Teleroute potwierdza wyraźne ożywienie w ofertach ładunków po szoku wywołanym przez koronawirusa

Po znaczącym spadku w marcu i kwietniu aktywność w ramach giełdy transportowej Teleroute należącej do Grupy Alpega od kilku tygodni odnotowuje tendencję wzrostową, a w lipcu osiągnęła poziom wyższy niż w 2019 r.

Wpływ koronawirusa na europejski sektor transportu

W pierwszej połowie 2020 r. Teleroute wraz z dwiema innymi wiodącymi giełdami transportowymi Grupy Alpega, 123 Cargo i Wtransnet, odnotowała o 30% mniej ofert ładunków niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Pandemia jako główny winowajca tej sytuacji wyraźnie odcisnęła swoje piętno na pierwszej połowie roku.

Najtrudniejszy moment dla sektora transportu w związku z kryzysem miał miejsce w kwietniu, kiedy to całkowite wstrzymanie działalności przemysłowej w całej Europie spowodowało gwałtowny spadek wolumenu realizowanych przewozów. Po tym okresie nastąpił okres zakłóceń w łańcuchu dostaw, w którym spedytorzy i przewoźnicy zaczęli korzystać z Teleroute w poszukiwaniu nowych tras dla zwiększonej ilości towarów i w celu zarządzania popytem, a liczba nowych użytkowników giełdy wzrosła o 1200.

Czy sytuacja sektora transportu uległa poprawie?

Po wielomiesięcznej niepewności i ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa w Europie giełda transportowa Teleroute, która wraz z 123Cargo i Wtransnet stanowi jedną z największych europejskich sieci współpracy w zakresie transportu, potwierdza jednak stopniowe przywrócenie aktywności, wskazując na istotny wzrost liczby ofert ładunków w ostatnich tygodniach, dzięki czemu poziom aktywności kształtuje się bardzo podobnie do wolumenu odnotowanego w ubiegłym roku, przewyższając go nawet w ostatnich tygodniach lipca.

Jak wyglądają europejskie rynki transportowe po epidemii?

Francja – siła napędowa ożywienia w zakresie ofert ładunków w Europie

W kwietniu wolumen ładunków na Teleroute plasował się poniżej średniej, natomiast w połowie lata nastąpiło bardzo istotne ożywienie w zakresie ofert frachtów, których liczba się podwoiła, przy czym głównym krajem pochodzenia zleceń była Francja.

Dzięki temu aktywność w lipcu znacząco przekroczyła średnią miesięczną liczbę publikowanych ofert , głównie na francuskim rynku krajowym (90% wolumenu) oraz w zakresie eksportu prowadzonego w równym stopniu z Francji do Belgii, Niemiec i Hiszpanii.

Z kolei w zakresie importu dane liczbowe prezentują się jeszcze lepiej – w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wolumen ofert uplasował się znacznie powyżej normy, wskazując na ożywienie w głównych państwach wysyłających towary do Francji: we Włoszech, które prowadzą w rankingu na poziomie 37% ofert ładunków, w Niemczech (29%), Belgii (23%) oraz Hiszpanii (7%).

Włochy dzięki eksportowi podwoiły swoją aktywność w działalności transportowej

W odniesieniu do danych pozyskanych z opublikowanych w Teleroute ofert , których krajem pochodzenia były Włochy – jedno z państw najbardziej dotkniętych skutkami pandemii – zaobserwowaliśmy zaskakujące ożywienie w lipcu, kiedy to odnotowano podwojony wolumen przewozów dzięki przywróceniu transakcji z Francją, do której trafia 57% włoskiego eksportu. Do najważniejszej trójki zaliczają się również Niemcy (18%) oraz Hiszpania (15%).

Z kolei w lipcu pod względem ładunków przychodzących z tego transalpejskiego państwa liczba ofert została podwojona w/235>porównaniu z poprzednimi miesiącami, plasując się powyżej średniej z 2019 r. oraz na poziomie jedynie nieznacznie niższym od miesięcy, w których stwierdzono najwyższą aktywność na giełdzie transportowej. Siłą napędową tego przywrócenia aktywności jest przepływ towarów przywożonych z Francji (40% opublikowanych ofert ładunków) i Niemiec (15%) jako głównych państw oferujących ładunki na rynek włoski.

Znaczny wzrost krajowego rynku transportowego w Niemczech

W Niemczech, kolejnej z głównych sił napędowych europejskiej gospodarki, zaobserwowaliśmy zdecydowane odbicie działalności w lipcu – 25% powyżej średniej miesięcznej z 2019 r., tendencja wzrostowa na rynku krajowym, którą można było zauważyć już w czerwcu, oraz 50% ofert ładunków obejmujących Niemcy jako kraj pochodzenia lub rozładunku.

Pozostałe oferty transportu obejmują 28% przywozów, głównie z Włoch i Francji, oraz wywozów (pozostałe 22%), których głównymi adresatami były Francja i Holandia.

Dane uzyskane na podstawie ofert zarejestrowanych w Teleroute świadczą o przywróceniu normalnego działania europejskiego rynku transportowego, na którym Teleroute świadczy usługi praktycznie w całym regionie. Jeśli tendencja ta się utrzyma, wyniki giełdy za pozostałą część roku będą lepsze niż w 2019 roku.