De rijverboden voor 2021, de reisbeperkingen vanwege de pandemie en verkeershinder door de brexit

Zoals elk jaar publiceren bijna alle Europese landen hun kalender met de rijverboden voor vrachtwagens of verlengen zij de reeds geldende verboden. Deze rijverboden zijn zonder meer een van de belangrijkste pijnpunten voor logistieke bedrijven en transportprofessionals in het algemeen, die hierdoor verplicht zijn de ritten van hun vrachtwagens ruim van tevoren te plannen om te voorkomen dat ze zich op de betreffende wegen bevinden op de tijden dat het verboden is.

Het aan de kant moeten zetten van vrachtwagens levert al problemen op voor de sector, maar de situatie wordt nog veel ingewikkelder door het ontbreken van een gemeenschappelijk kader op Europees niveau, waardoor het nog moeilijker is om te weten wanneer men waar mag rijden. Afhankelijk van het soort goederen, de maximaal toegestane massa enzovoort, legt elk land andere tijdschema's en verboden op voor het vrachtwagenverkeer. Dit betekent dat chauffeurs die internationaal vrachtvervoer doen tijdens hun ritten algauw te maken krijgen met een doolhof aan bepalingen.

Uitdagingen voor het plannen van vrachtwagenroutes in 2021

2021 brengt een nieuwe uitdaging met zich mee. Ondanks het vorderende coronavaccinatieplan in Europa en het feit dat het aantal besmettingen in de meeste lidstaten aanzienlijk gedaald is, zijn er nog steeds meerdere landen die een negatieve PCR-test eisen voor alle reizigers, dus ook voor transportprofessionals. Aan het begin van de pandemie waren vrachtvervoerders vrijgesteld van deze eis om de goederenstroom en de bevoorrading van het hele continent te waarborgen. Door de nieuwe varianten is nu echter in veel gevallen een negatieve test vereist, waarbij vooral het land van herkomst van de chauffeurs bepalend is.

Het gevolg is dat landen als Oostenrijk, België, Tsjechië, Duitsland, Italië, Frankrijk en Nederland momenteel negatieve PRC-testen eisen voor beroepschauffeurs, evenals vrijstellingscertificaten en andere per land verschillende documenten. Deze situatie veroorzaakt veel onrust omdat, zoals de IRU (International Road Transport Union) opmerkt, "snelle antigeentests worden geaccepteerd, die echter uitgevoerd moeten worden door een erkend laboratorium, een moeilijke eis voor vrachtwagenchauffeurs die onderweg zijn buiten hun land van herkomst".

De organisatie heeft daarom besloten een brief te sturen aan de voorzitter van de Europese Unie, Ursula von der Leyen, om haar te vragen de grenzen open te houden voor vrachtwagens en haar er opnieuw op te wijzen dat de EU-regeringen hun belofte om de grenzen open te houden, moeten nakomen. Een belofte die nu in veel gevallen niet wordt waargemaakt.

Bijzonder zorgwekkend zijn de reisbeperkingen die Duitsland ingevoerd heeft bij de grenzen met Tsjechië en de Oostenrijkse regio Tirol. Deze route is van essentieel belang voor het Europese goederenvervoer over de weg. Volgens cijfers van de IRU rijden dagelijks meer dan 7000 vrachtwagens langs de grensovergang naar Tirol, wat vergelijkbaar is met de grensovergang Dover-Calais. Bij deze goederenvervoersroute ontstond in december chaos toen Frankrijk vergelijkbare beperkingen oplegde waarbij beroepschauffeurs niet werden vrijgesteld van de negatieve test.

Waarom ‘green lanes’ belangrijk zijn voor de logistieke sector

De genoemde beperkingen zijn in strijd met het concept van de ‘green lanes’, dat vorig jaar in heel Europa is ingevoerd om de handel over de grenzen in gang te houden. Volgens de IRU zou het opschorten ervan schade kunnen toebrengen aan "vitale toeleveringsketens, de interne markt en de levens van miljoenen EU-burgers, en dit tegen enorme kosten en zonder wezenlijk voordeel voor de bestrijding van het virus". De Europese Commissie heeft op de brief gereageerd door hun standpunt, dat sinds het begin van de pandemie niet veranderd is, te herbevestigen. Het is van cruciaal belang dat de green lanes voor vrachtwagens te allen tijde open blijven en dat de maatregelen van de afzonderlijke landen evenredig blijven om verstoring van essentiële logistiek en transporten te voorkomen.

Toch was dit voor de meeste regeringen die beperkingen hebben ingevoerd niet voldoende om het terugdraaien ervan te overwegen. Dit is het geval in Duitsland, het eerste land dat een negatieve PCR-test verplicht stelde voor chauffeurs die meer dan 72 uur op het grondgebied verblijven. De transportprofessionals moeten over telematicagegevens beschikken en de negatieve testuitslag mag maximaal 48 uur oud zijn en moet in het Duits, Engels of Frans zijn opgesteld. Deze eis geldt voor chauffeurs uit Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije, het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland en het Franse departement Moselle. De secretaris-generaal van de IRU, Umberto de Pretto, onderstreept dat de chauffeurs, die "geïsoleerd in hun cabine zitten", niet blootgesteld worden aan het virus en zich houden aan "strikte anti-infectiemaatregelen van hun werkgevers en hun klanten, waaronder geen fysiek contact bij ophaal- en afleverpunten".

Hoe de brexit nog meer verkeershinder voor de Europese transportsector veroorzaakt

Ook de recente doorvoering van de ‘brexit’ heeft een extra probleem toegevoegd voor het verkeer. De nieuwe controles tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk hebben de wachttijden al aanzienlijk doen toenemen. Er bestaat geen twijfel dat deze situatie nog erger kan worden als voertuigen de grens oversteken op momenten dat geen verkeer toegestaan is.

De Europese rijverbodkalender voor 2021 van Teleroute

Het verloop van de pandemie zal bepalen hoe de grenssluitingen zich zullen ontwikkelen. In elk geval zullen we voorlopig moeten leven met deze verkeersbeperkingen. Daarom hebben we, zoals elk jaar, een kalender opgesteld met de belangrijkste rijverboden op de Europese wegen. U kunt deze gratis downloaden via deze link.