Aktywność na giełdzie Teleroute pozostaje niezagrożona mimo globalnych wyzwań

Wyniki Teleroute za pierwsze półrocze roku potwierdziły stabilizację drogowego transportu towarów. Dane są zbliżone do zeszłorocznych rezultatów.

Wprawdzie liczba ofert zmalała o 4% w porównaniu z tym samym okresem 2021 roku, ale na tegoroczne wyniki wpłynęły konflikt w Ukrainie i jego konsekwencje, w tym inflacja i rosnące koszty paliwa.

Mimo to w pierwszej połowie roku za pośrednictwem Teleroute zaoferowano ponad 33 milionów ładunków. Możemy zatem powiedzieć, że sytuacja na kontynencie wpłynęła na liczbę ofert frachtu, ale nie doprowadziła do niepokojącego spadku.

Wchodzimy w trudny sezon letni

Teraz, gdy ograniczenia związane z COVID-19 praktycznie nie istnieją w całej Europie, sezon letni może być wielką szansą dla sektora transportu.

O ile na kontynencie nie wydarzy się coś szczególnego, można przewidywać wzrost w kontekście turystyki i konsumpcji, co sprzyjałoby aktywności w sektorze transportu. Dotyczy to głównie transportu krajowego, w przypadku którego odnotowaliśmy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wzrost na poziomie 1% w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 roku. 

Liczba ofert frachtu dotyczącego przewozów w obrębie jednego kraju przekracza obecnie 10 mln i jest niemal na takim samym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ten wzrost był szczególnie widoczny na ważnych rynkach, np. włoskim i niemieckim. Wyniósł on tam odpowiednio 24% i 48%. Należy również wspomnieć o przypadku Francji, gdzie suma ofert frachtu za pierwsze sześć miesięcy roku przekroczyła dwa i pół miliona, a tym samym była o 4% większa niż w tym samym okresie 2021 roku.

Dane te potwierdzają nie tylko wysoki odsetek krajowych ofert transportu ładunków na platformie Teleroute, ale również to, że jest ich coraz więcej. Zapewnia to przewoźnikom szeroki zakres możliwości zarówno w obrębie kraju, z którego pochodzą, jak i poza jego granicami. Wielu przewoźników nadal preferuje pracę w swoim kraju, a dzięki narzędziu Teleroute codziennie mają dostęp do tysięcy ofert zarówno na trasach krajowych, jak i międzynarodowych.

Pełne dane można znaleźć tutaj.