Wykorzystaj w pełni możliwości kabotażu dzięki Teleroute

Platforma Teleroute oferuje alternatywne trasy i możliwości biznesowe podczas kabotażu poza granicami Polski.

W lipcu 2020 r. Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził nowy pakiet dotyczący mobilności. Nowy zestaw przepisów dotyczących drogowego transportu towarowego został opracowany, zgodnie z definicją Parlamentu, aby uczynić ten sektor "bardziej sprawiedliwym i konkurencyjnym, z lepszymi warunkami dla kierowców i zharmonizowanymi przepisami umożliwiającymi bardziej jednolitą i skuteczną kontrolę w całej UE".

Uzgodniono wiele działań, które od tego czasu obowiązują. Jednak dopiero w marcu ubiegłego roku wszedł w życie nowy przepis, który szczególnie dotyka polskich kierowców: przepis dotyczący „coolling off ", do którego przewoźnik m musi się dostosować po wykonaniu przewozu kabotażowego.

Zgodnie z nowymi przepisami, w ciągu maksymalnie siedmiu dni od rozładunku towarów z transportu międzynarodowego, który doprowadził do wjazdu na terytorium kraju, można wykonać trzy przewozy kabotażowe. Należy również zauważyć, że obecnie kabotaż musi być kontynuacją przewozu międzynarodowego i być wykonywany tym samym pojazdem.

Od tego momentu pojazd musi opuścić kraj, w którym wykonywał kabotaż, i nie może wjechać do niego ponownie przed upływem czterech dni od opuszczenia kraju (okres przejściowy). Wszystkie przekroczenia granicy muszą być zaznaczane na tachografie ręcznie lub automatycznie, a przewoźnik musi udowodnić, że wcześniejszy transport międzynarodowy został wykonany. Ponadto nowe przepisy wymagają, aby w kabotażu kierowca i pojazd wracali do kraju zamieszkania przynajmniej co 8 tygodni.

Teleroute - idealny partner do prowadzenia działań poza granicami Polski

Wiele przewozów wykonywanych przez polskich przewoźników to przewozy kabotażowe. Teleroute zapewnia stały mieć dostęp do ofert ładunków kabotażowych w wielu krajach Europy Zachodniej oraz ładunki na przerzutach, które pozwalają na przeczekanie okresu „coolling off " i jednoczesne wykonywanie kabotaż w innym kraju UE.

Jak można było zaobserwować na naszej platformie, w roku 2021, kiedy obowiązywał Pakiet Mobilności, liczba ofert przewozowych pochodzących z Niemiec wzrosła o ponad 180%. Podobnie było w przypadku innych krajów Europy Zachodniej, takich jak Włochy (+86%), Francja (+108%) czy Holandia, gdzie odnotowano spektakularny wzrost o 243%.

Oznacza to ogromną dostępność ofert dzięki zasięgowi oferowanemu przez Teleroute, co pozwoli również odkrywać nowe trasy i otwierać się na nowe możliwości biznesowe. Dzięki narzędziu oferowanemu przez tę giełdę transportową każdy przewoźnik może w czasie rzeczywistym uzyskać dostęp do społeczności, w której skład wchodzi już ponad 85 000 przewoźników i w której codziennie w całej Europie publikowanych jest ponad 350 000 ofert.

Innymi słowy, można planować przewozy kabotażowe w Hiszpanii, Francji lub Belgii, prowadząc do tej pory działalność kabotażową głownie w Niemczech. W tym sensie niektórzy z naszych klientów dosłownie powiedzieli, że wybrali platformę Teleroute, ponieważ mają "możliwość wyjazdu do innego kraju i kontynuowania kabotażu".

Krótko mówiąc, dla firmy należącej do Teleroute "ochłodzenie" nie tylko nie jest złą wiadomością, ale jest okazją do odkrycia nowych tras i stworzenia nowych możliwości biznesowych.