Widoczność w służbie załadowcom 

Bez wątpienia widoczność w czasie rzeczywistym to dziś jedno z największych wyzwań związanych z zarządzaniem transportem – wiedzą to zarówno załadowcy, jak i przewoźnicy. W niezmiennie ewoluującym sektorze, biorąc pod uwagę różne rodzaje zakłóceń i wyzwań mających wpływ na sytuację na rynku, widoczność odgrywa zasadniczą rolę na rzecz zwiększania efektywności, zapewniania wyjątkowej obsługi klienta i osiągania doskonałości operacyjnej. Widoczność w czasie rzeczywistym ma również nadrzędne znaczenie w celu budowania zdolnego do szybkich reakcji i odpornego łańcucha dostaw – w niedawnym badaniu Gartnera oszacowano, że 50% załadowców zainwestuje w rozwiązanie z tej dziedziny do 2023 roku.

Zgodnie z mottem dotyczącym kształtowania współpracy w dziedzinie transportu oraz ostatecznym celem, jakim jest wspieranie załadowców w zakresie ich przepływów logistycznych, firma Alpega ogłosiła niedawno nawiązanie partnerstw z Shippeo i p44, dwoma wiodącymi na świecie rozwiązaniami w zakresie zapewniania widoczności w ramach systemu TMS.

Połączenie z Shippeo i p44 umożliwi zgrupowanie danych dotyczących widoczności oraz ich przedstawienie w panelu systemu TMS firmy Alpega w całkowicie zintegrowany sposób, aby zapewnić załadowcom możliwość śledzenia wysyłki w czasie rzeczywistym oraz dane dotyczące widoczności bezpośrednio powiązane z danym zleceniem transportowym, dostarczając praktyczne informacje w czasie rzeczywistym.

Nawiązane partnerstwa pozwalają na zwiększenie poziomu doskonałości operacyjnej załadowców, prezentując kluczowe etapy śledzenia oraz umożliwiając dokonywanie bardziej precyzyjnych pomiarów i doskonalenie procesów zarządzania transportem.

Dzięki zwiększeniu przejrzystości łańcucha dostaw nie tylko załadowcy mogą zyskać wiele istotnych korzyści, takich jak poprawa prowadzonych operacji i ograniczenie kosztów, ale również przewoźnicy zdobywają przewagę dzięki krótszym czasom oczekiwania i poprawie relacji z załadowcami na skutek wykorzystania najnowszych technologii i informacji dotyczących spodziewanej godziny przyjazdu, przekazywanych w czasie rzeczywistym.

„Wsłuchując się w potrzeby naszych klientów oraz wyzwania, z jakimi przychodzi im się mierzyć, pragniemy dostarczyć najlepsze rozwiązania dla prowadzonej przez nich działalności” – mówi Todd DeLaughter, dyrektor generalny Grupy Alpega. „Jest to możliwe dzięki naszej strategii ukierunkowanej na nawiązywanie partnerstw z wiodącymi podmiotami w branży wraz z wykorzystywaniem mocnych stron naszej oferty systemu TMS. Z niecierpliwością oczekujemy na możliwość wspólnego dostarczania naszym klientom dodatkowej wartości dzięki partnerstwu z project44 i Shippeo.