Jak zamieścić pojazd

15.09.2016

Kliknij opcję "Zamieść pojazd".
Wpisz miejsce początkowe i docelowe:
- Podczas wpisywania, miasto zostaje automatycznie rozpoznane i uzupełnione

Kod pocztowy zostaje również przypisany
Wczytany opis jest automatycznie uzupełniony, ale klient może zmieniać pewne parametry ładunku.
Po kliknięciu opcji "zamieść pojazd", zostaje on zamieszczony do konsultacji i zapisany w zakładce "Zamieszczone pojazdy".

Utwórz / Kopiuj / Edytuj / Usuń
Po lewej stronie znajduje się menu:
1. Nowy: utwórz nowy
2. Edytuj: modyfikuj bieżący
3. Kopiuj: utwórz duplikat
4. Usuń: skasuj
5. Utwórz szablon: utwórz szablon z bieżącym pojazd

Moje oferty (ulubione oferty)
Kliknij  w szczegółach oferty
Oferta zostanie automatycznie dodana do zakładki Moje oferty - jako oferta pojazdu