Onze oplossing voor laattijdige betalingen in de transportsector

Bedrijven worden geconfronteerd met een gemiddelde betalingsachterstand van 51,5 dagen” volgens een onderzoek uitgevoerd door Coface, een wereldwijd verzekeraar voor handelskredieten, naar de ervaringen op het vlak van betalingen van transportbedrijven. Feit is dat er steeds grotere verschillen zijn op het vlak van betalingen, en dat heeft een directe weerslag op de economie van elk bedrijf, ongeacht de omvang. Uitgestelde betalingen vormen een uitdaging voor elk bedrijf binnen de transportsector, en een zeer belangrijk werkpunt voor de toekomst.

Vormen laattijdige transportbetalingen een probleem op alle Europese markten?

De bovenvermelde studie richtte zich voornamelijk op de Poolse transportmarkt, waar het aantal faillissementen in 2019 steeg van 56 naar 73, een recordstijging met 30%. Helaas is de toestand in Europa globaal genomen niet zo verschillend. Ook Duitsland, Frankrijk en Italië werden vermeld als landen met een hoog risico gezien het goederentransport. Of het nu toe te schrijven is aan politieke instabiliteit, onvoldoende economische liquiditeit, schulden of een ander soort crisis, de transportsector zal altijd als eerste geconfronteerd worden met permanente onzekerheid omwille van transportbetalingen.

Invordering van betalingen vormt een enorme uitdaging voor transportbedrijven

Een van de belangrijkste problemen waar een professioneel vrachtwagenvervoerder vandaag de dag mee geconfronteerd wordt, is dan ook invordering van betalingen. Ook al gebruiken de meeste transportbedrijven reeds diverse tools om de kredietwaardigheid van nieuwe bedrijven te controleren, toch blijft de werkelijke verificatie van buitenlandse bedrijven een grote uitdaging. Bovendien geldt dat hoe verder de grenzen van hun eigen land, hoe lastiger het is om uitstaande of laattijdige betalingen in te vorderen.

Het kan gebeuren dat een betaling wordt uitgesteld, wat bijzonder onaangenaam is voor elk bedrijf. In sommige gevallen blijven deze facturen gewoonweg een uitstaande schuld die verder blijft aangroeien. Helaas is dit geen zeldzaam fenomeen, maar een steeds grotere plaag. Dit heeft onvermijdelijk een aantal ernstige gevolgen voor de economie van plaatselijke transportbedrijven en in bredere zin voor de economie van de sector zelf.

De meeste bedrijven binnen de transportsector werken met digitale vrachtbeurzen en verrichten elke dag heel wat handelstransacties met vrachten van verschillende bedrijven. In heel wat gevallen vermijden ze echter bepaalde routes omdat ze bang zijn niet te worden betaald voor het geleverde transport. Bovendien wachten bedrijven die het laadorder hebben geaccepteerd en die geconfronteerd worden met laattijdige betaling vaak geduldig op de betaling vanuit het principe dat een goed contact met de debiteur de beste manier is om de zakelijke samenwerking in stand te houden. De waarheid is echter dat hoe meer tijd verstrijkt na de vervaldatum van de factuur, hoe kleiner de kans dat u uw geld krijgt, waardoor het aantal laattijdige betalingen in de transportsector stijgt.

Hoe kunt u laattijdige betalingen in de transportsector vermijden?

De vraag die hieruit voortvloeit is hoe te besluiten welk bedrijf u kunt vertrouwen om alle problemen te voorkomen. Helaas bestaat er geen pasklaar antwoord op deze vraag, omdat elk bedrijf anders is. Indien u voor het eerst zakendoet met een onbekend bedrijf, dan is onderzoek verrichten het enige dat u kunt doen.

Doe onderzoek naar uw zakenpartner

  • Gebruik Google om meer te weten te komen over de geschiedenis en de ontwikkeling van het bedrijf
  • Ga op zoek naar online getuigenissen
  • Vraag uw collega’s of ze in het verleden reeds met dit bedrijf hebben samengewerkt

 

Hoe Teleroute transportbedrijven kan helpen om laattijdige betalingen te voorkomen

Met het oog op het bovenvermelde probleem zijn wij bij Teleroute overtuigd van de noodzaak om transportbedrijven een extra veiligheid te bieden wanneer zij hun volledige vertrouwen stellen in één enkele provider, die zij meestal niet kennen. We willen professionele vrachtvervoerders de zekerheid bieden dat zij voor elke overeenkomst die zij afsluiten via ons platform ook zullen betaald worden. Dit is ons motto en de filosofie achter onze nieuwste Teleroute dienst, Betalingsgarantie. Om te voldoen aan de eisen van de transport- en logistieke sector brachten we de uitdaging in kaart en creëerden we een innovatie die onze visie van een 100% veilig vrachtbeursplatform verder zal ondersteunen.

Hoe werkt de Teleroute dienst Betalingsgarantie?

Teleroute is een samenwerking aangegaan met Coface, een wereldwijde leider op het gebied van kredietverzekeringen, om een oplossing aan te bieden waarmee transporteurs hun betalingen voor transporten uitgevoerd via onze vrachtbeurs kunnen waarborgen. Kortom, Betalingsgarantie beschermt Teleroute-gebruikers tegen onbetaalde facturen. Door de dienst Betalingsgarantie te activeren, ontvangen professionele transporteurs 90% van hun transportfactuur in geval hun klant niet betaalt voor het geleverde transport.

Bovendien zijn er nog heel wat andere voordelen. Transporteurs kunnen zich via het vrachtbeursplatform direct online registreren voor Betalingsgarantie, en onmiddellijk feedback ontvangen over kosten en dekking, wat mogelijk is doordat alle bedrijven die vrachten aanbieden via Teleroute een kredietbeoordeling krijgen door Coface. Het succes van deze dienst, die steeds vaker gebruikt wordt door de klanten van Teleroute, is dus toe te schrijven aan de onmiddellijk beschikbare contracten en de efficiëntie bij het invorderen van de facturen.

Een extra voordeel van de dienst Betalingsgarantie is de vrijheid om te kiezen welke factuur transporteurs willen verzekeren. Transporteurs zijn niet verplicht om alle transporten uitgevoerd voor een specifieke klant te waarborgen, maar ze kunnen geval per geval kiezen welk transport ze willen waarborgen. Bovendien is het voor Betalingsgarantie niet vereist dat de lading gepost wordt in Teleroute. Zolang beide partijen klant zijn van Teleroute kan de dienst Betalingsgarantie gebruikt worden om de betaling te verzekeren. Dit alles laat transporteurs toe om hun diensten aan te bieden tegen meer interessante prijzen, om geld te besparen en hun zakelijknetwerk sneller en op meer strategische wijze uit te breiden.

Voor meer informatie over Betalingsgarantie verwijzen we naar onze website. We kondigen met genoegen aan dat we erin geslaagd zijn om een baanbrekende optie aan te bieden, die nieuwe horizonten opent voor professionele vrachtvervoerders en die het risico van handelstransacties aanzienlijk vermindert. We zorgen ervoor dat laattijdige betalingen in de transportsector uitgroeien tot een slechte herinnering die nu tot het verleden behoort.