Woordenlijst logistiek

Met de woordenlijst logistiek van Teleroute vindt u alle informatie over de definities van technische termen en acroniemen uit de transport- en logistieke sector.

B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


Binnenlands vervoer

Het vervoer van goederen of personen binnen de grenzen van een land. Bijvoorbeeld het vervoer van vracht van Rome naar Milaan in Italië.

Brutogewicht

Het totale gewicht van een product. Het brutogewicht is het nettogewicht van het product plus het gewicht van de verpakking.


Cabotage

Het vervoer van goederen of passagiers tussen twee plaatsen in hetzelfde land door een vervoerder die in een ander land is geregistreerd, vaak aangeduid met “containervervoer”.

Cognossement

Een cognossement is een juridisch bindende overeenkomst tussen de transporteur en de expediteur, en de ontvanger van de goederen.

CMR

Een document dat de vervoersovereenkomst vormt voor goederen die internationaal over de weg worden vervoerd.


EORI

EORI is een systeem dat door de Europese Unie wordt gebruikt voor bedrijven die producten binnen en buiten de Europese landen willen verhandelen.

Export

Verkopen en verzenden van goederen die in het ene land zijn geproduceerd naar het andere land.

Expediteur

Een individu of een bedrijf dat het transport van goederen regelt. Zij ontvangen vracht van verzenders en organiseren het transport van de lading met een transporteur.


Freight Exchange

Online transportplatform dat logistieke dienstverleners, transportbedrijven en particuliere klanten met elkaar in contact brengt. Het stelt gebruikers in staat om in een database te zoeken naar voertuigen of vracht. In Teleroute Het is onze missie om het meest efficiënte Europese netwerk te leveren om aan de behoeften inzake wegtransport te voldoen, zowel voor binnenlands als voor internationaal transport.


Import

De invoer van goederen uit het ene land in het andere.

Invoerrechten

Invoerrechten zijn belastingen op ingevoerde producten.

Internationaal vervoer

Het vervoer van goederen of personen van het ene land naar het andere. Bijvoorbeeld het vervoer van vracht van Parijs in Frankrijk naar Madrid in Spanje.


Lege ritten

De ritten die een transportvoertuig zonder lading maakt. Een vervoerder transporteert bijvoorbeeld goederen van Parijs naar Rome, maar heeft geen lading om te vervoeren op de terugweg. Teleroute helpt u om lege ritten te voorkomen via ons Freight Exchange.


Nettogewicht

Het gewicht van een product minus het gewicht van de verpakking.


Overligkosten

Een boete voor het overschrijden van de toegestane tijd voor het afhalen van een zending uit het magazijn van de verzender of het transportbedrijf.


Tarragewicht

Het gewicht van een lege container of leeg voertuig.

Transporteur

Een individu of een bedrijf dat transportdiensten levert, meestal eigenaar en gebruiker van transportmiddelen.


Verzender

Een persoon die of een bedrijf dat de verzending van goederen van de ene plaats naar de andere organiseert. Verzenders kunnen fabrikanten of leveranciers zijn.

Vrachttransport

Vrachttransport of cargotransport verwijst naar het transport van verschillende soorten vracht van de ene plaats naar de andere. Vracht kan betrekking hebben op goederen, cargo en producten. Hoewel vrachttransport over land, over zee of in de lucht kan plaatsvinden, is de Teleroute-vrachtbeurs gespecialiseerd in vrachttransport over de weg in de vorm van FTL (Full Truck Load), LTL (Less Than Truckload) en intermodaal transport.

Vracht

Alle goederen die van de ene plaats naar de andere worden vervoerd over water of land of door de lucht. Voor het transport van goederen worden vrachtkosten betaald.

Vrachtwagenlading

Vrachtwagenlading is vracht die in grote hoeveelheden over de weg wordt vervoerd.

VERVOEG DE N°1 VRACHTUITWISSELING IN EUROPA

  • Meer dan 85.000 gebruikers met meer dan 350.000 aanbiedingen per dag
  • Sluit een transportdeal in minder dan 1 minuut

Uitsluitend B2B-vrachtuitwisselingsplatform!