Grupa Alpega wprowadza specjalną bezpłatną usługę dla organizacji pozarządowych pomagających Ukrainie: #OnTheRoadForUkraine

Specjalna usługa umożliwia organizacjom pozarządowym szybkie połączenie załadowców towarów przewożonych w ramach pomocy humanitarnej z siecią 85 000 przewoźników. Usługa obejmuje indywidualnie dostosowaną pomoc pracowników Alpega.

Grupa Alpega, jeden z wiodących producentów oprogramowania logistycznego SaaS w Europie, podejmuje działania usprawniające łańcuch dostaw towarów przewożonych w ramach pomocy humanitarnej w Ukrainie i do ukraińskich uchodźców. W toku rozwoju konfliktu na Ukrainie setki tysięcy ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów i szukania schronienia w innych krajach europejskich. Tempo przyspieszenia konfliktu stwarza pilną potrzebę udzielenia pomocy ludności Ukrainy dzięki bardziej elastycznemu łańcuchowi dostaw.

Standardowo proces połączenia załadowcy czy spedytora z przewoźnikiem obejmuje rejestrację online. W jej toku generowane są dokumenty, które muszą zostać zatwierdzone. Przeprowadzenie niezbędnych kontroli bezpieczeństwa może zająć dni lub tygodnie.

Od tej chwili organizacje pozarządowe i inne agencje, które przewożą towary w ramach pomocy humanitarnej na Ukrainę i do ukraińskich uchodźców, mogą bezpośrednio się skontaktować z Alpega drogą elektroniczną, pisząc na adres OnTheRoadForUkraine@alpegagroup.com. Agent natychmiast pomoże załadowcy połączyć się z potencjalnymi przewoźnikami, oszczędzając cenny czas. Alpega zrezygnuje z opłat za koordynację przepływu takich towarów na rzecz organizacji pozarządowych i innych organizacji humanitarnych.

Wspieramy wszystkich obywateli Ukrainy. Róbmy to, co robimy najlepiej: transportujmy towary w całej Europie i w ten sposób szybko pomagajmy tym, którzy tego najbardziej potrzebują ꟷ powiedział Fabrice Douteaud, COO sieci giełd transportowych Alpega.

zapewniając elastyczność transportu, gdy globalny łańcuch dostaw został zakłócony akcją#ALLINTHIS TOGETHER. Następnie firma koordynowała pierwsze dostawy szczepionki przeciw COVID-19 w całej Europie. Teraz Alpega ponownie pokazuje, że wszyscy jesteśmy RAZEM, pomagając ofiarom konfliktu w Ukrainie.

Szczegółowe informacje dla załadowców i przewoźników dostępne po kliknięciu w linki.