Teleroute bevestigt duidelijk herstel van vrachtaanbiedingen na coronaschok

Na de sterke daling in maart en april kent de activiteit op de Teleroute-vrachtbeurs, onderdeel van de Alpega Group, sinds enkele weken een opwaartse trend en heeft het in juli zelf een hoger niveau bereikt dan in 2019.

De impact van het coronavirus op de Europese transportsector

In de eerste helft van 2020 waren er op Teleroute en de twee andere toonaangevende Europese vrachtbeurzen van de Alpega Group , 123Cargo en Wtransnet, 30% minder vrachtaanbiedingen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De belangrijkste oorzaak hiervan was de pandemie gedurende de eerste helft van het jaar en de daaruit voortvloeiende stopzetting van activiteiten.

Het zwaarste moment voor de transportsector ten gevolge van de crisis vond plaats in april, toen door de volledige stopzetting van de industriële activiteit in heel Europa het vrachtvolume dramatisch daalde. Hierna volgde een tweede periode van supply chain-verstoring, waarin expediteurs en transporteurs, die op zoek waren naar nieuwe routes voor nieuwe volumes, zich tot Teleroute wendden om de vraag te beheren en het aantal nieuwe gebruikers op Teleroute met 1200 toenam.

Is de transportsector aan het herstellen?

Na enkele maanden van onzekerheid en met de inperking van het coronavirus in Europa, bevestigt de Teleroute-vrachtbeurs de geleidelijke terugkeer van activiteit met een opmerkelijke opleving van het aantal vrachtaanbiedingen in de afgelopen weken, waardoor het activiteitsniveau zeer dicht bij het volume van vorig jaar ligt en in de laatste weken van juli zelfs nog hoger is.

Hoe zien de Europese transportmarkten er na corona uit?

Frankrijk, de drijvende kracht achter het herstel van het vrachtaanbod in Europa

Na de maand april met volumes die onder het gemiddelde lagen, zien we midden in de zomer een zeer opmerkelijk herstel van het vrachtaanbod op Teleroute, met een verdubbeling voor Frankrijk als land van herkomst.

Hierdoor is de activiteit in juli ruimschoots over het maandelijkse gemiddelde aantal geposte vrachtaanbiedingen heen gegaan, met name op de binnenlandse markt (90% van de volumes) en gelijkmatigverspreid in de export naar België, Duitsland en Spanje.

Als we daarnaast kijken naar de import, zijn de cijfers nog beter. In de afgelopen twee maanden hebben we volumes waargenomen die ver boven het gebruikelijke liggen en die het herstel laten zien van de belangrijkste landen die goederen naar Frankrijk versturen: Italië, dat met 37% van de vrachtaanbiedingen vooroploopt, Duitsland (29%), België (23%) en Spanje (7%).

Italië verdubbelt vervoersactiviteit in juli dankzij export

Uit de gegevens op basis van de vrachtaanbiedingen die op Teleroute zijn gepost vanuit Italië, een van de landen die het meest door de pandemie is getroffen, blijkt een verrassend herstel in juli verdubbeld dankzij het heropstarten van de transacties met Frankrijk, dat goed is voor 57% van de Italiaanse export. Duitsland met 18% en Spanje met 15% volgen in de top 3.

Wat de inkomende vrachten betreft, heeft Italië in juli het aantal importaanbiedingen verdubbeld ten opzichte van de voorgaande maanden, waardoor de activiteit boven het gemiddelde in 2019 uitkomt en slechts iets lager is dan in de maanden met de hoogste activiteit op de vrachtbeurs. Het terug op gang komen van de goederenstroom wordt aangevoerd door Frankrijk (40% van de vrachtaanbiedingen) en Duitsland (15%), de landen die de meeste vrachten naar de Italiaanse markt aanbieden.

Enorme groei van de Duitse binnenlandse transportmarkt

Als we kijken naar Duitsland, een andere belangrijke motor van de Europese economie, zagen we in juli een sterke heropleving van de activiteit, dewelke 25% boven het maandgemiddelde in 2019 lag, met een groei van de binnenlandse markt, die in juni al voelbaar was en die goed was voor 50% van de vrachtaanbiedingen met Duitsland als herkomst en/of bestemming.

De overige vrachtaanbiedingen zijn verdeeld in 28% import, voornamelijk uit Italië en Frankrijk, en 22% export (de resterende 22%) met als belangrijkste bestemmingen Frankrijk en Nederland.

Cijfers die, in overeenstemming met de op Teleroute geregistreerde aanbiedingen, de Europese transportmarkt die Teleroute bedient in vrijwel de gehele regio op het normale niveau brengen en die, als dit aanhoudt, in de rest van het jaar boven 2019 zullen uitkomen.