Słowniczek logistyczny

EORI

Czy planowane jest przemieszczanie się lub handel towarami w obrębie Europy lub poza nią? Jeśli tak, to istotną kwestią jest wymóg posiadania numeru EORI. Ten artykuł odpowie na niektóre z pytań, jakie mogą pojawić się na ten temat, a także zawiera informacje o tym jak złożyć wniosek o nadanie numeru, czy też sprawdzić jego ważność.

Przekażemy również dodatkowe informacje na temat tego, czym jest numer XI EORI. Będą one pomoce w przypadku firm pochodzących z Irlandii Północnej lub zamierzających prowadzić wymianę handlową z tym krajem.

Co to jest EORI?

EORI oznacza wspólnotowy system identyfikacji i rejestracji podmiotów gospodarczych. Jest to system stosowany przez Unię Europejską dla przedsiębiorstw, które chcą handlować towarami w obrębie krajów europejskich i poza nimi.

Jeśli więc przedsiębiorstwo planuje importować niektóre z towarów, które chce sprzedać lub planuje eksportować towary wyprodukowane przez siebie, powinno dowiedzieć się więcej na temat uzyskania numeru EORI. Jeśli jednak przewozi lub pozyskuje towary na rynku międzynarodowym dla własnego użytku, nie potrzebuje tego numeru.

Czym jest numer EORI?

Numer EORI jest numerem, który muszą posiadać przedsiębiorstwa lub osoby prywatne, zamierzające prowadzić działalność handlową. Spełnia on rolę ich numeru identyfikacyjnego w kontaktach z administracją celną podczas wszystkich procedur celnych. Używanie numeru identyfikacyjnego jednego typu jest zalecane ze względów bezpieczeństwa i statystyki. Ponadto, organizacje celne i podmioty gospodarcze uważają, że jest to bardziej efektywne.

Jak ubiegać się o numer EORI

O numer EORI można wystąpić do Centralnego Urzędu Celnego. Jeśli przedsiębiorstwo jest już zarejestrowane w przestrzeni celnej UE, może ubiegać się o ten identyfikator w państwie, w którym zostało założone. Jeśli nie, to można ubiegać się o numer identyfikacyjny w państwie UE, w którym złożono deklarację. Przy składaniu wniosku potrzebne są następujące elementy:

- UTR – unikalny numer identyfikacyjny podatnika
- Data rozpoczęcia działalności oraz kod standardowej klasyfikacji przemysłowej (SIC)
- Nazwa użytkownika oraz hasło do portalu rządowego
- Numer VAT oraz data jego rejestracji
- Numer ubezpieczenia społecznego jest wymagany również w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Jak sprawdzić numer EORI?

W celu sprawdzenia swojego numeru identyfikacyjnego można odwiedzić internetową bazę danych EORI na stronie Komisji Europejskiej. Kiedy wejściu na tę stronę należy przejść do zakładki „Unia podatkowa i celna”, kliknąć „Bazy danych”, a następnie „EORI”. Kliknąć na podany link, aby sprawdzić czy jest on ważny.

Czym jest numer XI EORI?

Jako, że Wielka Brytania nie jest już częścią UE, do handu towarami z Irlandią Północną wymagany jest numer XI EORI. Różnica pomiędzy numerem EORI a XI EORI polega na tym, że ten pierwszy zaczyna się od oznaczenia GB, zaś ten drugi od XI. Numer XI EORI jest potrzebny do prowadzenia wymiany handlowej z Irlandią Północną. Aby otrzymać XI EORI, należy posiadać numer GB EORI.