Opóźnione płatności: Jak uratować firmę – wywiad z Cristiną Vecchio, kierownikiem ds. rozwiązań do obsługi płatności w firmie Alpega

Zgodnie z Europejskim raportem o płatnościach za rok 2020około 43% przedsiębiorstw w Europie deklaruje, że są zagrożone z powodu opóźnień w płatnościach lub braku płatności ze strony dłużników. Przepływ środków jest kluczowym czynnikiem dla stabilności finansowej każdej firmy. Rozmawialiśmy z Cristiną Vecchio, kierownikiem ds. rozwiązań do obsługi płatności w Grupie Alpega i ekspertem w zakresie opóźnień w płatnościach. Jej odpowiedzi rzucają nowe światło na pewne kwestie i napawają firmy transportowe nadzieją. Podzieliła się również najlepszymi praktykami, które pomogą uniknąć zaległości w płatnościach, i wyjaśniła, w jaki sposób Teleroute ułatwia zabezpieczenie spłaty faktur za usługi transportowe.

1. Jak pokazuje badanie przeprowadzone niedawno przez Coface, w 2020 r. 92% uczestników zgłosiło opóźnienia w płatnościach. Czy uważasz, że ten procent reprezentuje faktyczną sytuację naszych klientów – a jeśli tak, to dlaczego?

Według naszych doświadczeń wszystkie firmy wcześniej lub później zgłaszają opóźnienia w płatnościach, dlatego też odsetek określony przez Coface, nawet jeśli może wydawać się przesadzony, jest więcej niż uzasadniony.

Musimy wziąć pod uwagę, że na giełdzie transportowej Teleroute nasi klienci poszukują przede wszystkim nowych możliwości biznesowych, niezależnie od tego, czy dotyczą one nowych linii, nowych klientów czy nowych krajów. Mając to na uwadze, akceptują ryzyko współpracy z firmami, które – przynajmniej na początku – nie są im zbyt dobrze znane i które nie mają zbyt wiele referencji, do których można się odnieść. Mimo że nasi klienci są filtrowani i monitorowani podczas zawierania umów na giełdzie transportowej, nowa działalność jest zawsze bardziej podatna na straty, a jej prowadzenie często wiąże się z większym ryzykiem, niż w przypadku działalności prowadzonej od dawna.

Ponadto kryzys spowodowany przez COVID-19 doprowadził do tego, że stopa niewypłacalności Wspólnoty Europejskiej z pierwotnie zaplanowanych 2% wzrosła ostatecznie do 18%, co oczywiście miało duży wpływ na wypłacalność wszystkich dłużników.

2. Nad jakimi innowacjami pracuje zespół ds. rozwiązań do obsługi płatności Teleroute w celu ograniczenia występowania problemów z płatnościami?

W związku z wyżej wspomnianą sytuacją widzimy, że specjaliści w dziedzinie transportu borykają się z dwoma głównymi problemami dotyczącymi płatności. Po pierwsze – przewoźnicy pokrywają koszty transportu (paliwo, opłata za wjazd na autostradę, opony itd.), ale muszą poczekać kilka tygodni, lub nawet miesięcy, na otrzymanie płatności za świadczone usługi. W związku z tym ich budżet topnieje. Drugą kwestią, z którą się borykają, jest fakt, iż przewoźnicy nie tylko pokrywają koszty, ale nie mogą być też całkowicie pewni, że otrzymają zapłatę w terminie płatności faktury. Ponieważ problemy te mają uciążliwy wpływ na prowadzenie działalności, w Teleroute pracujemy nad ich ograniczeniem, oferując rozwiązanie dotyczące każdej kwestii: rozwiązanie FastPayment do zabezpieczenia przepływu środków bez popadania w długi i Gwarancja Płatności do zagwarantowania otrzymania płatności za każdym razem.

Dzięki FastPayment przewoźnicy mogą spodziewać się spłaty faktury tuż po dostawie towarów. Dzięki Gwarancji Płatności przewoźnicy mogą zabezpieczyć 90% należnych płatności za faktury. Naszym celem jest nie tylko oferowanie ładunków i pojazdów biznesowych za pośrednictwem naszej giełdy transportowej, ale także sposobów na ochronę płatności związanych z transportem. Oferujemy rozwiązania dostępne w tej samej aplikacji Teleroute, które są niedrogie, bardzo łatwe w użyciu i nie wymagają dużej ilości dokumentów.

3. Jak działa „mostek” Gwarancji Płatności?

„Mostek” oznacza tu łącze między giełdami transportowymi Teleroute, Wtransnet i 123cargo. Dzięki temu łączu informacje o ładunkach i ciężarówce są udostępniane na tych platformach, co zapewnia naszym klientom dostęp do większej liczby i różnorodności ładunków. Dzięki mostkowi Gwarancji Płatności nasi przewoźnicy mogą mieć gwarancję płatności za fakturę podczas współpracy z klientem korzystającym z którejkolwiek z tych trzech giełd. Opłata, proces i warunki pozostają takie same, jak w przypadku transakcji na giełdzie Teleroute. To samo dotyczy sposobu zakupu gwarancji – można ją łatwo uzyskać, klikając łącze Gwarancji Płatności w szczegółach oferty lub w sekcji „Płatności” na górnym pasku menu.

4. Czy możesz powiedzieć, co konkretnie czyni Gwarancję Płatności Teleroute wyjątkową usługą? Słyszeliśmy również, że nastąpiła zmiana w opłatach. Możesz to wyjaśnić?

Istnieje wiele interesujących aspektów usługi Gwarancja Płatności oferowanej przez giełdę transportową Teleroute. Po pierwsze, zaletą bezpośredniego dostępu do usługi za pośrednictwem naszej platformy jest to, że przewoźnicy nie muszą tracić czasu i energii na poszukiwanie zewnętrznego dostawcy i negocjowanie warunków świadczenia usług indywidualnie. Oprócz tego oferujemy bardzo interesujący zakres zwrotu kosztów – jeden z najwyższych na rynku. Nasz partner ubezpieczeniowy pokrywa 90% całkowitej kwoty faktury i obsługuje dłużników z prawie wszystkich krajów europejskich, w których dostępna jest nasza platforma.

Zmieniliśmy również opłaty, aby proces ten był jeszcze bardziej wygodny i opłacalny. Stałe opłaty za usługę zostały wycofane, więc teraz zapłacisz jedynie 1,99% kwoty faktury. Otwieramy również Gwarancję Płatności dla roszczeń we wszystkich walutach obowiązujących w Unii Europejskiej.

Ponadto przewoźnicy mogą zdecydować się na korzystanie z usługi jedynie w pojedynczych przypadkach, gdy uznają to za konieczne. W związku z tym nie są oni zobowiązani do zakupu gwarancji dla wszystkich swoich klientów. Takie rozwiązanie jest szczególnie polecane dla firm, które otwierają nowe linie lub zaczynają współpracę z nowymi klientami. W ten sposób znacznie zmniejsza się ryzyko związane z otwarciem nowej linii biznesowej.

Należy również pamiętać, że korzystanie z Gwarancji Płatności jest powiązane z usługą reklamacji. Jest to istotna kwestia z dwóch powodów. Po pierwsze – nasz zespół reklamacyjny zawsze stara się odzyskać 100% kwoty faktury dla przewoźnika. Po drugie – zarządzanie reklamacją w ramach naszej platformy zwiększa szanse na odzyskanie płatności dzięki środkom przymusu, które możemy zastosować wobec dłużników.

5. Kto zapewnia gwarancję?

Firma Alpega nawiązała współpracę z Grupą Coface w celu zapewnienia Gwarancji Płatności. Coface to światowy lider w dziedzinie ubezpieczeń kredytów eksportowych i numer 1 w klasyfikacji zdolności ubezpieczeniowej według agencji @rating. Jako główne źródło informacji we Francji agencja zarządza gwarancjami publicznymi rządu francuskiego w zakresie eksportu.

Coface dostarcza unikalne rozwiązania dla ponad 70 000 klientów w 75 krajach na całym świecie. Grupa oferuje również dostęp do dwóch międzynarodowych sieci: CreditAlliance oraz InfoAlliance – sieci ubezpieczeń kredytów, która udostępnia bazę danych ponad 41 mln firm na całym świecie. Grupa Coface jest notowana na giełdzie paryskiej, a jej akcje wchodzą w skład indeksów SBF 120 i SBF 250.

6. Czy Gwarancja Płatności obowiązuje dla transakcji transportowych oferowanych poza giełdą Teleroute?

Tak, Gwarancja Płatności obowiązuje również dla ładunków oferowanych poza środowiskiem Teleroute. Jedyny warunek jest taki, że dłużnik musi być również klientem jednej z giełd transportowych Alpega (Teleroute, Wtransnet lub 123Cargo).

7. Czy masz jakieś dodatkowe wskazówki dotyczące transakcji biznesowych obciążonych wieloma nieopłaconymi fakturami?

Konieczne jest przestrzeganie podstawowych, ale niezbędnych zasad, aby zrównoważyć potrzebę prowadzenia działalności gospodarczej z koniecznością otrzymywania zapłaty za wszystkie działania.

Przede wszystkim przewoźnicy powinni zachować ostrożność przy prowadzeniu transakcji. Nie ufajmy ofertom ładunków z wyjątkowo wysoką ceną lub warunkami, które nie są zgodne z rzeczywistą sytuacją na rynku. Na zdrowy rozsądek – dlaczego ktoś miałby zapłacić Ci dwukrotność kwoty, na jaką zwykle jest wyceniany taki transport?

Należy również zachować ostrożność przy współpracy z nieznaną firmą, szczególnie przed zaakceptowaniem kilku transportów o łącznej wartości tysięcy euro. W takim przypadku zalecamy przewoźnikom dokładne sprawdzenie dłużnika i jego sytuacji finansowej oraz, jeśli to możliwe, uzyskanie pomocy od naszego asystenta biznesowego i sprawdzenie ocen klientów. Teleroute oferuje informacje na temat naszych klientów (od jak dawna firma jest naszym klientem, czy zarządzaliśmy zdarzeniami dotyczącymi płatności z udziałem tego klienta itp.) – może to stanowić dobry pierwszy etap sprawdzania wiarygodności tego klienta.

Jeśli masz wiele nieopłaconych faktur, pamiętaj, że oferujemy usługi reklamacyjne, które pomogą Ci odzyskać pieniądze. Zalecamy korzystanie z Gwarancji Płatności w celu zabezpieczenia płatności do czasu lepszego poznania klientów i ich nawyków dotyczących płatności za transakcje.