WPŁYW POJAZDÓW AUTONOMICZNYCH NA ŚRODOWISKO

Po omówieniu wpływu autonomicznych samochodów ciężarowych na działalność logistyczną przedsiębiorstw, kierowców pojazdów, bezpieczeństwo publiczne i przepisy na szczeblu państwowym w niniejszym artykule przeanalizowano możliwe korzyści lub, jak wskazują niektórzy sceptycy, dalsze straty dla środowiska naturalnego wynikające z wykorzystywania autonomicznych samochodów ciężarowych i osobowych. Zważywszy na fakt, że sam sektor transportu w Stanach Zjednoczonych jest odpowiedzialny za 27% emisji szkodliwych gazów do atmosfery i odpowiada za 5,75% ogólnoświatowych emisji, wszelkie sposoby zwiększenia efektywności paliwowej w sektorze transportu są mile widziane.

W sprawozdaniu opublikowanym w roku stwierdzono, że pojazdy zautomatyzowane mogłyby przyczynić się do ograniczenia zużycia paliwa nawet o 90 procent, lecz mogłyby również spowodować jego zwiększenie o 200 procent. W związku z tym, choć celem autonomicznej jazdy na szczeblu komercyjnym i prywatnym jest wkład w zmniejszenie emisji, sceptycy obawiają się, że większy komfort związany z użytkowaniem pojazdów autonomicznych może prowadzić do wyższych poziomów emisji.

 

Czy pojazdy autonomiczne są bardziej ekologiczne? Najlepszy możliwy bieg zdarzeń

Obecnie pojazdy ciężarowe są odpowiedzialne za niemal 25% emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze środków transportu w Stanach Zjednoczonych. Ograniczenie zużycia paliwa w pojeździe mogłoby zatem wywrzeć pozytywny wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Zasadniczym możliwym sposobem ograniczenia emisji zanieczyszczeń z pojazdów ciężarowych dzięki autonomicznej jeździe byłoby zastosowanie najbardziej efektywnych prędkości jazdy i jej zmian. „Najlepsi” kierowcy pojazdów mogą pochwalić się o 30% większą efektywnością paliwową od tych „najgorszych”, jednak stosowanie tempomatu i przechodzenie na tryb elektryczny w odpowiednim momencie, hamując i przyspieszając wyłącznie w razie konieczności, może być automatycznie wdrożone w pojazdach autonomicznych, aby zapewnić maksymalną efektywność paliwową każdego przejazdu.

Ponadto, jak wspomniano w części 3 dotyczącej bezpieczeństwa pojazdów autonomicznych (odnośnik), system zintegrowanych konwojów (Truck Platooning) nadal stanowi skuteczny sposób umożliwiający nie tylko ograniczenie liczby wypadków drogowych, ale także zmniejszenie oporu aerodynamicznego, a dzięki temu oszczędność do 4,5% kosztów paliwa w przypadku pojazdów jadących na czele konwoju oraz 10% w przypadku każdego kolejnego pojazdu. Jako że pojazdy ciężarowe są coraz bezpieczniejsze dzięki wykorzystaniu systemów autonomicznej jazdy, mogą stopniowo, lecz zdecydowanie, pozbywać się ciężkich, masywnych pancerzy ochronnych, co umożliwia osiągnięcie większej efektywności jazdy niż kiedykolwiek dotąd.

Kolejny fakt: ostatnie badanie Światowego Instytutu Zdrowia w Barcelonie (ISGlobal) wykazało, że w pełni zautomatyzowane pojazdy mogłyby znacznie zmniejszyć liczbę wypadków drogowych. Szacuje się, że jeśli 90% pojazdów w USA stanowiłyby pojazdy autonomiczne, można byłoby uniknąć około 25 tys. ofiar rocznie, a szacowane roczne oszczędności ekonomiczne z tego tytułu wyniosłyby ponad 200 mld USD.

Autonomiczne samochody osobowe: Inne możliwości

Wprawdzie pojazdy ciężarowe znajdują się w centrum zainteresowania klientów Teleroute, jednak 96% samochodów osobowych poruszających się po drogach to pojazdy prywatne, dlatego warto omówić możliwy wpływ prywatnych samochodów autonomicznych na środowisko. Samochody te znajdują się w stanie bezczynności przez 95% czasu, dlatego ograniczenie liczby samochodów posiadanych przez prywatnych właścicieli dzięki zastosowaniu autonomicznych „taksówek-robotów” może być mile widziane wśród mieszkańców utrzymujących i ubezpieczających te pojazdy. Innymi słowy, może się okazać, że samochody autonomiczne przyczynią się do ograniczenia liczby posiadanych samochodów a) dzięki obsłudze całych gospodarstw domowych za pomocą tylko jednego pojazdu będącego w stanie odwozić i przywozić pracowników i uczniów o żądanych porach dnia, lub b) w ostatecznym rozrachunku służąc jako publiczne środki transportu lepiej przystosowane do zaspokojenia potrzeb pasażerów pod kątem docelowych miejsc podróży.

Chodzi o to, aby zadaniem jednego samochodu było przywiezienie wielu osób z różnych lokalizacji oraz ich odwiezienie do rozmaitych punktów docelowych, wybierając najbardziej efektywne pod względem zużycia paliwa trasy, eliminując w ten sposób konieczność nabycia własnego samochodu przez każdego z pasażerów. Co więcej, możliwość lokalizowania wolnych miejsc parkingowych za pomocą systemu GPS lub technologii komunikacyjnych oznacza mniejsze prawdopodobieństwo kluczenia po ulicach przez dodatkowe 10-20 minut, wypatrując wolnego miejsca do zaparkowania samochodu. Wreszcie, gdyby wystarczająca liczba samochodów poruszających się po drogach była wyposażona w technologię autonomicznej jazdy, komunikacja między samochodami wyeliminowałaby konieczność używania świateł ulicznych oraz wymuszanego przez nie hamowania i przyspieszania, co pozwoliłoby uzyskać stałą prędkość jazdy zapewniającą efektywność zużycia paliwa. Koncepcja autonomicznych samochodów prywatnych oraz publicznych taksówek uwzględnia zatem ideę świata z mniejszą liczbą samochodów, a co za tym idzie, z mniejszym zanieczyszczeniem powietrza i mniej zatłoczonymi drogami.

 

Pojazdy autonomiczne a środowisko: Najgorszy możliwy bieg zdarzeń

Chociaż spodziewanym efektem popularyzacji autonomicznej jazdy jest ograniczenie zużycia paliwa i powodowanego tym zanieczyszczenia powietrza, nie można wykluczyć możliwości, że upowszechnienie tej technologii może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego pod względem ochrony środowiska. Przykładowo, skoro autonomiczna jazda jest „łatwiejsza” od manualnej obsługi pojazdu, komfort mógłby skłonić użytkowników do wykorzystywania samochodów autonomicznych po prostu w większym stopniu niż pojazdów manualnych, co w ostateczności spowodowałoby gwałtowny wzrost częstości przejazdów w przeliczeniu na jedną osobę. Ponadto, skoro technologia autonomicznej jazdy umożliwia nam sprawniejsze dojazdy, a tańsze mieszkania znajdują się raczej na peryferiach miast, a nie w śródmieściu, pojazdy autonomiczne mogą stanowić zachętę dla dojeżdżających do wyboru dłuższych codziennych przejazdów do miejsca pracy i dłuższych powrotów do domu, skoro czas poświęcony na dojazd nie jest już uznawany za „zmarnowany”. Co więcej, statystycznie bezpieczniejsze samochody autonomiczne nie tylko mogą prowadzić do wyższych prędkości jazdy (co również może skutkować wyższym poziomem emisji zanieczyszczeń), ale także mogą zapewnić większej liczbie użytkowników, w tym dzieci i osób starszych, możliwość samodzielnego poruszania się, co spowodowałoby zwiększenie liczby osób znajdujących się na drogach w każdej chwili.

Mając na uwadze zarówno najlepszy, jak i najgorszy możliwy bieg zdarzeń, możliwościom płynącym z zastosowania technologii autonomicznej jazdy pod względem ochrony środowiska z pewnością należy dać szansę. Technologia autonomicznej jazdy potencjalnie może przeformułować pojmowanie przestrzeni i mobilności przez człowieka, jak również pobudzić nieustanny proces innowacji, a w przypadku współdzielenia pojazdów – zapewnić powstanie społeczności osób dojeżdżających do pracy, które – podobnie jak ich sąsiedzi – dążą do przemieszczania się z punktu A do punktu B w możliwie najbardziej efektywny sposób.

Logo
News Detail Image