Jakie pojazdy obsługują transport chłodniczy?

W czasach, w których konsumenci wiedzą, że w ciągu zaledwie kilku godzin mogą mieć wszystko na wyciągnięcie ręki, drogowy transport towarów zyskuje – o ile to w ogóle możliwe – jeszcze ważniejszą rolę w łańcuchu dostaw, który prowadzi od producenta do domu klienta docelowego . Przewoźnik odgrywa jednak fundamentalną rolę zwłaszcza wtedy, gdy w grę wchodzi przewóz towarów łatwo psujących się lub świeżych, które wymagają szczególnego sposobu transportu. Mowa oczywiście o transporcie chłodniczym.

Jest to metoda transportu, której używa się do przewozu towarów w kontrolowanej temperaturze, aby zyskać pewność, że dotrą one do miejsca przeznaczenia w idealnym stanie. W tym przypadku niezbędne są pojazdy zdolne do pokonywania dużych odległości oraz oczywiście wyposażone w specjalny układ chłodzenia zamontowany w aucie i odpowiedzialny za utrzymanie optymalnej temperatury.

Transport chłodniczy musi spełniać szereg wymagań, które zostały sformułowane kilkadziesiąt lat temu w ATP, czyli Umowie o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów. To międzynarodowa umowa podpisana w Genewie w 1970 r., która wciąż obowiązuje. Jej celem jest zagwarantowanie odbiorcy końcowemu, że żywność dotrze do niego w odpowiednich warunkach higienicznych, a pojazdy realizujące transport chłodniczy spełniają warunki techniczne określone przez ATP.

W związku z tym ciężarówki przewożące łatwo psujące się towary po drogach tych krajów muszą posiadać oznaczenie ATP potwierdzające, że pojazd jest izotermiczny i przestrzega łańcucha chłodniczego (nieprzerwana seria czynności związanych z produkcją, przechowywaniem i dystrybucją w warunkach chłodniczych, wraz z powiązanym wyposażeniem i logistyką, które utrzymują jakość w pożądanym zakresie niskich temperatur).

Jakie produkty obejmuje transport chłodniczy i jakie są rodzaje chłodni?

Chociaż istnieje wiele typów samochodów chłodni, wszystkie mają jedną wspólną cechę: ograniczają dopływ ciepła, a tym samym zapobiegają wpływowi warunków atmosferycznych na temperaturę wewnątrz. ATP określa temperatury, w których należy przewozić towary sklasyfikowane jako łatwo psujące się:

 • Mrożone kremy (lody): -20°C
 • Mrożone lub głęboko mrożone ryby, mięczaki, skorupiaki: -18°C
 • Produkty głęboko mrożone (ogółem): -18°C
 • Inne produkty mrożone: -12°C
 • Mrożone masło: -10°C
 • Mięso i przetwory mięsne: +7°C
 • Masło: +6°C
 • Mleko surowe: +6°C
 • Produkty z dziczyzny: +4°C
 • Mleko w zbiornikach: +4°
 • Chłodzone produkty mleczne: +4°C
 • Drób i króliki: +4°C
 • Podroby z czerwonego mięsa: +3°C

Mimo to nie wszystkie ciężarówki są dopuszczone do transportu wszystkich rodzajów towarów, ponieważ, jak wspomniano powyżej, każda żywność lub asortyment produktów wymaga określonych temperatur. Dlatego należy zwrócić uwagę na następujące typy samochodów chłodni:

 • Izotermy: skrzynia jest zbudowana z izolowanych ścian, w tym drzwi, podłogi i dachu, co ogranicza wymianę ciepła między wnętrzem a zewnętrzem.
 • Pojazd z zasobnikiem zimna: rodzaj pojazdu izotermicznego, który dzięki zasobnikowi zimna umożliwia obniżenie temperatury w pustej przestrzeni ładunkowej, a następnie utrzymanie jej przy średniej temperaturze zewnętrznej od 30°C do maksymalnie -20°C.
 • Chłodnia: w tym przypadku mówimy o pojeździe izotermicznym wyposażonym w urządzenie chłodnicze, które pozwala przy średniej temperaturze zewnętrznej wynoszącej 30°C, obniżyć temperaturę wewnątrz i utrzymać ją w zakresie 12°C C i -20°C.
 • Pojazd z urządzeniem ogrzewczym: ten typ pojazdu izotermicznego jest wyposażony w urządzenie wytwarzające ciepło, które podnosi temperaturę wewnątrz nadwozia i utrzymuje ją przez co najmniej 12 godzin na poziomie nie niższym niż 12°C.

Chociaż wyżej wymienione auta są wykorzystywane do transportu chłodniczego najczęściej, istnieją też inne rozwiązania przystosowane do bardziej wymagających transportów. To na przykład pojazdy chłodzone suchym lodem, które osiągają temperaturę -78°C. Niska temperatura powstaje wskutek sublimacji (przejście ze stanu stałego w stan gazowy). W pojeździe znajdują się w nich bloki lodu o różnych rozmiarach, których waga nie może przekraczać dziesięciu kilogramów. Podobny system występuje w systemach wykorzystujących suchy lód, za którego schładzanie również odpowiada sublimacja. W tym przypadku suchy lód pojawia się dzięki dwutlenkowi węgla, który jest w stanie ciekłym.

Jak dbać o samochód chłodnię?

Rodzaje samochodów chłodni za nami. Teraz czas na najważniejsze: jak utrzymywać je w dobrym stanie, aby zawsze były niezawodne. Tu nie ma miejsca na żarty, a zasadnicze podejście jest kluczowe. Zgodność ze standardami pojazdów specjalnych do międzynarodowego przewozu towarów łatwo psujących się musi być sprawdzana przez niezależny i uprawniony do tego podmiot przed ich oddaniem do użytku, a także okresowo, co najmniej raz na sześć lat. Ponadto za każdym razem, gdy towary są ładowane i rozładowywane, należy przeprowadzać kontrolę temperatury i przechowywać wyniki pomiarów.

Oczywiście wnętrze musi być całkowicie szczelne i wykonane z niezwykle odpornych na korozję i w 100% wodoodpornych materiałów. Daje to pewność, że towar nie ulegnie uszkodzeniu w transporcie. Musi być również zapewniona prawidłowa cyrkulacja powietrza. Skrzynia musi być oczywiście całkowicie odizolowana od reszty pojazdu.

Chcąc zlecić transport chłodniczy, należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby wcześniej schłodzono urządzenie i odpowiednio uregulowano temperaturę dla poszczególnych produktów (do tego niezbędny jest termostat). Należy też upewnić się, czy towary są prawidłowo zapakowane przed wysyłką oraz czy są ładowane na pojazd możliwie szybko i bez pozostawiania otwartych drzwi przez długi czas.

Należy pamiętać, że przed załadunkiem ciężarówka musi zostać umyta i zdezynfekowana, aby uniknąć zanieczyszczenia ładunku bakteriami, chemikaliami lub nieprzyjemnymi zapachami. Warto też zwrócić uwagę na rozmieszczenie ładunku. Skrzynie lub palety nie mogą utrudniać swobodnego przepływu powietrza wewnątrz naczepy. Również przy odbiorze towaru kierowca powinien upewnić się, czy łańcuch chłodniczy został zachowany. W tym celu powinien sprawdzić, czy temperatura wewnątrz odpowiada tej wskazanej na etykiecie transportowej.

Bezpieczny transport chłodniczy można uzyskać tylko poprzez skrupulatne przestrzeganie wszystkich tych zasad.