Nasza odpowiedź na problem opóźnionych płatności w sektorze transportowym

Według badania Coface, globalnej spółki ubezpieczającej kredyty handlowe, która przeprowadziła ankietę na temat doświadczeń przewoźników i przedsiębiorstw transportowych z płatnościami, „średnie opóźnienie w płatnościach na rzecz przedsiębiorstw wynosi 51,5 dnia”. Faktem jest, że coraz częściej jesteśmy świadkami rozmijających się płatności, zjawiska wywierającego bezpośredni wpływ na sytuację gospodarczą każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości. Opóźnione płatności to wyzwanie, przed jakim stają wszystkie przedsiębiorstwo z sektora transportowego, przez co kwestia ta jest jedną z najważniejszych, które wymagają działań w przyszłości.

Czy opóźnione płatności są problemem na wszystkich rynkach europejskich?

Wspomniane wyżej badanie skupiało się na rynku transportowym w Polsce, gdzie w roku 2019 zanotowano wzrost liczby upadłości z 56 do 73, to jest o 30%. Niestety w innych krajach Europy sytuacja wygląda zasadniczo podobnie – Niemcy, Francja i Włochy zostały również wymienione jako kraje, w których przewożenie towarów wiąże się z dużym ryzykiem. Czy to ze względu na niestabilną sytuację polityczną, niewystarczającą płynność w obrocie gospodarczym, zadłużenie, czy też inne sytuacje kryzysowe, sektor transportowy zawsze jako jeden z pierwszych musi mierzyć się z ciągłą niepewnością dotyczącą płatności za przewozy.

Windykacja płatności to ogromna próba sił dla przedsiębiorstw przewozowych

Dlatego też jednym z głównych problemów, z którymi zmagają się podmioty zawodowo trudniące się przewozem ciężarowym, jest windykacja płatności. Mimo że większość spółek transportowych już teraz korzysta z rozmaitych narzędzi do sprawdzania wiarygodności nowych uczestników rynku, faktyczna weryfikacja podmiotów zagranicznych zawsze stanowi spore wyzwanie. Im dalej od granic ich kraju znajduje się kontrahent, tym trudniej odzyskać im zaległe płatności za świadczone usługi.

Oczywiście może zdarzyć się, że płatność faktury się opóźni, co zawsze jest bardzo nieprzyjemne dla każdego rodzaju przedsiębiorstwa. W niektórych przypadkach z tych faktur powstaje niespłacony dług, który stale narasta. Niestety nie jest to rzadkie zjawisko, lecz plaga, która zatacza coraz szersze kręgi. Nieuchronnie skutkuje ono poważnymi konsekwencjami dla sytuacji gospodarczej lokalnych przedsiębiorstw przewozowych, a w szerszym zakresie – dla sytuacji całej branży.

Firmy z branży transportowej w większości działają na cyfrowych giełdach transportowych i codziennie dokonują wielu transakcji handlowych, odbierając ładunki od różnych podmiotów. W wielu przypadkach jednak unikają one pewnych tras, nie chcąc ryzykować, że nie otrzymają zapłaty za zrealizowany przewóz. Co więcej, gdy przyjmują one zamówienie na ładunek i nie otrzymują płatności w terminie, cierpliwie czekają na przelew, hołdując zasadzie, że dobry kontakt z dłużnikiem to najlepsza metoda podtrzymania współpracy biznesowej. Prawda jest jednak taka, że im dłużej zaległa faktura pozostaje niezapłacona, tym mniejsze są szanse odzyskania pieniędzy, co skutkuje rosnącą liczbą opóźnionych płatności w sektorze transportowym.

Jak uniknąć opóźnionych płatności w branży transportowej?

Z powyższych rozważań wyłania się pytanie, jak wybrać przedsiębiorstwo, któremu można zaufać, aby uniknąć późniejszych kłopotów. Nie ma na nie niestety gotowej odpowiedzi, bowiem każda branża jest inna. Jeśli jest to pierwsza transakcja z nieznanym wcześniej kontrahentem, jedyne co można zrobić to zbadać go.

Badanie kontrahenta

  • Poszukiwanie w Google informacji o historii i rozwoju przedsiębiorstwa
  • Próba znalezienia w Internecie opinii klientów
  • Wypytywanie znajomych, czy już kiedyś współpracowali z tym kontrahentem

 

W jaki sposób Teleroute może pomóc przedsiębiorstwom transportowym uniknąć opóźnionych płatności

Przewidując powyższy problem, giełda transportowa Teleroute uważa, że przewoźnicy muszą otrzymać dodatkowe zabezpieczenia, gdy pokładają swoje zaufanie wyłącznie w jednym dostawcy, najczęściej im nieznanym. Chcemy zapewnić podmioty zawodowo trudniące się przewozem ciężarowym, że za każdym razem gdy dokonają transakcji za pośrednictwem naszej platformy, otrzymają swoją płatność. Oto nasze motto i idea stojąca za Gwarancją Płatności Teleroute. Aby sprostać popytowi w sektorach transportowym i logistycznym określiliśmy wyzwanie i stworzyliśmy innowację, która dodatkowo wesprze naszą wizję zapewnienia stuprocentowo bezpiecznej platformy giełdy transportowej.

Jak działa usługa Gwarancji Płatności Teleroute?

Teleroute nawiązała współpracę z Coface, globalnym liderem w ubezpieczeniu kredytów, aby zaoferować rozwiązanie umożliwiające przewoźnikom zapewnienie otrzymania płatności za każdy przewóz wykonany za pośrednictwem giełdy transportowej Teleroute. Krótko mówiąc, Gwarancja Płatności chroni użytkowników Teleroute przed niezapłaconymi fakturami. Po aktywowaniu usługi Gwarancji Płatności podmioty zawodowo trudniące się przewozem będą otrzymywać 90% kwoty faktury na wypadek, gdyby ich klient nie zapłacił za wykonany transport.

Dodatkowo usługa oferuje jeszcze szereg innych korzyści. Przewoźnicy mogą zarejestrować się w usłudze Gwarancji Płatności bezpośrednio przez Internet za pośrednictwem platformy giełdy transportowej i otrzymać natychmiastowe informacje dotyczące kosztu i zakresu gwarancji. Jest to możliwe dlatego, że wszystkie przedsiębiorstwa oferujące przewóz na giełdzie Teleroute otrzymują rating kredytowy nadany przez Coface. Sukces tej usługi, z której w coraz większym stopniu korzystają klienci giełdy transportowej Teleroute, leży zatem w bezpośrednim charakterze umowy i skuteczności egzekwowania płatności faktur.

Dodatkowa korzyść płynąca z usług Gwarancja Płatności to swoboda wyboru faktur, które przewoźnicy chcą zabezpieczyć. Przewoźnicy nie mają obowiązku obejmowania gwarancją wszystkich przewozów wykonywanych dla danego klienta, lecz mogą indywidualnie zdecydować, dla których z nich wykupić ubezpieczenie. Ponadto umieszczenie oferty przewozu ładunku w Teleroute nie jest warunkiem wstępnym objęcia transakcji Gwarancją Płatności. Usługi Gwarancji Płatności można użyć do zabezpieczenia płatności, o ile obie strony są klientami Teleroute. Wszystkie te opcje umożliwiają przewoźnikom wycenianie ich usług w sposób bardziej konkurencyjny, oszczędzanie pieniędzy oraz szybsze i bardziej strategiczne rozszerzanie swojej sieci kontaktów biznesowych.

Więcej informacji o Gwarancji Płatności można uzyskać, odwiedzając naszą witrynę. Z dumą możemy oświadczyć, że udało nam się wprowadzić na rynek przełomową ofertę otwierającą przed podmiotami zawodowo trudniącymi się przewozem nowe perspektywy i wydatnie zmniejszającą ryzyko transakcji przewozowych. Dzięki nam opóźnione płatności w sektorze transportowym odejdą w niepamięć.