De impact van een ‘harde brexit’ op de transportsector

Het Verenigd Koninkrijk heeft op 23 juni 2016 het vertrek uit de Europese Unie goedgekeurd en sindsdien is het enige wat zeker is over de ‘brexit’ de onzekerheid. Een onzekerheid die op dit moment bijzonder zorgwekkend is voor het goederenverkeer over de weg, aangezien de termijn voor de onderhandelingen over de nieuwe handelsrelatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk bijna verstreken is.

Wat is de huidige status van de handelsakkoorden in het kader van de brexit?

Londen en Brussel hebben gekozen voor een overgangsperiode binnen het terugtrekkingsakkoord die eindigt op de laatste dag van 2020 om de gevolgen van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU uit te stellen. De Britten zijn dus actief gebleven op de Europese markt en de burgers en bedrijven hebben geen verschil gemerkt. Dit zou vanaf 1 januari 2021 kunnen veranderen. Ondanks het feit dat er gedurende deze maanden verschillende gesprekken zijn geweest om te onderhandelen over de nieuwe handelsrelatie, bevinden we ons in een impasse. Het aftellen is echter bijna voorbij en er moet dus een besluit genomen worden.

Welke brexit-akkoord is het meest waarschijnlijk?

De meest gevreesde optie – de zogenaamde 'harde brexit' – lijkt op dit moment het meest waarschijnlijk. Als dit scenario erdoor komt, dan zal het Verenigd Koninkrijk de gemeenschappelijke markt verlaten en zal alle export naar en import vanuit de Europese Unie ernstig getroffen worden, zowel voor wat betreft de kosten als de leveringstermijnen.

Wat zijn de gevolgen van de brexit voor de import en de export?

In dit scenario krijgen Britse bedrijven voor Frankrijk of België te maken met tarieven die te vergelijken zijn met de tarieven die momenteel gehanteerd worden voor China of de VS.

Als het bovengenoemde scenario gevolgd wordt, dan is er geen ontkomen aan inflatie en stijgende prijzen van de goederen, met inbegrip van goederen die essentieel zijn voor de transportsector. Banden, reserveonderdelen en de voertuigen zelf zouden sterk in prijs stijgen en de kans is groot dat veel Britse bedrijven dit in de nabije toekomst moeilijk kunnen opbrengen.

Verdere impact van de brexit op de logistiek

Een ander gevolg van een vertrek zonder akkoord zou een drastische daling zijn van het aantal vrachtwagens dat in de EU wordt toegelaten, aangezien er limieten zijn voor logistieke bedrijven van buiten de EU. Zoals de Chief Executive Officer van Logistics UK David Wells aangaf, zal het aantal vergunningen voor toegang tot de EU dat beschikbaar is voor het Verenigd Koninkrijk “vier keer te weinig” zijn. Daarnaast maken beide kanten zich zorgen over de tijd die het van nu af aan zal kosten om de grenzen over te steken. Importeren vanuit de EU wordt na de brexit dus moeilijker. De handel tussen de partijen zal natuurlijk niet verdwijnen, maar er kunnen gevolgen zijn voor de supply chains als de vrachtwagens met lange wachtrijen te maken krijgen om door de douane te komen.

De International Road Transport Union heeft in dit verband al gewaarschuwd en er bij de onderhandelaars van de EU en het Verenigd Koninkrijk op aangedrongen om zo snel mogelijk een minnelijke vrijhandelsovereenkomst te sluiten om belemmeringen door de regelgevingen te voorkomen en om het verkeer van vrachtwagens over de weg mogelijk te maken. Een lijn die wordt gevolgd door verschillende transportorganisaties, zoals de Spaanse ASTIC, die ervoor gewaarschuwd heeft dat "als aan de grenzen een controle van 15 minuten wordt uitgevoerd, de wachtrij bij alle punten 1000 kilometer lang zou worden". Een scenario van chaos dat, ondanks alles, nog steeds kan worden vermeden.

Verwachtingen voor de komende brexit-onderhandelingen

Een positief punt is dat de onderhandelingen in november worden hervat en dat ondanks de meningsverschillen over bepaalde onderwerpen (met name over het concurrentieniveau en de visserijafspraken) het gevoel bestaat dat er een soort pact kan worden gesloten. Dit moet echter snel gebeuren, aangezien het Europees Parlement verplicht is om elke vorm van akkoord te ratificeren.

Het algemene advies aan het bedrijfsleven is in elk geval om zich op elke mogelijke afloop voor te bereiden. Zelfs als er een groot handelsakkoord bereikt wordt tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, mogen we niet vergeten dat er in de nabije toekomst enkele ingrijpende veranderingen zullen plaatsvinden die hoe dan ook aangepakt moeten en zullen worden. Het is immers een feit dat de grenzen met een van Europa's grootste importeurs en exporteurs anders zullen zijn dan voorheen.

Volgens verzekeraar Euler Hermes kan de totale impact van een 'harde brexit' op de eurozone oplopen tot 33 miljard euro. En de gevolgen zullen net zo rampzalig zijn aan de Britse kant, waar de economie volgend jaar met 4,8 procent en de export met 15 procent zullen krimpen en een inflatie van meer dan 5 procent verwacht wordt in de eerste zes maanden van 2021. Een scenario dat voor geen van beide partijen gunstig is, vooral niet in een nieuwe wereldrealiteit die bepaald wordt door de coronapandemie.

U kunt meer lezen over de impact van het coronavirus op de transportsector in onze blogartikelen hier.