Jak zamieścić ładunek?

01.09.2016

Kliknij "Zamieść ładunek"
Wpisz miejsce początkowe i docelowe:

Miasto zostaje automatycznie rozpoznane i uzupełnione podczas wpisywania
Kod pocztowy zostaje również przypisany
Wczytany opis jest automatycznie uzupełniony, ale klient może zmienić pewne parametry ładunku
Po kliknięciu  ładunek jest zamieszczony do konsultacji i zapisywany w zakładce "Zamieszczone ładunki".


Utwórz/Kopiuj/Edytuj/Usuń
Po lewej stronie znajdują się opcje menu
Nowe: utwórz nowe
Odśwież: przenieś swój ładunek na początek listy
Edytuj: modyfikuj bieżącą ofertę
Usuń: usuń wpis


Jak zmienić osobę kontaktową? / Jak utworzyć nowy kontakt?
Możliwa jest zmiana kontaktu poprzez nadpisanie bieżącego użytkownika.
Pojawi się lista wszystkich kontaktów.
Można również utworzyć kontakt, klikając w "Dodaj".
Do utworzenia nowego kontaktu niezbędne jest uzupełnienie pól: imię i nazwisko, e-mail oraz numer telefonu.
Format numeru telefonu: prefiks z "+" (np. +33) oraz numer (bez regionalnego kodu)