Europese servicegebieden en de gevolgen van de tweede coronagolf voor de transportsector

De tweede coronagolf is in Europa al een feit. Vanwege de pandemiecijfers gelden in de meeste landen van het Europese vasteland beperkingen en inperkingsmaatregelen in een poging de verspreiding van het virus te vertragen. De situatie is weliswaar anders dan bij de eerste lockdown, maar herinnert ons aan het begin van het jaar en aan de zwaarste periode van de pandemie voor de transport- en logistieke sector.

Als u wilt weten hoe de eerste fase van COVID-19 de transportsector heeft beïnvloed, dan kunt u hier ons blogartikel over de effecten van de eerste golf op de transportsector vinden.

Hieraan terugdenkend vragen transporteurs zich af of ze het weer zo moeilijk zullen krijgen om hun werk te kunnen doen. Dit was enkele maanden geleden het geval, blijkt uit de verhalen die transporteurs ons persoonlijk toevertrouwden over de problemen waar ze mee te maken gehad hebben. Zo stonden ze voor gesloten serviceplaatsen en waren er bijna nergens wegrestaurants en douchevoorzieningen te vinden.

Zijn er gemeenschappelijke regels voor de transportsector in de EU?

Op dit moment zijn er geen gemeenschappelijke regels voor de transportsector en zijn de maatregelen in elk land anders. Dit leidt tot onduidelijkheid bij de chauffeurs, vooral bij diegenen die ingezet worden voor het goederenvervoer over lange afstanden en die lange dagen en nachten onderweg zijn. Sinds de invoering van een aantal beperkende maatregelen in de verschillende landen blijken honderden wegvoorzieningen dicht te zijn gegaan, zowel op de serviceplaatsen als elders. De vrees bestaat dat de maatregelen voor het beperken van de mobiliteit geen rekening houden met de transportprofessionals en dit is bij de eerste crisis nochtans essentieel gebleken.

Organisaties zoals de Europese Transportarbeiders Federatie (ETF) zetten zich reeds in om te voorkomen dat dergelijke situaties zich herhalen. Zij hebben een open brief gestuurd naar de EU-lidstaten met het verzoek om de restaurants, cafetaria's en sanitaire voorzieningen bij de serviceplaatsen op het Europese vasteland open te houden.

Wat zijn de gevolgen voor de servicestations langs de snelwegen in de grootste Europese landen?

In Frankrijk, vanwege de geografische ligging een van de belangrijkste landen voor intercontinentaal vervoer, geldt een algemene lockdown. Na gesprekken met verschillende vakbonden en werkgeversorganisaties hebben de Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (Directoraat-generaal voor Infrastructuur, Transport en Zee) en de Sociaal adviseur van het Franse Ministerie van Transport bepaald dat de servicestations in Frankrijk openmoeten blijven, evenals de toiletten. Ook de Franse wegbeheerder APRR heeft zich gecommit om ervoor te zorgen dat de transportprofessionals in elk geval 's avonds een warme maaltijd kunnen krijgen.

In Duitsland, waar ook een bijna volledige lockdown geldt, is de situatie voor de transportprofessionals vergelijkbaar. De basistoiletvoorzieningen blijven open, maar de restauratie niet. De enige toegestane manier voor de transporteurs om aan maaltijden te komen is afhalen en dit blijft bij de meeste restaurants langs de snelwegen mogelijk.

In landen als Spanje, waar het de regionale overheden zijn die de beperkende maatregelen opleggen, zien we een heel andere situatie. Zo mogen in de stad Madrid alle restaurants open blijven, met inachtneming van de capaciteitsbeperkingen. De situatie is anders in andere regio's zoals Navarra of Catalonië, waar alleen afhaalmaaltijden zijn toegestaan. Een voorbeeld in de Catalaanse regio is het OnTurtle-tankstation in La Jonquera, waar nog steeds essentiële diensten voor de transporteurs worden aangeboden, zoals toiletten, douches (van 8.00 tot 22.00 uur), wasserij (24 uur) of supermarkt (open van 8.00 tot 22.00 uur). De vrachtwagenparking blijft open en is 24 uur per dag toegankelijk. Daarnaast biedt het restaurant afhaalmaaltijden aan van 12 tot 21 uur en dit totdat het zijn deuren weer mag openen en de normale activiteiten mag hervatten.

De vooruitzichten voor transportprofessionals en de beschikbaarheid van serviceplaatsen langs de snelwegen

Samenvattend kan worden gesteld dat de transportprofessionals het moeilijk hebben gehad om serviceplaatsen te vinden voor hun basisbehoeften. Een aantal Europese landen hebben gelukkig bevestigd dat de situatie deze keer beter zal zijn en dat de transporteurs in hun basisbehoeften zullen kunnen voorzien. In eerste instantie geeft het misschien stress te zien dat landen weer dichtgaan en dat de eerste maanden van het jaar zich lijken te herhalen. Het positieve echter is dat we nu meer ervaring hebben, waardoor we deze tweede golf hopelijk minder zwaar en minder lang kunnen maken dan de vorige.