Overzicht verkeersbeperkingen 2024

Voor jou als chauffeur zijn verkeersbeperkingen niets nieuws, maar het bijhouden van het aantal, soort en de specifieke locatie ervan, kunnen je werkzaamheden complex en kostbaar maken. Om je een handje te helpen, heeft Teleroute een overzicht met vervoersbeperkingen voor 2024 opgesteld: zo helpen wij jou soepel manoeuvreren op de Europese wegen.
In dit artikel vind je meer over de verkeersbeperkingen op de Europese wegen en ontdek je hoe wij jou helpen manoeuvreren.

Verschillende soorten EU-beperkingen


In de Europese Unie krijgen bestuurders van zware vrachtwagens te maken met beperkingen die de verkeersveiligheid garanderen, de infrastructuur beschermen en de impact op het milieu verminderen. 
Een van de belangrijkste beperkingen gaat over massa en afmetingen waarbij de EU maximale massa en afmetingen voor vrachtwagens vaststelt. Deze limieten zijn bedoeld om schade aan de weg te voorkomen en de veiligheid óp de weg te vergroten. 


Overbeladen of te grote vrachtwagens brengen namelijk risico's en druk op de infrastructuur met zich mee. Naleving wordt uitgevoerd met controles langs de weg. Sancties voor niet-naleving variëren van boetes tot inbeslagname van voertuigen.


Daarnaast krijgen vervoerders te maken met seizoens- en milieubeperkingen. Tijdens bepaalde periodes van het jaar kunnen er aanvullende eisen worden gesteld aan wegen, zoals het gebruik van sneeuwkettingen. In sommige gevallen worden wegen afgesloten voor zwaar verkeer om de veiligheid en de verkeersdoorstroom te behouden. 
 

Milieuproblemen hebben in veel stedelijke gebieden ook geleid tot lage-emissiezones (LEZ's). Deze lage-emissiezones hebben als doel de vervuiling te beperken en de luchtkwaliteit te verbeteren. Vrachtwagens die niet aan de emissienormen voldoen, krijgen te maken met heffingen en beperkingen. Naleving is niet alleen belangrijk om boetes te vermijden, maar helpt er ook voor dat de hele EU efficiënt en conform handelt als het aankomt op de klimaatdoelstellingen.

In Nederland krijg je als chauffeur te maken met zogenoemde ‘milieuzones’, vooral in grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Deze zones zijn ingesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren, door de toegang voor oudere, meer vervuilende dieselvoertuigen te beperken. Vrachtwagens die niet aan bepaalde emissienormen voldoen, mogen de aangewezen zones niet inrijden.
 


In België krijg je als chauffeur te maken met lage-emissiezones (LEZ) in grote steden als Brussel, Antwerpen en Gent. Het doel van deze LEZ's is de luchtkwaliteit te verbeteren. Voertuigen die niet aan de vastgestelde criteria voldoen, mogen de aangewezen zones niet inrijden.

Teleroute’s overzicht verkeersbeperkingen


Voor chauffeurs die op nationaal of internationaal niveau werken, is een overzicht met de Europese vervoersbeperkingen onmisbaar. Want de regelgevingen in alle verschillende EU-landen – van massa- en afmetingenbeperkingen tot milieuzones, seizoensverboden en lage-emissiezones in steden – vormen een logistieke uitdaging.
Ons uitgebreide overzicht is een handige tool om routes effectief te kunnen plannen, boetes en vertragingen door niet-naleving te vermijden en je operationele efficiëntie te optimaliseren. 
Zo kun je beter rijden terwijl je de regels blijft naleven. Het is geen luxe, maar noodzaak om het steeds veranderende Europese transsportlandschap concurrerend en betrouwbaar te blijven.

Waar vind je in het Teleroute-overzicht?


Teleroute heeft twee overzichten. De eerste is voor Teleroute-klanten beschikbaar op het platform (via Menu > Overige > Rijbeperkingen). Hiermee kunnen vervoerders alle Europese vervoersbeperkingen bekijken, gerangschikt per land, soort, limieten en zelfs realtime beperkingen inzien.
 

 

Ben je geen klant van Teleroute? Geen probleem. Bekijk hier het uitgebreide overzicht van de vervoersbeperkingen voor heel Europa