Jak wyszukać pojazd

22.09.2016

Kliknij opcję "Wyszukaj pojazd"
Wpisz miejsce początkowe i docelowe
- Podczas wpisywania, miasto zostaje automatycznie rozpoznane i uzupełnione
- Kod pocztowy zostaje również przypisany

Wczytany opis jest automatycznie uzupełniony, ale klient może zmienić pewne parametry ładunku.
Po kliknięciu "Zapisz" wyszukiwanie zostanie rozpoczęte i zapisane w zakładce "Wyszukiwane pojazdy"