ZALETY I WADY SYSTEMU TMS

Transport ładunków od zawsze stanowił kosztowny i czasochłonny element łańcucha dostaw. Jednak w dobie coraz bardziej nasilonej globalizacji i rozwoju handlu elektronicznego rzetelne i efektywne zarządzanie transportem ma coraz większe znaczenie dla pomyślnej działalności firm logistycznych.

Jednym ze sposobów zapewnienia rzetelnego transportu w ramach łańcucha dostaw jest wykorzystanie systemu zarządzania transportem (TMS). TMS ułatwia wiele procesów związanych z zarządzaniem transportem, w tym pozyskiwanie i składanie zamówień, zarządzanie siecią przewoźników, planowanie i wykonanie, zarządzanie dokami, zarządzanie stawkami ładunku, audyty, płatności oraz monitorowanie i ocenę wyników. Systemy TMS mogą być jednak kosztowne, a w zależności od modelu biznesowego obranego przez daną firmę określone systemy TMS niekoniecznie muszą umożliwiać płynną integrację w ramach przepływu pracy.

Przyjrzyjmy się zatem niektórym korzyściom i problemom związanym ze wdrożeniem systemu TMS w procesie zarządzania łańcuchem dostaw.

Zalety

Inteligentne zamówienia

System TMS umożliwia optymalizację procesów poszukiwania przewoźników dzięki określenie najbardziej efektywnych systemów transportowych pod względem zadanych parametrów. Poprzez priorytetowe traktowanie takich parametrów, jak koszty, liczba przystanków, odsetek terminowych dostaw itp. system TMS zapewnia automatyzację procesu zamówień przy jednoczesnej ponownej analizie poprzednich dostaw, aby szybko i precyzyjnie dopasować odpowiednie ładunki do odpowiednich przewoźników.

OCENA I KONSOLIDACJA SIECI

Staranne zarządzanie siecią przewoźników umożliwia zyskanie efektywności i oszczędności finansowych, zwłaszcza dzięki konsolidacji dostaw. System TMS dokonuje oceny wszystkich zaplanowanych dostaw, a następnie dopasowuje dostawy do przewoźników, aby w najprostszy i najszybszy możliwy sposób umożliwić ograniczenie kosztów dostawy, co jest możliwe dzięki maksymalnej konsolidacji ładunków w partiach wysyłek.

OPTYMALIZACJA PLANOWANIA I WIZUALIZACJA WYKONANIA

System TMS umożliwia planowanie i realizację transportu na podstawie analizy różnych scenariuszy możliwych zdarzeń na trasie. W tym celu trasy przewozu są optymalizowane na podstawie takich danych, jak prędkości dozwolone na drogach, informacje o ruchu drogowym, koszty paliwa i ograniczenia w zakresie określonych środków transportu, sprzyjając tym samym terminowej dostawie ładunku, opłacalnej pod względem kosztów.

Co więcej, system TMS umożliwia śledzenie i monitorowanie transportów ładunku w czasie rzeczywistym oraz przesyłanie powiadomień o wszelkich nieprzewidzianych opóźnieniach i ich przyczynach. Zapewnia to przejrzystość wszystkim zainteresowanym stronom, umożliwiając poprawę ogólnego planowania oraz lepszą komunikację.

DOSTOSOWANE ZARZĄDZANIE DOKAMI

Dzięki większej przewidywalności planowania i realizacji transportu możliwe jest usprawnienie procesu zarządzania dokami. Zastosowanie systemu TMS pozwala na optymalne dostosowanie dostaw do procesu zarządzania dokami, aby ograniczyć przestoje i zapewnić w ten sposób wysoką jakość przewozu z punktu A do punktu B.

SZACOWANIE STAWEK ZA ŁADUNEK

Zarządzanie stawkami za ładunek ma zasadnicze znaczenie dla wszystkich zainteresowanych stron biorących udział w procesie transportu. W przypadku dostawców usług logistycznych system TMS oblicza koszty dostawy w oparciu o szereg zmiennych. Wygenerowane raporty ostatecznie ułatwiają dokonywanie bardziej opłacalnych wyborów podczas planowania i realizacji usług transportowych.

FUNKCJA ROZLICZEŃ

System TMS chroni procesy audytów i rozliczeń przed skutkami nieuniknionej ludzkiej omylności. W związku z tym kojarzenie faktur z wysyłkami lub audyty rachunków dotyczących ładunku nie tylko przebiegają sprawniej w systemie TMS, ale także istnieje możliwość tworzenia spersonalizowanych raportów umożliwiających analizę rozbieżności między stawkami a docelowymi fakturami, co zapewnia oszczędność czasu i eliminuje zbędne koszty.

INFORMACJE I RAPORTY

Stworzenie scentralizowanej, solidnej, zaktualizowanej bazy danych dotyczących zrealizowanych i bieżących operacji to być może największa zaleta systemu TMS. Proces monitorowania i oceny, dzięki systemowi TMS, zapewnia dogłębne informacje na temat sprawdzających się rozwiązań oraz możliwości poprawy, co pozwala na maksymalizację oszczędności przy jednoczesnym zapewnieniu satysfakcji klienta.

Problemy

KOSZTY

Tradycyjne wykorzystywanie systemu TMS obejmowało konieczność stosowania wewnętrznego wyposażenia serwerowego, zatrudnienia programistów lub informatyków oraz ponoszenia niezwykle wysokich kosztów licencji oprogramowania. W świetle tych wymogów uzasadnienie inwestycji stawało się kłopotliwe ze względu na odległą perspektywę zwrotu z inwestycji. Obecnie dzięki systemom opartym na rozwiązaniach w chmurze te kosztowne inwestycje są już zbędne. Nie zmienia to jednak faktu, że niektóre przedsiębiorstwa zyskują więcej, a inne mniej dzięki wykorzystaniu różnych modeli TMS, dlatego ich pierwszym zadaniem powinna być ocena obecnych modeli biznesowych przed wyborem wariantu o najniższych kosztach operacyjnych.

INTEGRACJA

Włączenie systemu TMS do przepływu pracy firmy wymaga przeszkolenia pracowników w zakresie właściwej obsługi systemu. Chociaż nie jest to niczym nadzwyczajnym, taka zmiana często może być zakrojona na tyle szeroko, że ma wpływ na zmianę kultury firmy, zwłaszcza w obszarze procesów sprzedaży i składania zamówień. Co więcej, sam wybór odpowiedniego rozwiązania TMS wymaga przezorności, ponieważ niszowe rozwiązania TMS zapewniają więcej możliwości w zakresie personalizacji w porównaniu do uniwersalnych rozwiązań TMS, które mogą wymagać większego monitorowania.

 

WERDYKT

Odpowiednio dobrany i wdrożony system TMS zapewnia przedsiębiorstwom ogromne korzyści. Ułatwienie poszczególnych odcinków transportu w ramach łańcucha dostaw nie tylko pozwala na oszczędność czasu i kosztów, ale także ogranicza możliwość popełnienia błędów na etapie raportowania i umożliwia planowanie przy zachowaniu większej przejrzystości. System TMS jest zatem inwestycją, której warto dokonać, a kwestia doboru odpowiedniego systemu TMS w znacznym stopniu zależy od obecnej struktury danego przedsiębiorstwa.