Cztery kryteria wyboru właściwej giełdy transportowej

Giełda transportowa zapewnia nowe możliwości biznesowe, umożliwia ograniczenie kosztów I pustych przebiegów, a także zwiększenie zysków. W jaki sposób należy jednak dokonać wyboru giełdy transportowej, aby była ona odpowiednia dla danej działalności?

Oto cztery główne kryteria, które należy uwzględnić podczas określania jakości giełdy transportowej: wolumen (liczba dostępnych ładunków i pojazdów), liczba użytkowników, bezpieczeństwo i zasięg geograficzny.

1. Wolumen

Siłą napędową giełdy transportowej jest wolumen. To główna przyczyna, dla której osoby zawodowo zajmujące się transportem codziennie odwiedzają giełdy transportowe. Ale co dokładnie oznacza wolumen? Wolumen to nic innego jak liczba ofert ładunków I pojazdów dostępnych w danym czasie na giełdzie transportowej.

Przykładowo, giełda transportowa Teleroute codziennie zapewnia średnio ponad 200 tys. ofert ładunków i pojazdów. Wysoki wolumen umożliwia o wiele szybsze dopasowanie dostępnych ofert ładunków oraz wolnych pojazdów. To po prostu kwestia popytu i podaży. Oczywiście mogą (i będą) zdarzać się zaburzenia równowagi, zarówno w odniesieniu do tras, jak i na szczeblu rynku. Należy również pamiętać, że niektóre giełdy transportowe specjalizują się w partnerskiej wymianie wolumenu, co znacznie zwiększa szanse na znalezienie odpowiedniej oferty.

2. Liczba Użytkowniców

Giełdy transportowe nie są bezpłatne. Użytkownicy muszą dokonać subskrypcji, aby uzyskać dostęp do ofert dotyczących ładunków lub pojazdów oraz móc publikować oferty. Oznacza to, że ogromny wpływ na liczbę ofert w ramach giełdy transportowej ma jej baza użytkowników. Im więcej użytkowników, tym większy potencjał wysokiego wolumenu, chociaż nie zawsze wiąże się on z zaangażowaniem wielu różnych użytkowników giełdy transportowej.

Przykładowo, niektóre duże firmy załadowcze lub spedycyjne są bezpośrednio połączone z giełdą transportową, co umożliwia im publikowanie dużych wolumenów ładunków w bardzo krótkim czasie. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że wolumen jest czynnikiem wysoce zmiennym. Na giełdzie transportowej o wysokich wolumenach znalezienie nowej oferty powinno trwać zaledwie kilka minut, a nawet kilka sekund.

3. Bezpieczeństwo

Wysoka liczba potencjalnych partnerów w ramach jednej platformy przewozowej ma znaczenie, lecz jest to tylko jeden z istotnych elementów całości. Potrzeba również pewności, z kim ma się do czynienia. Czy na danym partnerze można polegać? Giełdy transportowe zapewniające informacje na temat niezawodności, wiarygodności i historii płatności użytkowników niewątpliwie pomogą Ci w podejmowaniu trafniejszych decyzji.

Tego rodzaju dodatkowa ocena to silny atut w tradycyjnym sektorze transportu opartym na kontaktach międzyludzkich.

4. Zasięg geofragiczny

Oprócz wolumenu i bezpieczeństwa należy również rozważyć geograficzny zasięg giełdy transportowej. Niektóre giełdy mają silną pozycję w kraju macierzystym, zapewniając wysoki wolumen i znaczną liczbę użytkowników. W przypadku transportu krajowego takie giełdy transportowe faktycznie stanowią opłacalne rozwiązanie. Jednak w przypadku transportu międzynarodowego sytuacja jest nieco bardziej złożona.

W zależności od tego, jakie trasy obsługujesz najczęściej, inna giełda transportowa może zapewnić Ci odpowiedni wolumen. Przykładowo, giełda Wtransnet jest bardzo popularna na Półwyspie Iberyjskim, a Teleroute ma mocną pozycję na terenie Francji i reszty Europy, jak również na rynkach lokalnych w ramach transportu krajowego.