Słowniczek logistyczny

Koszt przestoju

Czym jest Przestój?

W świecie finansów, termin demurrage może odnosić się do kosztów przechowywania lub posiadania walut, niezależnie od tego, czy jest to waluta papierowa, czy też złoto. Dla posiadacza waluty kosztem demurrage byłyby opłaty za prowadzenie rachunku. Dla posiadacza złota lub srebra, opłaty te mogłyby być w postaci kosztów ubezpieczenia i/lub opłat za przechowywanie.

W działalności biznesowej, termin przestój odnosi się do kosztów przetrzymywania przesyłanych towarów. Jest to dodatkowy koszt – rodzaj kary, ponoszonej przez firmę czarterującą na rzecz właścicieli statków za niewypełnienie obowiązku wyładowania dóbr lub ich uwolnienia w przewidzianym zakresie czasowym.

Zazwyczaj firmy czarterujące mają trzy do czterech dni – zgodnie z tym, co określono w kontrakcie z magazynem składowania – zanim zostaną pociągnięte do odpowiedzialności za opłatę przestojową. Przesyłki lotnicze lub kolejowe mają zazwyczaj prawo do 48 godzin przechowywania, a porty przechowują od trzech do siedmiu dni. Twoim obowiązkiem jest zdobycie z wyprzedzeniem wiedzy na temat polityk przestoju dotyczących twojego przypadku.

Jak obliczać koszty przestoju?

Koszty przestoju wynikają z odszkodowań umownych i zależą od przewoźników, portów wejścia, terminali oraz umów pomiędzy stronami. Koszty za dzień są ustalane z wyprzedzeniem pomiędzy właścicielami statków, a czarterującymi. Zwykle mogą one wynosić od 75 do 300 dolarów za ładunek za dzień. Opłaty te mogą się kumulować przez kilka dni, jeśli przesyłka nie zostanie odebrana na czas.

Kto ponosi koszty przestoju?

Przypuśćmy, że osoba lub firma czarterująca przechowuje swoje towary w magazynie po otrzymaniu przesyłki. W takim przypadku może być zobowiązana do poniesienia kosztów przestoju, jeśli wydłużyła składowanie przesyłki poza godzinę/datę dozwoloną w umowie.

Niekiedy koszty przestoju są poza kontrolą nadawcy. Przykładowo, odbiorca, który miał odebrać ładunek do określonej godziny/daty, nie wiedział o jego przybyciu i dlatego nie dokonał odprawy celnej.

Może się też zdarzyć, że opóźnienie załatwieniu spraw papierkowych uniemożliwi odbiorcy otrzymanie dokumentów na czas. Zdarza się, że ładunek i jego zawartość nie są zgodne z zamówieniem sprzedaży. Może to spowodować spór między odbiorcą a nadawcą, co dodatkowo opóźnia odbiór. Innym powodem mogą być opóźnienia w kontroli celnej.

Zawsze należy planować i organizować odbiór przesyłki z wyprzedzeniem, aby uniknąć takich problemów. Warto też mieć plan B i przygotować innego kierowcę na wypadek opóźnień. Ponadto, należy być na bieżąco z procedurami celnymi i przepisami portowymi oraz dzielić się instrukcjami ze stronami. W przypadku transportu żywności lub zwierząt, warto wystąpić o specjalne pozwolenie kilka dni wcześniej tytułem środków ostrożności.