Słowniczek logistyczny

Konosament

Czym jest konosament?

Konosament, inaczej list przewozowy, (BoL, z ang. Bill of Lading) jest prawnie wiążącym dokumentem pomiędzy przewoźnikiem i spedytorem, a odbiorcą, który otrzymuje towar. Zawiera informacje o wysyłanych towarach, ich pochodzeniu i miejscu przeznaczenia. Określa zasady i warunki przewozu. Jest wystawiany po wyruszeniu towarów z punktu załadunku, a po dotarciu towarów do miejsca przeznaczenia można go wykorzystać jako pokwitowanie odbioru. Dokument ten musi być podpisany przez wszystkie zaangażowane strony.

Dlaczego konosament jest ważny?

Konosament jest jednym z wielu ważnych dokumentów w spedycji i powinien towarzyszyć towarom w trakcie transportu. Zawiera wszystkie szczegóły niezbędne dla przewoźnika i spedytora oraz jest on prawnie wiążący. W razie potrzeby można go wykorzystać w postępowaniu sądowym, dlatego należy zadbać o jego dokładność. Stanowi on dowód wysyłki oraz jej zasad i warunków.

Konosament zapewnia terminową realizację płatności w sytuacji, gdy spedytor zatrzymuje oryginał listu przewozowego do momentu dokonania płatności przez odbiorcę. Kiedy spedytor otrzyma płatność, odbiorca może uzyskać dostęp do towarów, korzystając z oryginału dokumentu.

Brak listu przewozowego uniemożliwia przewożone przesyłek z jednego portu do drugiego. List przewozowy pełni rolę dowodu własności oraz potwierdzenia dostawy. Ma również znaczenie podczas procedur celnych, ubezpieczenia oraz innych kwestii finansowych.

Przykład konosamentu

Przykładem konosamentu jest sytuacja, w której dostawca przedstawia akredytywę (LoC, z ang. Letter of Credit) bankowi awizującemu, który przesyła ją do banku nabywcy, który musi również dołączyć list przewozowy. Ponadto, nabywca musi pokazać konosament dostawcy, aby otrzymać towar.

Co musi zawierać konosament?

Konosament musi zawierać szczegóły istotne dla kontraktu, takie jak dane stron oraz zasady i warunki. Należy wymienić w nim pełne nazwy i adresy nadawcy i odbiorcy. Dokument powinien zawierać również numer referencyjny zamówienia w celu dokładnej identyfikacji ładunku, który ma być odebrany i dostarczony. Powinien również zawierać instrukcje oraz datę odbioru. Należy w nim również opisać transportowane przedmioty – ich rodzaj, wymiary, wagę i materiał. Warto zapisać również rodzaj opakowania – czy są to kartony, palety, beczki itp. Należy wspomnieć o klasie NMFC frachtu (National Motor Freight Classification = Krajowa Klasyfikacja Frachtu Motorowego), gdyż może ona mieć wpływ na koszt transportu. W przypadku materiałów niebezpiecznych, muszą być one jasno opisane na opakowaniu i należy przestrzegać reguł odnoszących się do takich materiałów.