Trends in 2021: Uw verwachtingen voor de toekomst van het transport

De coronapandemie die eind 2019 de kop opstak en de daaropvolgende wereldwijde verspreiding sinds maart 2020 heeft geleid tot een crisis die alle sectoren, inclusief het goederenvervoer over de weg, in een moeilijke situatie heeft gebracht, waarvan we nu pas beginnen te herstellen.

De impact was niet voor iedereen hetzelfde. Ook de vooruitzichten voor de nabije toekomst verschillen sterk per sector en per markt. Om te weten te komen wat de gevolgen waren van de pandemie voor het wegvervoer en hoe het zich de komende maanden zal ontwikkelen, hebben we een grootschalig onderzoek gehouden bij logistieke en transportbedrijven in heel Europa. Meer dan 1200 bedrijven hebben hun visie voor 2021 met ons gedeeld, wat ons een aantal zeer interessante resultaten heeft opgeleverd waar we in onze volgende whitepaper dieper op in zullen gaan.

Voorzichtig optimisme voor het goederenvervoer over de weg in 2021

Dat is wat kort samengevat uit de antwoorden op de vragenlijst kwam. De logistieke en transportsector realiseert zich dat het ergste achter de rug is, maar wacht toch liever de verdere ontwikkelingen af alvorens het hoofdstuk definitief als afgesloten te beschouwen. Op een schaal van één tot tien is de gemiddelde score voor de mate van optimisme dan ook 6,2. De Nederlanders zien het glas als halfvol met een 6,7, terwijl men in Spanje en Portugal terughoudender is, met respectievelijk een 5,5 en een 5,8.

De afname van de hoeveelheid activiteiten was doorheen heel Europa een feit en dit is ongetwijfeld een van de redenen voor dit gematigde optimisme. 60% van de respondenten geeft inderdaad aan dat ze minder transacties hadden dan in 2019, maar de meerderheid (54%) geeft aan dat de winstdaling minder dan 25% was, terwijl dit voor de resterende 37% tussen de 25% en de 50% was.

Transportbedrijven verwachten een zelfde activiteitenniveau als in 2020

Voor wat betreft de vooruitzichten voor de komende maanden, verwacht 43% van de ondervraagden dat hun winst hetzelfde zal zijn als in 2020 en verwacht 29% een hogere winst. Het is echter van belang om hierbij specifiek te kijken naar Spanje en Portugal, waar de helft van de transportprofessionals denkt dat hun winst nog lager zal uitvallen dan vorig jaar.

In deze twee landen zijn de verwachtingen voor wat betreft de hoeveelheid transacties bovendien nog somberder. Hoewel in het algemeen verwacht wordt dat dit gelijk zal blijven of zelfs stijgen, gaf één derde van de ondervraagden in Portugal aan minder werk te verwachten. Dit percentage ligt nog hoger in Spanje met maar liefst 43% van de ondervraagden.

Naar verwachting zullen de transporttarieven dit jaar stijgen

We kunnen inderdaad stellen dat er een brede consensus bestaat en er ook meer optimisme is over de transporttarieven. Hierbij geeft 31% van de respondenten aan dat deze zullen stijgen, terwijl 38% eerder denkt dat ze gelijk zullen blijven. Ook hier is Spanje echter een uitzondering, waar 50% van de ondervraagden denkt dat de tarieven zullen dalen.

Deze gegevens zijn slechts enkele van de meest relevante aspecten van ons onderzoeksrapport, dat ons moet helpen de komende maanden met meer zekerheid tegemoet te zien en dat wij binnenkort uitgebreider zullen delen. Tot die tijd blijven we ons uiteraard inzetten om de transportsector draaiende te houden.