Hoe het Internet of Things de transportsector kan helpen om om te gaan met de coronacrisis

2020 was een veelbelovend jaar waar velen van ons reikhalzend naar uitkeken. Ruimtelanceringen, 5G en robotinnovaties waren enkele van de meest langverwachte projecten voor dit jaar. Tot de coronaviruspandemie uitbrak, waardoor de aandacht verlegd moest worden naar nieuwe uitdagingen. Een van de belangrijkste effecten van deze grootste pandemie-uitbraak is de economische crisis die eruit voortvloeit. Ook dit is een nieuwe uitdaging voor de toekomst van het wegtransport. Het nieuws wordt voortdurend bijgesteld, omdat overheden en bedrijven zelf hard werken aan een gestroomlijnde re-integratie van het transportproces. Tegelijkertijd kan de crisis ook de weg vrijmaken voor nieuwe technologieën zoals het Internet of Things (IoT) voor de transport- en logistieke sector.

Als u meer wilt weten over het algemene effect van de coronacrisis op de transportsector, lees dan onze blogpost van maart!

De huidige situatie binnen de wegtransportsector tijdens COVID-19

Ondanks de complexiteit van de coronaviruscrisis, is het wegtransport nooit stil komen te liggen. De routes werden aanzienlijk teruggebracht en waren ernstig ontregeld, maar goederen werden nog steeds naar hun eindbestemming vervoerd. Volgens het European Road Freight Rate Benchmark Q1 2020-rapport zullen de tarieven voor het wegtransport de komende maanden steeds meer schommelen. De prijzen in Europa zijn in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,8% gedaald ten opzichte van het voorgaande kwartaal en met slechts 0,2% ten opzichte van het begin van 2019. Volgens een recent rapport bedroeg de gemiddelde prijs per kilometer, betaald door verladers, 1,61 euro in het eerste kwartaal van 2020. Anne Kerriou stelt: "De gezondheidscrisis heeft in dit eerste kwartaal dan wel nog geen enorme impact gehad op de prijzen, maar deze komt wel tot uiting in een sterke toename van de prijsschommelingen die ook de komende maanden zal aanhouden.”

Wetgevingsinitiatieven ter bescherming van transporteurs tijdens de coronacrisis

Elke dag worden we wakker met nieuwe regelgevingen en voorstellen doordat de landen proberen de best practices te achterhalen die het negatieve effect van de aankomende crisis kunnen beperken. Een nieuwe actie die de aandacht trekt, zijn de Franse organisaties die de overheid aansporen om afschaffing van cabotagevervoer te vragen. Cabotagevervoer is kort gezegd het vervoer van goederen of passagiers tussen twee plaatsen in hetzelfde land door een vervoerder die in een ander land is geregistreerd. De transporteursorganisatie OTRE (Organisation des Transporteurs Routiers Européens) heeft een brief gestuurd naar de Franse regionale raden met het verzoek om cabotagevervoer gedurende 6 maanden af te schaffen om de nationale transporteurs te beschermen. Andere organisaties hebben zich bij dit initiatief aangesloten, waaruit blijkt dat de transportsector zich zorgen maakt. Zoals aangegeven door de OTRE, moet Brussel ingrijpen om te voorkomen dat buitenlandse bedrijven het standaardtarief in Frankrijk omlaag halen. Opvallend is de uitspraak dat "als Brussel en Parijs er niets aan doen, een boze reactie verwacht kan worden van de aanhang van de wegtransporteurs", iets wat de reeds bestaande crisis nog zou verergeren.

Het Internet of Things (IoT) lijkt de toekomst van de transportsector te zijn

Zoals geanalyseerd in een eerder artikel, kan het Internet of Things (IoT) een nuttig instrument zijn in de strijd tegen COVID-19. Volgens de principes van Artificial Intelligence (AI) wil het IoT ons verbinden met elektronische apparaten en de uitwisseling van gegevens in realtime mogelijk maken. Een van de eerste maatregelen die wereldwijd werden genomen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen was social distancing, omdat het virus zich via menselijk contact verspreidt. Luchtvaartmaatschappijen, kantoren en een meerderheid van de bedrijven zijn bereid om software en machines te installeren om contact te vermijden. In een analyserapport dat gepubliceerd is in april 2020 wordt geschat dat het IoT zal groeien van 150 miljard US-dollar in 2019 tot 243 miljard US-dollar in 2021, cijfers die een nieuwe revolutie in de huidige manier van werken laten zien.

Een van de meest populaire ideeën voor het gebruik van het IoT in de transportsector dat momenteel wordt besproken, is geautomatiseerde en contactloze interactie. Een zeer goed voorbeeld hiervan is het servicegebied C4T Calais in Frankrijk. Het project betreft het reserveren van een parkeerplaats voor vrachtwagens, zodat chauffeurs zeker zijn dat ze een plek hebben om hun vrachtwagens te parkeren en dat hun veiligheid gewaarborgd is doordat de verspreiding van COVID-19 beperkt wordt. Het reserverings- en betalingsproces is zowel geautomatiseerd als contactloos. Wat de praktische uitvoering betreft, zal een speciale camera het kenteken van elke vrachtwagen bij de ingang registreren en alleen in geval van een voorafgaande reservering mag de vrachtwagen contactloos het parkeerterrein oprijden.

Dagelijkse rapporten tonen aan dat het gebruik van het IoT aanzienlijk toeneemt en dat steeds meer bedrijven hun gegevens aan deze slimme virtuele omgeving toevertrouwen. Deze nieuwe manier van leven kan de hele commerciële transportactiviteit beïnvloeden, niet alleen op nationaal maar ook op mondiaal niveau. Door een smartdevice te installeren in de vrachtwagen, kan informatie worden verzameld en opgeslagen in de cloud, waarbij rekening wordt gehouden met de routes die worden afgelegd en de frequentie van de ritten. Een dergelijk initiatief wordt beschouwd als een grote stap binnen de transportsector, omdat dit soort gegevens de sector kan helpen efficiënter te rijden onder druk en ons beter kan voorbereiden op het scenario van een tweede golf of een nieuwe pandemie in de toekomst.

Wat deze uitbraak ons tot nu toe geleerd heeft, is dat de technologie op elk gebied een katalyserend effect kan hebben. Laten we de supply chain als voorbeeld nemen. Wat we zien is dat we door het digitaliseren van het grootste deel van het proces een beter inzicht kunnen krijgen in alle fasen van de supply chain, waardoor deze in zijn geheel flexibeler en efficiënter wordt. In het geval van het wegtransport kunnen we tot betere besluitvorming komen door de volledige capaciteit van een vrachtwagen in te zetten. Bovendien kunnen we de beste routes voor de transporteur bepalen en tot een meer operationeel beheer van vraag en aanbod komen.