Jak zwiększyć wydajność korzystania z giełdy pojazdów

Szukając ładunków masz teraz możliwość bezpośredniego zamieszczania pojazdu na giełdzie Teleroute, jednocześnie zwiększając swoje szanse na uzyskanie oferty. Po zamieszczeniu pojazdu otrzymasz automatycznie ładunki dopasowane do opisu w Twoim ogłoszeniu o pojeździe i do kryteriów trasy.

  • Oszczędność czasu dzięki zamieszczaniu pustych pojazdów zamiast wykonywania kilku wyszukiwań ładunków oraz kilku telefonów
  • Możliwość bycia skontaktowanym przez użytkowników zamieszczających ładunki, którzy widzą Twój pojazd
  • Niezwłoczna informacja o dopasowanych do danego pojazdu ładunkach

Jako osoba zamieszczająca ładunek masz teraz możliwość bezpośredniego uzyskania informacji o pustych pojazdach dopasowanych do zamieszczonych ładunków, dzięki czemu oszczędzasz czas poświęcany na wyszukiwanie pojazdów.

  • Natychmiastowa informacja o pustych pojazdach dopasowanych do zamieszczonych ładunków
  • Szybkie powiększenie sieci przewoźników
  • Uzyskiwanie informacji o ładunkach dostępnych w danym momencie

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zamieszczać pojazd?:

JAK ZAMIEŚCIĆ POJAZD

1. Dostęp do formularza ogłoszenia o pojeździe można uzyskać na wiele sposobów (przycisk panelu sterowania, widżet lub główne menu – Zamieść/Pojazdy lub Zamieść nowy pojazd)


 

JAK ZAMIEŚCIĆ OGŁOSZENIE O POJEŹDZIE BEZPOŚREDNIO Z OBSZARU WYSZUKIWANIA ŁADUNKU

1. Formularz wyszukiwania oferuje nową procedurę czterech kroków z opcją zamieszczenia pojazdu w trakcie samego wyszukiwania:


 

2. Zaznacz pole Zamieść pojazd, a następnie ogłoszenie o pojeździe zostanie zamieszczone na giełdzie ładunków. Pola Rodzaj pojazdu oraz Długość są wymagane (punkt startowy musi znajdować się w regionie, z którego możliwe jest wysłanie pojazdu online):


 

3. Kliknij  i rozpocznie się wyszukiwanie, a następnie pojazd zostanie zamieszczony na giełdzie Teleroute.