Hoe gaat de Europese transportsector om met de brexit-uitdaging

De brexit heeft veel veranderingen teweeggebracht op het Europese speelveld en het transport is hierbij een cruciale maar delicate kwestie. Transportbedrijven zijn van plan hun activiteiten met het Verenigd Koninkrijk terug te brengen wegens een gebrek aan informatie. Op 24 december hebben de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een akkoord bereikt over de handels- en samenwerkingsovereenkomst die, de betrekkingen tussen beide partijen zal bepalen na het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU.

De impact van de brexit en de pandemie op de nieuwe regels

Met de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen kunnen wegtransportbedrijven hun activiteiten voortzetten zolang het direct wegtransport betreft. Met andere woorden, Britse vrachtwagens mogen de EU binnenkomen en vanuit de EU terugkeren, zelfs als ze niet geladen zijn, en omgekeerd, zonder extra kosten.

Daarnaast is cabotage toegestaan voor vrachtwagens van beide kanten, met een maximum van twee ritten op elkaars grondgebied na het oversteken van de grens. Het recht van doorvoer over elkaars grondgebied naar derde landen of naar andere delen van hun eigen grondgebied is eveneens gewaarborgd. Er komt een ‘landbrug’ om Ierland en de rest van de EU logistiek met elkaar te verbinden via het Verenigd Koninkrijk.

Ondanks deze overeenkomst leiden de nieuwe grenzen echter tot problemen en twijfels. De pandemie waar we mee te maken hebben maakt het er ook niet beter op nu veel landen extraveiligheidsmaatregelen ingevoerd hebben om de verspreiding van de nieuwe varianten te voorkomen. Landen als Duitsland bijvoorbeeld eisen negatieve coronatesten van de transporteurs, wat tot chaotische taferelen leidt zoals ook aan het begin van het jaar bij het Kanaal het geval was.

Onderzoek van de Alpega Group naar de logistieke en transporttrends in 2021

Om een beter inzicht te krijgen in de bovenstaande kwesties, heeft de Alpega Group een grootschalig onderzoek gedaan bij transportbedrijven in heel Europa, waarin naast andere vragen over de trends in de logistiek en het transport voor 2021 ook de impact van de brexit op de sector getoetst is.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt enige bezorgdheid. Op een schaal van één tot tien is de score voor de mate van optimisme van de transportbedrijven over de toekomst van de handelsrelaties tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een 5. De betekenis van deze score wordt onderstreept door het feit dat 40% van de respondenten van mening is dat de brexit "hun bedrijf veel schade heeft berokkend".

Het komt niet als een verrassing dat ongeveer 50% van deze transportprofessionals verwacht dat hun activiteiten met het Verenigd Koninkrijk in de komende maanden gevolgen zullen ondervinden en dat deze bijgevolg zullen afnemen. De belangrijkste redenen, met 40%, zijn het gebrek aan informatie en het gevoel dat deze nieuwe realiteit te veel papierwerk en bureaucratie met zich meebrengt, iets wat 86% van de ondervraagden vindt. Deze zorgen maken de toch al logge bureaucratieproblemen die de transportprofessionals volop hoofdbrekens bezorgen nog ingewikkelder.

Oplossingen van Customs Support om bedrijven te helpen om te gaan met de brexit-bureaucratie

In sommige gevallen kunnen deze procedures uren of zelfs dagen in beslag nemen. Soms dwingen ze transporteurs zelfs naar huis terug te keren zonder dat ze hun opdracht hebben afgewerkt. Belastingen, certificaten van oorsprong, douaneaangiften ... in veel gevallen worden douaneagenten en gespecialiseerde managers geconfronteerd met een overweldigende stroom van aanvragen. Bepaalde bedrijven hebben een interessante niche ontdekt en hebben zich gespecialiseerd in deze nieuwe procedures om de transportprofessionals hierover te adviseren. In ieder geval zal de situatie geleidelijk worden genormaliseerd, waardoor al deze mechanismen in het kader van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de gemeenschappelijke markt op een normale manier doorgang kunnen vinden.

Gezien deze situatie hebben bepaalde bedrijven besloten om in hun dienstenpakket een exclusieve adviesdienst op te nemen over het nieuwe papierwerk dat door de brexit is ontstaan. Zo ook Custom Support Group (CGS) met hun digitale oplossingen voor douanebeheer. CGS biedt douaneadviesdiensten, douane-in- en uitklaring, doorvoerprocedures en fiscale vertegenwoordiging aan. Over deze diensten zegt Martijn Rijk, Marketing Manager bij CSG: "Onze douanedienst bereidt zich al 4 jaar voor op Brexit en kan transporteurs en fabrikanten ondersteunen om ervoor te zorgen dat hun goederen zonder gedoe of vertraging de grens over kunnen".