Nowość! Zestawienie ograniczeń ruchu dla przewoźników w 2024 r.

Dla Przewoźników ograniczenia w ruchu nie są niczym nowym, jednak ich ilość, rodzaj i lokalizacja mogą sprawić, że jazda stanie się trudniejsza i kosztowniejsza. Właśnie dlatego Teleroute opracowało Kalendarz ograniczeń ruchu na 2024 r., aby pomóc przewoźnikom w możliwie najłatwiejszym poruszaniu się po drogach UE.
Poznaj ograniczenia, które można spotkać na europejskich trasach i dowiedz się, jak Teleroute może Ci pomóc sobie z nimi radzić.


Rodzaje ograniczeń w UE


W Unii Europejskiej przewoźnicy dysponujący pojazdami ciężarowymi muszą stosować się do wielu ograniczeń ruchu, które mają na celu bezpieczeństwo na drogach, ochronę infrastruktury i zmniejszenie wpływu na środowisko. Jedno z głównych ograniczeń obejmuje te dotyczące masy i rozmiaru pojazdu. UE określa w tym przypadku konkretne maksymalne masy i wymiary ciężarówek. Ma to na celu zapobieganie uszkodzeniom dróg i poprawę bezpieczeństwa, ponieważ przeciążone lub ponadgabarytowe ciężarówki stwarzają ryzyko i obciążają infrastrukturę. Respektowanie przepisów jest monitorowane poprzez kontrole drogowe, a za ich nieprzestrzeganie grożą kary - od grzywny po konfiskatę pojazdu.


Ponadto przewoźnicy muszą przestrzegać ograniczeń sezonowych i środowiskowych. W niektórych porach roku na drogach trzeba stosować się do dodatkowych wymogów, takich jak używanie łańcuchów śniegowych. Niektóre drogi mogą być nawet całkowicie zamknięte dla dużej liczby pojazdów w celu utrzymania bezpieczeństwa i płynności ruchu. Względy środowiskowe doprowadziły również do ustanowienia na wielu obszarach miejskich stref niskiej emisji (LEZ), ograniczających wjazd lub nakładających opłaty na pojazdy ciężarowe, które nie spełniają określonych norm emisji. Celem tworzenia takich stref jest ograniczenie zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza. Przestrzeganie tych przepisów ma kluczowe znaczenie dla przewoźników, którzy chcą uniknąć kar i prowadzić wydajną, zgodną z przepisami działalność w całej UE.

W Polsce specyficznym przepisem drogowym, który dotyczy pojazdów ciężarowych, jest zakaz jazdy w weekendy. Zakaz ten ogranicza ruch pojazdów ciężarowych, zazwyczaj powyżej 12 ton, po drogach krajowych w określonych godzinach w weekendy i święta. Celem jest zmniejszenie zatorów komunikacyjnych i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie, gdy ruch jest największy.

Znaczenie naszego zestawienia


W przypadku przewoźników działających w całej Europie lub w poszczególnych jej krajach dysponowanie kalendarzem zawierającym szczegółowe informacje na temat ograniczeń ruchu ma kluczowe znaczenie dla efektywnego poruszania się po drogach zgodnie z przepisami. Zróżnicowanie przepisów obowiązujących w różnych krajach stanowi wyzwanie logistyczne – począwszy od ograniczeń dotyczących masy i rozmiaru pojazdu, stref ekologicznych, zakazów sezonowych, a skończywszy na strefach niskiej emisji w miastach.
Szczegółowy kalendarz Teleroute stanowi ważne narzędzie umożliwiające przewoźnikom skuteczne planowanie tras, unikanie kar lub opóźnień wynikających z nieprzestrzegania przepisów oraz optymalizację wydajności operacyjnej. Jest to konieczne, aby zachować konkurencyjność i niezawodność w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości europejskiego transportu.

 

Co obejmuje Zestawienie zasad drogowych Teleroute?


Teleroute udostępnia dwa rodzaje zestawień realiów drogowych. Pierwsze z nich jest przeznaczone dla klientów Teleroute i dostępne na platformie (poprzez menu główne > Inne > Ograniczenia ruchu). Pozwala przewoźnikom zobaczyć wszystkie europejskie ograniczenia ruchu wymienione według kraju, rodzaju ograniczenia, limitów wagowych, a nawet ograniczenia w czasie rzeczywistym.
 

 

Przewoźnikom, którzy nie są klientami Teleroute, również oferujemy szczegółowe zestawienie ograniczeń ruchu obejmujących Europę. Kalendarz ograniczeń ruchu możesz przejrzeć bezpłatnie tutaj.