Jak utworzyć wyszukiwanie ładunku?

Można utworzyć wyszukiwanie przez:

  • Kliknij „Wyszukaj ładunek”
  • Panel sterowania - Wyszukiwanie ładunku, widget "Wyszukaj ładunek"
  • Menu główne - "Moje wyszukiwane" - Wyszukaj ładunek
     

Wpisz miejsce początkowe i docelowe.

  • Podczas wpisywania, miasto zostaje automatycznie rozpoznane i uzupełnione
  • Kod pocztowy również zostaje przypisany

Opis jest uzupełniany automatycznie, ale użytkownik może edytować parametry wyszukiwania.

Po kliknięciu wyszukiwanie zostaje rozpoczęte i zapisane w "Wyszukiwane ładunki"

Wybór "Rodzaju ładunku" wyświetli się z dostępnymi opcjami.

WYNIKI WYSZUKIWANIA

Strona z wynikami wyszukiwania została zoptymalizowana, by pokazać maksymalną liczbę ofert za jednym razem.

SZCZEGÓLY OFERTY

Przedstawione są szczegółowo dane oferty, takie jak:

Miejsce początkowe i docelowe.
Szczegóły ładunku: długość, waga i rodzaj towaru.
Szczegóły ogłoszeniodawcy: firma, kontakt, nr telefonu i e-mail (skype opcjonalnie).
Numer oferty (za znakiem #).
Przyciski akcji: wyślij sms, drukuj szczegóły oferty, drukuj zlecenie, dodaj do ulubionych.

DODAJE OFERTE DO ULUBIONYCH

Kliknij  w szczegółach oferty.
Oferta zostanie automatycznie dodana do listy "Moje oferty" (ulubione oferty).

MAPA OFERTY

Klikając ikonę  , w nowym oknie zostanie otwarta mapa wraz ze szczegółami trasy, przedstawiająca szacunkowo: odległość, czas przejazdu, wskaźnik CO2 i opłaty za przejazd.
Po zaznaczeniu opcji „Alternatywne trasy” wyświetlone zostaną 3 proponowane trasy przejazdu.

SZCZEGÓLY FIRMY

Klikając w niebieski napis – nazwa firmy, otwarte zostanie nowe okno z danymi tej firmy.
Możliwe jest wyświetlenie wszystkich szczegółów, po kliknięciu opcji "Pełny profil”.

WYSZUKIWANIE W PROMIENIU

Kliknięcie na listę rozwijaną umożliwia wybranie żądanej odległości.
Użytkownik może wybrać promień od 10 do 100 km.

WYSZUKIWANIE REGIONALNE

Kliknij opcję "Otwórz mapę", aby wybrać regiony w kreatorze wyszukiwania.
Użytkownik może wybierać spośród regionów lub podregionów.

Jednocześnie można wybrać maksymalnie 10 elementów.

Po zamknięciu mapy możliwe jest bezpośrednie wprowadzanie krajów/regionów oraz podregionów Teleroute.

INTELIGENTNE WYSZUKIWANIE (SMART SEARCH)

Za pomocą przycisku  można aktywować wyszukiwanie w trybie Smart Search.
Smart Search pokazuje ładunki, które znajdują się na trasie pomiędzy miejscem początkowym i końcowym.
Można powrócić do zwykłego wyszukiwania, klikając nazwę wyszukiwania w nagłówku.
Uwaga: dostępność tej opcji zależna jest od Twojej subskrypcji.

MODYFIKUJ WYSZUKIWANIE

Kliknij ikonę “Edytuj”.
Użytkownik ma możliwość zmodyfikować pole wyszukiwania.
Nie musisz zatrzymywać obecnego wyszukiwania w celu edycji.
Kliknij  aby zapisać nowe wyszuki  wanie.
Aby anulować akcję, kliknij ponownie.

KOPIOWANIE WYSZUKIWANIA

Kliknij ikonę "Kopiuj".
Zostanie utworzone nowe wyszukiwanie z jednakowymi zmiennymi.
Po kliknięciu w  utworzone zostaną 2 jednakowe wyszukiwania.

USUN WYSZUKIWANIE

Kliknij ikonę "Usuń".
Wyszukiwanie zostanie usunięte z listy wyszukiwania.