Jak udostępniać oferty współpracownikom w firmie?

Jak często potrzebujesz zmieniać osobę kontaktową dla poszczególnych ofert? Może Twoi współpracownicy mają inne harmonogramy? A może chcesz uniknąć powtarzania kontaktów w książce adresowej? W takich przypadkach możemy pomóc Ci skrócić czas zamieszczania ofert, przypisując ładunek Twoim współpracownikom:

PRZYPISUJAC LADUNEK TWOIM WSPÓLPRACOWNIKOM

1. Dostęp do formularza z ogłoszeniem można uzyskać na wiele sposobów (przy użyciu przycisku na panelu sterowania, widgetu lub głównego menu - Moje ogłoszenia / Ogłoszona oferta o ładunku lub Moje ogłoszenia / Zamieść ofertę o ładunku)

2. W formularzu wyszukiwania można kliknąć przycisk 

3. Dodaj dane kontaktowe Twojego znajomego / współpracownika:

4. Kontakt do pracownika zostanie wyświetlony w polu Kontakt :

5. Następnym razem przypisując ogłoszenie o ładunku współpracownikowi, wystarczy wprowadzić pierwszą literę jego nazwiska. Zostanie wówczas wyświetlona rozwijana lista sugerowanych nazwisk:

6. Dane kontaktowe stworzonych uzytkowników zostaną zapisane w zakładce Kontakty (Inne – Książka adresowa) :

7. Ponadto ładunki udostępniane współpracownikom są domyślnie zapisywane w zakładce Udostępnione oferty (należy ją aktywować w preferencjach), dzięki czemu można szybko sprawdzić, czy ogłoszenie o danym ładunku zostało już zamieszczone przez Twojego współpracownika:

Zapoznaj się z sekcją „Post wideo na blogu: Jak zamieścić ogłoszenie o ładunku”, gdzie znajdziesz więcej informacji:
ZOBACZ WIDEO