Privacybeleid

Privacybeleid

Gelieve dit Privacybeleid van Alpega S.A. ("Alpega") zorgvuldig te lezen. Door gebruik te maken van en zich in te schrijven voor de Alpega Diensten en Website, gaat u akkoord met alle algemene voorwaarden hierin uiteengezet.

Indien u deze algemene voorwaarden accepteert in naam van een onderneming of enige andere (rechts- of natuurlijke) persoon, garandeert u dat u de volledige bevoegdheid heeft om deze onderneming of persoon aan deze voorwaarden te binden.

1. ALGEMEEN

Dit Privacybeleid legt het beleid van Alpega uit voor wat betreft de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene bij het beschikbaar stellen van Alpega Websites en Diensten aan Gebruikers en Klanten.
Alpega neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer ernstig. Alpega verbindt zich er toe om persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens en de principes hieronder uiteengezet. Dit Privacybeleid is van toepassing op de Websites en op alle Diensten. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op websites, applicaties, software of componenten van derden die toegankelijk zijn of beschikbaar worden gesteld via links op de Websites of Diensten.
Dit Privacybeleid dient samen gelezen te worden met de Gebruiksvoorwaarden van de Alpega Websites en, in geval van gebruik van de Diensten, met de overeenkomst zoals gesloten tussen de Klant en Alpega.

2. WELKE BEGRIPPEN WORDEN GEBRUIKT IN DIT PRIVACYBELEID?

"Diensten" betekent de producten en diensten van Alpega, zoals die van tijd tot tijd kunnen wijzigen, waarvoor de Klant zich heeft ingeschreven onder de Overeenkomst.
"Gebruiker" verwijst in dit Privacybeleid naar de gebruikers van de Websites en naar de gebruikers die de Diensten namens de Klant afnemen (hierna ook aangeduid als “u" of “uw”).
"Klant" verwijst naar de (rechts- of natuurlijke) persoon die zich inschrijft voor de Diensten.
"Overeenkomst" betekent de Algemene Voorwaarden van Alpega, ieder bestelbon of contractvoorstel aanvaard door de Klant onder eender welke vorm van inschrijving voor de Alpega Diensten en de goedkeuring hiervan door Alpega, de documentatie met betrekking tot de Alpega Diensten (met inbegrip van maar niet beperkt tot handleidingen, opleidingsmateriaal, ondersteunend materiaal, technische specificaties en vereisten), en indien van toepassing, alle Bijzondere Voorwaarden van Alpega, dit Privacybeleid, die samen de volledige overeenkomst vormen die de relatie tussen Alpega en de Klant beheerst.
"Verbonden Onderneming" elke vennootschap, onderneming of andere entiteit die op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze gecontroleerd wordt door, of onder gemeenschappelijke controle is van, of zelf gezag uitoefent over Alpega of over de Klant.
"Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens" houdt in de Richtlijn 95/46 van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de Richtlijn 2002/58 EC van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie, alsook enigerlei nationale wetgeving en/of voorschriften voor de uitvoering ervan, die van toepassing zijn op Alpega en/of op de Klant, zoals deze wetgeving gewijzigd of vervangen wordt.
"Alpega" betekent Alpega S.A./N.V., een Belgische vennootschap met hoofdzetel in de Belgicastraat 17, 1930 Zaventem (België), geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0872.586.165, BTW BE 872.586.165, en haar Verbonden ondernemingen.
“Websites” verwijst naar alle internetpagina’s aangeboden en uitgebaat door Alpega.
Ten behoeve van dit Privacybeleid zullen "persoonsgegevens", " verwerking", "betrokkene", “voor de verwerking verantwoordelijke", "verwerker", en "toezichthoudende autoriteit" de betekenis hebben zoals uiteengezet in de toepasselijke Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens.

3. COOKIES

3.1 WAT IS EEN COOKIE?

Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheid gegevens bevatten die worden gedownload naar uw toestel wanneer u een website bezoekt. Cookies worden dan teruggestuurd naar de oorspronkelijke website bij elk volgend bezoek, of naar een andere website die de cookies herkent. Cookies zijn nuttig omdat zij het mogelijk maken dat een website het toestel van een gebruiker herkent.

Cookies vervullen verscheidene functies, zoals het mogelijk maken om efficiënt te navigeren tussen de pagina's, uw voorkeuren te herinneren en, in het algemeen, om de gebruikerservaring te verbeteren. Ze kunnen ook helpen om ervoor te zorgen dat de advertenties die u online ziet relevanter zijn voor u en uw interesses.

Sommige cookies bevatten persoonsgegevens – bijvoorbeeld, wanneer u klikt op "gegevens onthouden", bij het inloggen, zal een cookie uw gebruikersnaam bewaren. De meeste cookies echter verzamelen geen informatie die u identificeert en zullen in plaats daarvan algemene informatie verzamelen, zoals hoe de Gebruikers terechtkomen op en gebruik maken van onze Websites, of de algemene locatie van de gebruiker.

Er zijn voornamelijk vier soorten cookies:

• Sessie cookies "blijven" enkel tijdens een bepaalde sessie. Ze worden verwijderd wanneer de gebruiker de webbrowser sluit.
• Persistente cookies "blijven" opgeslagen op uw toestel zelfs wanneer de sessie afgesloten wordt. Ze worden opgeslagen op de harde schijf van het toestel tot ze verstrijken (persistente cookies worden ontworpen met een vervaldatum) of totdat de gebruiker de cookies verwijdert. Persistente cookies kunnen gebruikt worden om identificatiegegevens over de gebruiker te verzamelen, met inbegrip van surfgedrag of voorkeuren van de gebruiker voor een bepaalde website.
• Eerste partij (First-party) cookies maken deel uit van de website naar waar u surft.
• Derde partij (Third-party) cookies worden geïmporteerd van een website waarvan de inhoud onrechtstreeks wordt bekomen bijvoorbeeld door middel van een afbeelding of een banner.

De meerderheid van de browsers ondersteunt hen (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Safari, etc.). Gebruikers kunnen echter hun browser zo instellen dat cookies geweigerd worden, of ze kunnen cookies zelf verwijderen.

3.2  Welke cookies gebruikt Alpega ?

In het algemeen vervullen cookies vier verschillende functies:

• Essentiële cookies: sommige cookies zijn essentieel voor de werking van de Website. Bijvoorbeeld, sommige cookies laten Alpega toe om de gebruiker te identificeren en te verzekeren dat de gebruiker toegang heeft tot de registratie of log-in pagina's. Deze cookies verzamelen geen informatie over u die gebruikt zou kunnen worden voor marketingdoeleinden of om te onthouden welke websites u bezocht heeft. Deze categorie zou niet mogen worden uitgeschakeld. Als een gebruiker ervoor kiest om deze cookies uit te schakelen, zal de gebruiker niet in staat zijn om de volledige inhoud te zien die hij normaal zou kunnen zien.
• Prestatie en analytische cookies: deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop Gebruikers/bezoekers websites gebruiken, bijvoorbeeld naar welke pagina’s bezoekers het meeste surfen, en of ze foutmeldingen krijgen van deze webpagina's. Deze cookies verzamelen geen informatie die u identificeert. Al de informatie die deze cookies verzamelen is anoniem en wordt enkel gebruikt om de werking van de Website te verbeteren.
• Functionele cookies: Alpega kan functionele cookies gebruiken om Alpega toe te laten uw voorkeuren te onthouden. Bijvoorbeeld, cookies besparen u de moeite van u gebruikersnaam te moeten invoeren telkens u de Website bezoekt, en herinneren zich uw persoonlijke voorkeuren, zoals welke regionale editie van de Website u wenst te zien wanneer u inlogt. Alpega kan functionele cookies ook gebruiken om u verbeterde diensten aan te bieden zoals het online bekijken van een video of het geven van commentaar op een blog.

3.3 Hoe cookies controleren en verwijderen via de browser?

De mogelijkheid om cookies in te schakelen, uit te schakelen of te verwijderen, kan ook plaatsvinden op het niveau van de browser. Om dit te doen, volg de instructies voorzien door uw browser (deze bevinden zich meestal in de "Help", "Hulpmiddelen" of "Bewerken" opties). U kan meer informatie vinden over hoe u dit moet doen en over cookies op www.allaboutcookies.org.

Gelieve te onthouden dat als u er voor kiest om cookies uit te schakelen, u kunt ondervinden dat sommige delen van de Website niet naar behoren werken en dat u geen gebruik kan maken van alle Diensten.


4. VERZAMELDE EN VERWERKTE GEGEVENS OP WEBSITES

4.1 ALGEMENE VERZAMELING EN VERWERKING VAN GEGEVENS OP WEBSITES

U gaat hierbij akkoord dat ALPEGA op verschillende manieren persoonsgegevens mag verzamelen en verwerken, met inbegrip voor de volgende doeleinden:

• U verifiëren en identificeren op de Websites;
• De Websites waarvoor u zich hebt ingeschreven te uwer beschikking stellen;
• Het bijhouden van informatie die u aan Alpega bezorgd hebt;
• Uw gebruik van de Websites meten met als doel deze Websites te verbeteren;
• U voorzien van diensten op maat, steun, of andere informatie die u gevraagd heeft en dit voornamelijk op basis van uw interesses;
• Het naar u versturen van zakelijke berichten met inbegrip van deze gerelateerd aan betalingen of het vervallen van uw inschrijving;
• Het naar u versturen van informatie over Alpega, de release van nieuwe Diensten, speciale aanbiedingen, en soortgelijke informatie;
• Het uitvoeren van een marktonderzoek naar uw interesses en deze van andere Gebruikers;
• Het verminderen van fraude en software piraterij, en het beschermen van de Alpega Gebruikers en Klanten alsook Alpega.

4.2 BROWSING STATISTIEKEN

Wanneer u naar de Websites surft, verzamelt Alpega technische informatie die door uw browser wordt doorgegeven aan Alpega, inclusief het type browser dat u gebruikt, uw besturingssysteem en uw IP adres.

Deze informatie wordt verzameld voor doeleinden, met inbegrip van:

• Beter begrijpen hoe de Websites gebruikt worden met als doen hen regelmatig te verbeteren; of
• Het vaststellen van technische problemen op de Websites.

Deze informatie zal niet worden gebruikt om rechtstreeks aan u gelinkt te worden, en wordt enkel verzameld op een gezamenlijke wijze, om Alpega toe te laten statistische metingen over de Website uit te voeren. De statistische informatie mag door Alpega aan derden worden meegedeeld.

4.3 CONTACTGEGEVENS

Wanneer u Alpega contacteert om informatie te bekomen over Alpega of de Diensten, of om ondersteuning van Alpega te verkrijgen, zal u uw contactgegevens moeten doorgeven (met inbegrip van uw naam, telefoonnummer, faxnummer, e-mail adres, enz.). Deze contactgegevens zullen uitsluiteind gebruikt worden voor:

• het beantwoorden van uw vragen, of
• u de Alpega nieuwsbrie(f)(ven) te versturen indien u hebt aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn, of
• u dienst-gerelateerde informatie te bezorgen zoals proef log-ins of bulkaanbiedingen indien u gevraagd hebt deze te ontvangen.

4.4 LINKS

De website kan hulpmiddelen, widgets of andere inhoud bevatten die verwijzen naar andere websites of diensten uitgebaat door derden. Gelieve te noteren dat Alpega niet verantwoordelijk is voor de privacy praktijken van deze andere websites en Alpega nodigt u uit om het privacybeleid van deze derde partijen te lezen voor meer informatie.

 

5. VERZAMELDE EN VERWERKTE INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN

5.1 ALGEMEEN

Wanneer u zich inschrijft en gebruik maakt van de Diensten, verzamelt en verwerkt Alpega persoonsgegevens op verschillende manieren, waarvoor u hierbij uw toestemming geeft, en in het bijzonder voor de volgende doeleinden;

• Voor klantenbeheer (bijvoorbeeld vooropmaken van facturen, briefuitwisseling in het kader van de contractuele relatie, invoeren van gegevens in publieke of private registers, identificatie in verzonden berichten, het indienen van vracht of voertuig aanbiedingen of transportinformatie door de Klant en/of zijn Gebruikers, om misbruik en fraude te voorkomen, in het geval van geschillen);
• Voor de uitvoering van de Overeenkomst en het verlenen van de Diensten in het kader van de Overeenkomst;
• Voor informatieactiviteiten, promotie van Diensten, producten en/ of diensten van Alpega (met inbegrip van haar Verbonden Ondernemingen) en/of haar handelspartners.
• Voor de preventie van misbruiken en fraude (met inbegrip van het doorgeven van gegevens aan de gerechtelijke autoriteiten of aan de slachtoffers van het misbruik of de fraude); en
• Voor statistische doeleinden met betrekking tot het gebruik van de Diensten.

Gelieve te noteren dat het gebruik van de Diensten ook onderworpen is aan de bepalingen van de Overeenkomst. Gelieve deze voorwaarden te raadplegen om meer informatie te verkrijgen over de bescherming van uw privacy in relatie tot de specifieke Diensten.

5.2 GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD

Wanneer u zich inschrijft voor de Diensten, kan u een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord verkrijgen om de toegang tot uw gegevens te beveiligen (het "Toegangsmiddel"). Deze gebruikersnaam en wachtwoord dienen gebruikt te worden in overeenstemming met de Overeenkomst.

5.3 PERSOONSGEGEVENS DOOR U VERSTREKT

Bij verschillende gelegenheden kan u gevraagd worden om uw persoonsgegevens mee te delen of bij te werken. Deze informatie kan uw naam, positie binnen uw onderneming, uw professioneel e-mail adres en telefoonnummer, en in sommige gevallen, uw foto omvatten. Deze persoonsgegevens worden gebruikt door Alpega en haar handelspartners voor de doeleinden zoals hierboven vermeld (afdeling 5.1).

5.4 PERSOONSGEGEVENS BESCHIKBAAR GEMAAKT VOOR ANDERE ALPEGA GEBRUIKERS OF DERDEN

Bepaalde diensten van Alpega bieden een functionaliteit aan die beantwoordt aan de communicatiebehoeften van Klanten (bv. om een fax/email/sms via de Diensten te versturen). In deze gevallen, kunnen andere Alpega Gebruikers uw persoonsgegevens raadplegen en deze informatie toevoegen aan hun adresboek.
Door gebruik te maken van sommige Diensten,  aanvaardt u dat de ontvanger van de informatie er zich van bewust zal worden dat u een Alpega Klant/Gebruiker bent en/of een deel of alle persoonsgegevens verzameld en verwerkt door Alpega kan ontvangen.

5.5 TRANSACTIE INFORMATIE

Wanneer u gebruikt maakt van de Diensten, kan het zijn dat u transactie informatie moet ingeven (met inbegrip de details van de vracht of een transport operatie of inhoud van een e-mail, fax en SMS berichten, …) met als doel deze informatie mee te delen aan andere partijen via de Diensten.
Deze informatie zal beschikbaar worden gemaakt voor andere partijen, op uw vraag, conform de regels van de Dienst. Daarnaast worden ze gebruikt voor statistische doeleinden die verband houden met het beheer van deze Diensten en voor de preventie van misbruik en fraude. Statistieken kunnen ook aan andere partijen worden doorgegeven wanneer deze gegevens samengevoegd en geanonimiseerd werden.

5.6 GEBRUIKERSINFORMATIE DIE ALPEGA VERZAMELT WANNEER U GEBRUIK MAAKT VAN DE DIENSTEN

Wanneer u gebruik maakt van de Diensten, verzamelt Alpega bijkomende individuele- en bedrijfs- gebruiksinformatie die met u verband kunnen houden. Dit omvat de data en tijden waarop u verschillende activiteiten verricht op de Alpega platformen en de status van uw persoonlijke accountinstellingen.
Deze gebruiksinformatie wordt opgeslagen om de Diensten te personaliseren en om nieuwe Diensten voor te stellen, om de facturatie van de Diensten te ondersteunen, voor statistische doeleinden die verband houden met hun beheer en als bewijs en voor de preventie tegen misbruik en fraude. Alpega behoudt zich het recht voor om de gebruiksinformatie door te geven aan de bevoegde autoriteiten met het oog op het onderzoeken van misbruik of fraude.

5.7 TECHNISCHE CONFIGURATIE INFORMATIE

Wanneer u de Diensten gebruikt, kan Alpega het IP-adres van uw toestel, alsook informatie over zijn software configuratie verzamelen. Deze technische configuratie informatie wordt door Alpega en haar handelspartners gebruikt voor technische ondersteuning (helpdesk), om de kwaliteit en toegang tot de Diensten te verbeteren, voor statistische doeleinden met betrekking tot technische ondersteuning en beheer van de diensten, voor contractuele doeleinden en voor de preventie van misbruik of fraude.

6. DIRECTE MARKETING EN NIEUWSBRIEVEN

Indien uw persoonsgegevens door Alpega verkregen zijn in het kader van een inschrijving op haar Diensten, of indien u hier uitdrukkelijk mee instemde, kan Alpega (met inbegrip van haar Verbonden Ondernemingen) en/of haar handelspartners, u informatie toesturen over hun huidige en toekomstige diensten. U kunt er echter voor kiezen om deze informatie niet langer te ontvangen door een e-mail te sturen naar info@alpegagroup.com.

In ieder geval kunnen gebruikers die geen berichten wensen te ontvangen van Alpega in het kader van directe marketing campagnes, op elk ogenblik via een e-mail op het bovenstaande adres aan Alpega vragen om kosteloos op de lijst opgesteld voor dit doel te worden opgenomen.
Die nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft ingeschreven bevatten altijd de mogelijkheid om zich uit te schrijven indien u niet langer de nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Door zich uit te schrijven voor de nieuwsbrieven, zou het nog kunnen dat u contract en product gerelateerde informatie ontvangt tenzij u Alpega informeert door een email te sturen naar bovenstaand email adres.

7. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Alpega behoudt zich het recht voor, en u geeft hierbij uw toestemming, om uw persoonsgegevens te delen met de entiteiten van de Alpega Group, de handelspartners die contractuele diensten aan Alpega en haar klanten aanbieden, en/of met derden met wie Alpega een contractuele relatie heeft.
Alpega behoudt zich verder het recht voor om persoonsgegevens te delen in de volgende beperkte gevallen, waarvoor u hierbij uw toestemming geeft:
• Wanneer Alpega informatie moet meedelen ten gevolge van een dagvaarding, rechterlijk bevel, of een andere toepasselijke wet of een wettelijke of reglementaire verplichting;
• Wanneer Alpega goede redenen heeft om te geloven dat het bekendmaken van informatie noodzakelijk is om een antwoord te bieden op, fraude te voorkomen, de Websites of applicaties te beschermen tegen aanvallen, of om de eigendom en veiligheid van Alpega, haar klanten en Gebruikers of het publiek, te beschermen;
• Als Alpega fuseert met of overgenomen wordt door een andere onderneming, is uw informatie wellicht onderdeel van de activa die worden overgedragen.

8. VEILIGHEID

Alpega begrijpt dat de veiligheid van uw persoonsgegevensbelangrijk is. Alpega voorziet daarom in redelijke administratieve, technische en fysieke veiligheidscontroles en neemt alle noodzakelijke maatregelen om uw persoonsgegevens zowel online als offline te beschermen.

9. OVERDRACHT BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

Door gebruik te maken van de Websites en Diensten, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat Alpega het recht heeft om uw persoonsgegevens buiten de EER over te dragen met het oog op de verwerking van de persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid.
In het geval dat gegevens buiten de EER worden overgedragen, naar een land dat niet voorziet in een toereikend niveau van bescherming, garandeert Alpega dat zij alle maatregelen zal nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

10. TOEGANG, VERBETERING EN VERZET

U hebt het recht op vrije toegang tot, verbetering van of verzet tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Volgend op een schriftelijk en door u ondertekend verzoek, en op voorwaarde dat u een identiteitsbewijs meestuurt, zal Alpega uw persoonsgegevens verbeteren of verwijderen uit de Alpega databanken. Gelieve ook te noteren dat u tot het meeste van deze informatie toegang hebt en deze kunt verbeteren door gebruik te maken van de verschillende faciliteiten die u via de Websites en Diensten worden aangeboden.

11. OVER DIT PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid treedt in werking op 1 januari 2014.
Alpega heeft het recht om dit Privacybeleid te wijzigen voor beheers doeleinden of om het aan te passen aan nieuwe functies van haar Websites of Diensten, of indien de wet of jurisdictie dit nodig maken. Elke verandering of wijziging aan dit Privacybeleid zal effectief zijn vanaf de datum zoals vermeld op haar Websites en/of Klantenprofiel.

12. CONTACTINFORMATIE

Indien u enige vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot dit Privacybeleid, gelieve Alpega te contacteren:
Alpega S.A/N.V
Belgicastraat 17
1930 Zaventem
België
Email: info@alpegagroup.com