Woordenlijst logistiek

Vrachtwagenlading

In dit artikel leest u meer over de voordelen en kenmerken van Full Truckload (FTL) en Less Than Truckload (LTL). Ook worden de verschillen tussen FTL en LTL besproken en uitgelegd, zodat u precies weet welke dienst het voordeligst is voor uw zending.

Wat is vrachtwagenlading?

Goederen worden in grote hoeveelheden over de weg vervoerd (meestal meer dan 4500 kilo) in een vrachtwagenlading (TL, Truckload). Dat betekent een trailer van maximaal 16 meter lang, gevuld met goederen. De vracht moet de volle capaciteit of meer dan de helft van de trailer beslaan om als een vrachtwagenlading te worden aangemerkt.

Wat is een Full Truckload (FTL)?

Er is sprake van een Full Truckload (FTL) als één enkele zending direct van de ene bestemming naar de andere wordt vervoerd om de reistijd te verkorten, hoewel dit helaas wel duurder is. Dat komt omdat slechts één klant betaalt voor alle reiskosten die met het vervoer van die producten gemoeid zijn.

Wat is een Less Than Truckload (LTL)?

Wanneer de term Less Than Truckload (LTL) wordt gebruikt, gaat het om een vracht die niet de gehele capaciteit van de trailer beslaat. Dit is een kosteneffectievere manier om goederen te vervoeren. Door extra vrije ruimte in de trailer of container kan een serie expediteurs hun vracht in één container vervoeren, zodat u dus alleen voor dat deel van de vracht betaalt.

Het gebruik van LTL heeft drie belangrijke voordelen:

1. U kunt het PRO-nummer volgen. Ook wordt het aantal dagen totdat de zending wordt afgeleverd op alle traceerbare vracht aangegeven
2. Omdat verschillende zendingen in één vracht worden gebruikt, wordt de koolstofvoetafdruk drastisch verkleind
3. Uitgebreide service voor verzenders die LTL gebruiken is binnenbezorging, laadplatformen, pick-ups, meldingsopties en niet-commerciële levering

Wat is het verschil tussen Full Truckload (FTL) en Less Than Truckload (LTL)?

Alle zware en grote zendingen worden toegewezen aan transportdiensten met Full Truckload, wat betekent dat de deelladingdienst de optimale keuze is als u veel kleinere ladingen wilt verzenden. Hier volgt een gedetailleerdere uitleg van elke vrachtwagenlading.

Er is sprake van FTL wanneer één enkele klant, met andere woorden één enkele lading, over de weg wordt vervoerd. Deze vrachten zijn ladingen die de hele trailer in beslag nemen. Deze vrachten bestaan meestal uit goederen die temperatuurregeling nodig hebben, zoals vis, of kwetsbare goederen, zoals fruit en groenten.

Een LTL-zending is een vracht bestaande uit een combinatie van diverse zendingen van meerdere klanten in één vrachtwagenlading. Niet iedere klant heeft een FTL nodig, veel klanten maken dus van de gelegenheid gebruik om de vracht op te vullen en alleen de grootte, de klasse, de hoeveelheid, het gewicht en de dichtheid van de zending en de reisduur te betalen. Daarom is dit de meest kosteneffectieve manier om goederen van punt A naar punt B te vervoeren bij transport over de weg.

Daar zit het hem in! Wij hebben u alle termen uitgelegd, zodat u een gemakkelijkere, beter geïnformeerde keuze kunt maken bij het verzenden van uw goederen.