Strefy serwisowe w Europie i skutki drugiej fali pandemii COVID-19 dla sektora transportu

Druga fala pandemii COVID-19 w Europie już się rozpoczęła. W następstwie tendencji zaobserwowanych w czasie pandemii w większości państw kontynentu wprowadzane są restrykcje i środki ograniczające, których celem jest spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa. Jest to sytuacja, która – choć różni się od pierwszego nakazu izolacji – przypomina początki roku i najtrudniejszy okres pandemii dla sektora transportu i logistyki.

Jeżeli chcesz poznać skutki pierwszej fazy pandemii COVID-19 dla sektora transportu, w naszym blogu znajdziesz artykuł poświęcony konsekwencjom pierwszej fali pandemii dla sektora transportu – jest on dostępny tutaj.

Pamiętając dotychczasowe doświadczenia, zawodowi przewoźnicy zastanawiają się, czy po raz kolejny napotkają trudności podczas wykonywania swojej pracy. Tak właśnie działo się kilka miesięcy temu, o czym wiemy od samych przewoźników, którzy opowiedzieli nam o doświadczanych trudnościach. Zamknięto strefy serwisowe na przemierzanych trasach, w związku z czym przewoźnicy zostali pozbawieni wszelkiego dostępu do usług gastronomicznych czy możliwości skorzystania z natrysków.

Czy istnieją wspólne przepisy dla unijnego sektora transportu?

Obecnie nie istnieją wspólne przepisy dotyczące sektora transportu, a wdrożone środki różnią się pomiędzy poszczególnymi państwami. Tak naprawdę wiąże się to ze znaczną niepewnością dla kierowców, zwłaszcza gdy prowadzą długodystansowy przewóz ładunków i spędzają wiele dni i nocy na drogach. Warto wspomnieć, że od czasu wprowadzenia niektórych środków ograniczających w wielu państwach zamknięto setki obiektów, zarówno w ramach stref serwisowe przy autostradach, jak i poza nimi. Przewoźnicy obawiają się, że środki ograniczające mobilność będą wprowadzane bez uwzględnienia profesjonalnych usług transportowych, które okazały się kluczowe na pierwszym etapie kryzysu.

Wiele stowarzyszeń, w tym Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF), podjęło już działania mające zapobiec ponownemu wystąpieniu trudności. Wysłały one list otwarty do państw członkowskich UE, zwracając się o pozostawienie otwartych restauracji, barów i obiektów sanitarnych w ramach stref serwisowych na kontynencie.

Skutki dla stref serwisowych w największych państwach Europy

We Francji, jednym z kluczowych państw pod względem transportu międzynarodowego z uwagi na położenie geograficzne, zastosowano powszechny nakaz izolacji. Spotkanie z różnymi związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców zaowocowało zarządzeniem wydanym przez Generalną Dyrekcję ds. Infrastruktury, Transportu i Morza oraz doradcę Ministerstwa Transportu do spraw społecznych, nakazującym pozostawienie otwartych stref serwisowych oraz toalet w ich ramach na terenie Francji. Podobnie operator autostradowy APRR zobowiązał się do zapewnienia zawodowym przewoźnikom gorących posiłków przynajmniej w godzinach nocnych.

Sytuacja zawodowych przewoźników podobnie wygląda w Niemczech, gdzie również zarządzono niemal całkowity nakaz izolacji. Podstawowe budynki toalet pozostaną otwarte, lecz nie będą funkcjonowały obiekty gastronomiczne. Jedynym dozwolonym sposobem świadczenia usług gastronomicznych na rzecz przewoźników będzie serwowanie dań na wynos, które w dalszym ciągu będą oferowane w większości restauracji położonych na trasach autostrad.

Z kolei między innymi w Hiszpanii, gdzie środki ograniczające są wdrażane na poziomie samorządów, sytuacja jest całkowicie odmienna. Przykładowo, we wspólnocie autonomicznej Madrytu zdecydowano o pozostawieniu wszystkich restauracji otwartych, lecz z zastrzeżeniem ograniczeń w zakresie liczby jednocześnie obsługiwanych osób. Sytuacja jest jednak inna w pozostałych regionach, w tym w Nawarze czy Katalonii, gdzie dozwolone są wyłącznie dania na wynos. Przykładem w regionie Katalonii jest stacja OnTurtle w La Jonquera, gdzie w dalszym ciągu oferowane są podstawowe usługi dla operatorów transportu, w tym możliwość skorzystania z toalety, natrysku (w godz. od 8:00 do 22:00), pralni (całodobowo) czy supermarketu (w godz. od 8:00 do 22:00). Parking dla pojazdów ciężarowych nadal jest dostępny przez całą dobę. Z drugiej strony jednak do czasu wznowienia normalnej działalności restauracja serwuje dania na wynos od godz. 12:00 do 21:00.

Perspektywa dla profesjonalnych firm transportowych i przewidywana dostępność stref serwisowych

Podsumowując, firmy transportowe napotykają trudności w znalezieniu stref serwisowych umożliwiających zaspokojenie podstawowych potrzeb. Na szczęście niektóre państwa Europy potwierdziły, że tym razem sytuacja będzie lepsza i przewoźnicy będą mieć możliwość korzystania z podstawowych usług. Początkowo widok ponownie zamykających się państw może być stresujący i może się wydawać, że wracamy do pierwszych miesięcy roku. Pozytywnym aspektem są jednak dotychczasowe doświadczenia, które powinny umożliwić złagodzenie obecnej, drugiej fali pandemii i ograniczenie jej w czasie.