapę", aby wybrać regiony w kreatorze wyszukiwania.
Użytkownik może wybierać spośród regionów lub podregionów.

Jednocześnie można wybrać maksymalnie 10 elementów.

Po zamknięciu mapy możliwe jest bezpośrednie wprowadzanie krajów/regionów oraz podregionów Teleroute.

Inteligentne wyszukiwanie (Smart Search)
Za pomocą przycisku  można aktywować wyszukiwanie w trybie Smart Search.
Smart Search pokazuje ładunki, które znajdują się na trasie pomiędzy miejscem początkowym i końcowym.
Można powrócić do zwykłego wyszukiwania, klikając nazwę wyszukiwania w nagłówku.
Uwaga: dostępność tej opcji zależna jest od Twojej subskrypcji.

Modyfikuj wyszukiwanie
Kliknij ikonę “Edytuj”.
Użytkownik ma możliwość zmodyfikować pole wyszukiwania.
Nie musisz zatrzymywać obecnego wyszukiwania w celu edycji.
Kliknij  aby zapisać nowe wyszuki  wanie.
Aby anulować akcję, kliknij ponownie.

Kopiowanie wyszukiwania
Kliknij ikonę "Kopiuj".
Zostanie utworzone nowe wyszukiwanie z jednakowymi zmiennymi.
Po kliknięciu w  utworzone zostaną 2 jednakowe wyszukiwania.

Usuń wyszukiwanie
Kliknij ikonę "Usuń".
Wyszukiwanie zostanie usunięte z listy wyszukiwania.