Woordenlijst logistiek

Cognossement

Wat is de cognossement?

Een cognossement (Bill of Lading, BoL, vrachtbrief) is een juridisch bindende overeenkomst tussen de transporteur en de expediteur, en de ontvanger van de goederen. Deze bevat informatie over de verzonden goederen, hun herkomst en hun bestemming. Hierin worden de vervoersvoorwaarden vermeld. Het document wordt afgegeven nadat de goederen van de laadplaats vertrokken zijn. U kunt het gebruiken als ontvangstbewijs van de zending zodra de goederen op hun bestemming zijn aangekomen. Alle betrokken partijen moeten dit document ondertekenen.

Waarom is de cognossement belangrijk?

Een cognossement is één van de vele belangrijke documenten in de transportwereld en moet tijdens de verzending bij de goederen aanwezig zijn. Het document bevat alle gegevens die nodig zijn voor de transporteur en de verzender en is juridisch bindend. U kunt het zo nodig ook gebruiken bij een rechtszaak. Daarom moet u ervoor zorgen dat het document nauwkeurig is opgesteld. Het dient als bewijs van verzending en van de voorwaarden.

Het waarborgt een tijdige betaling wanneer de verzender het originele BoL-document vasthoudt totdat de ontvanger de betaling voldoet. Zodra de verzender de betaling heeft ontvangen, heeft de ontvanger met het originele document toegang tot de goederen.

Zonder BoL mogen zendingen niet van de ene haven naar de andere worden verscheept. Het document fungeert als bewijs van eigendom en ook als leveringsbevestiging. Het is ook van belang voor de douane, verzekeringen en andere financiële zaken.

Voorbeeld van cognossement

Een voorbeeld van een cognossement is wanneer de leverancier een kredietbrief voorlegt aan de adviserende bank, die hem doorstuurt naar de bank van de koper. Ook de BoL moet worden bijgevoegd. De koper moet het document ook aan de leverancier laten zien om de goederen in ontvangst te nemen.

Wat moet er in de cognossement staan?

In de BoL moet u de gegevens vermelden die voor de vervoersovereenkomst van belang zijn, zoals de gegevens van de partijen en de algemene voorwaarden. Vermeld de volledige namen en adressen van de verzender en de ontvanger. Het document moet het orderreferentienummer bevatten om de exacte vracht die moet worden afgehaald en afgeleverd te kunnen identificeren. Daarnaast moet het document instructies en de afhaaldag bevatten. U moet de verzonden artikelen ook beschrijven aan de hand van type, afmetingen, gewicht en materiaal. Noteer ook het verpakkingstype, of het om dozen, pallets, vaten, enz. gaat. Vermeld de vrachtklasse, de zogenaamde NMFC-code (National Motor Freight Classification), want die kan de kosten van uw zending bepalen. Als u gevaarlijke materialen vervoert, moet u die duidelijk op de verpakking vermelden en zich houden aan de regels die voor dergelijke materialen gelden.