Woordenlijst logistiek

CMR

Wat Is het CMR?

CMR staat voor het Franse Convention relative au Contrat de transport international de merchandises par route. In het Nederlands betekent dit hetVerdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg, en het heeft dus betrekking op juridische kwesties in verband met het vervoer van goederen over de weg.

In 1956 werd het oorspronkelijke CMR-verdrag opgesteld tussen verschillende Europese staten die lid waren van de Verenigde Naties. De overeenkomst is sindsdien door alle Europese landen en verschillende landen in Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika bekrachtigd.

Wat is een CMR-document?

Technisch gezien verwijst het CMR naar de overeenkomst tussen de deelnemende landen. De term wordt echter ook informeel gebruikt als verwijzing naar de vrachtbrief die bij een zending wordt gevoegd en waarin de voorwaarden van het CMR-verdrag worden vastgelegd.

Een andere naam hiervoor is de CMR-vrachtbrief. De meeste Europese landen maken er gebruik van om het goederenvervoer over de weg te regelen, aangezien het een bindende internationale overeenkomst tussen hen vormt.

Hoewel de overeenkomst ook door landen buiten Europa is bekrachtigd, zijn CMR-contracten alleen juridisch bindend als het CMR-document in het Engels en/of Frans is opgesteld.

Waarom is een CMR-document belangrijk?

Wanneer goederen internationaal worden vervoerd, is het belangrijk elke stap tijdens de reis vast te leggen. EenCMR-vrachtbrief heeft drie belangrijke functies: de informatiefunctie, de bewijsfunctie en de ontvangstfunctie.

Het document bevat belangrijke informatie over de goederen die worden vervoerd: wat de goederen zijn, welke hoeveelheid en hoe ze moeten worden behandeld. Deze informatie moet in alle fasen van het vervoersproces voor zowel de afzender, de transporteur als de ontvanger beschikbaar zijn.

Wanneer de goederen op hun eindbestemming aankomen, ondertekent de ontvanger het document en dat vormt het bewijs dat de goederen zijn geleverd zoals overeengekomen. Tegelijkertijd dient het bewijs van levering als bevestiging van de ontvangst van de goederen.

Wat moet er in het CMR-document staan?

Het document moet ten minste het volgende vermelden:

- Waar en wanneer het document is opgesteld
- De namen en adressen van zowel de vervoerder als de ontvanger van de goederen
- Een beschrijving van de goederen, hun verpakking en hun gewicht
- De voor de goederen op de verschillende punten van het traject in rekening gebrachte bedragen
- Informatie over eventuele gevaarlijke materialen die worden vervoerd

Een CMR-vrachtbrief kan tot wel 24 onderdelen bevatten, waaronder gegevens over wie de goederen heeft geleverd (waar, hoeveel en hoe ze waren verpakt), hoe de verschillende transporteurs de goederen onderweg hebben behandeld, wie ervoor heeft betaald (hoeveel en op welke manier) en de datum waarop de ontvanger van de goederen heeft bevestigd dat alles aanwezig en correct was.

In de meeste gevallen is de transporteur bij een CMR-transactie aansprakelijk voor alle geleden schade, zelfs indien hij geen fout heeft gemaakt. Dat is een uitstekende motivatie voor de transporteur om alles in het werk te stellen om de goederen veilig af te leveren.