Słowniczek logistyczny

Cło importowe

Czym są cła importowe?

Cła importowe są również określane mianem podatków przywozowych, należności celnych lub taryf. Są to podatki nakładane na importowane produkty. Ich wysokość w większości przypadków zależy od kwoty, którą obciążony jest produkt.

Opłaty celne są pobierane przez organy celne. Osoba znajdująca się w państwie należącym do UE, zostanie obciążona opłatą za zakup dokonany w kraju, który nie jest jej częścią.

Dlaczego naliczane są cła importowe?

Istnieje kilka powodów, dla których na produkty zagraniczne nakładane są cła importowe. Oto lista niektórych z tych powodów:

- Stanowią dla rządu źródło dochodu
- Dzięki nim towary zagraniczne nie dominują nad lokalnymi
- Niektóre państwa wykorzystują opłaty celne, aby karać inne państwa poprzez naliczanie wyższego podatku na ich produkty

Jak są naliczane cła importowe?

Cła są obliczane jako procent wartości celnej importowanych przedmiotów. Na wartość celną produktu składa się koszt początkowy produktu, koszt transportu i ubezpieczenia.

Jednakże wartości procentowe mogą się różnić w zależności od rodzaju importowanego produktu. Może to wynikać z dodatkowego opodatkowania pobieranego ze względu na kraj, w którym produkt został wyprodukowany. Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu obliczania opłat celnych w oparciu o metodę ryczałtową i taryfową.

Obliczanie stawki ryczałtowej

Metoda ryczałtowa jest najczęściej stosowana w odniesieniu do produktów przesyłanych pomiędzy osobami. Na przykład:

- Jeśli osoba znajdująca się poza UE sporadycznie wysyła produkty drugiej osobie
- Produkt został przesłany bezpłatnie
- Importowane towary są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego
- Ponadto, jeśli ich wartość nie przekracza 700 euro

Jeśli ma miejsce jeden z powyższych punktów, organy celne naliczą 17,5% wartości celnej. Jednakże w przypadkach, kiedy przyznano preferencje, stawka wynosić będzie 15%.

Obliczanie na podstawie taryfy

Metoda obliczenia cła na podstawie taryfy zależy od wartości, charakteru i cech importowanego towaru. Dlatego też ta metoda obliczeniowa równa się sumie wszystkich opłat importowych, którymi są:

- Opłaty celne
- Podatek akcyzowy
- VAT od importu

Kto opłaca cło importowe?   

Cła importowe mogą być płacone przez sprzedającego lub kupującego. Wszystko zależy od warunków sprzedaży, ale zazwyczaj to od kupującego wymaga się uiszczenia opłat. Jeśli warunki wskazują, że przesyłka jest DDU (dostarczone, cło nieopłacone), to opłatę musi wnieść kupujący. Jeśli jednak przesyłka jest dostarczona na warunkach DDP (dostarczone, cło opłacone), to opłatę wnosi sprzedający.

Czy cła importowe zmieniły się po Brexicie?

Wystąpienie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej wpłynęło na opłaty celne. Towary importowane z tych dwóch krajów nie są już postrzegane jako pochodzące z UE, a zatem naliczane są odpowiednie opłaty celne. Dzieje się tak, ponieważ są one uznawane za towary pochodzące spoza obszaru celnego UE.