Vier criteria om de beste vrachtbeurs te selecteren

Een vrachteurs zorgt voor nieuwe business, helpt u kosten te besparen, brengt het aantal lege ritten terug en verhoogt uw winst. Maar hoe kiest u de vrachtbeurs die het meest geschikt is voor u?

De vier belangrijkste criteria waar u rekening mee moet houden bij het bepalen van de kwaliteit van een vrachtbeurs zijn: liquiditeit (de hoeveelheid vrachten en vrachtwagens), het aantal gebruikers, de veiligheid en de geografische dekking.

1. Liquiditeit

Voor een vrachtbeurs is het de liquiditeit die de business draaiende houdt. Het is de hoofdreden waarom transportprofessionals dagelijks een vrachtbeurs bezoeken. Maar wat is liquiditeit precies? Liquiditeit is niets meer dan het aantal via de vrachtbeurs aangeboden vrachten of transporten op elk willekeurig moment.

Op de vrachtbeurs van Teleroute bijvoorbeeld zijn er gemiddeld meer dan 200.000 vracht- en voertuigaanbiedingen per dag. Bij een hoge liquiditeit is er veel sneller een match tussen beschikbare vrachten en transporten. Het is het klassieke verhaal van vraag en aanbod. Natuurlijk zal het aanbod/de vraag niet altijd helemaal in evenwicht zijn, noch op routeniveau noch op marktniveau. Denk er ook om dat bepaalde vrachtbeurzen specialiseren in het uitwisselen van liquiditeit, waardoor uw kansen op het vinden van een match stijgen.

2. Aantal gebruikers

Het gebruik van vrachtbeurzen is niet gratis. Gebruikers nemen een abonnement om toegang te krijgen en het aanbod aan vrachten en voertuigen te zien of aanbiedingen te posten. Dit betekent dat het aantal aanbiedingen op een vrachtbeurs sterk beïnvloed wordt door het gebruikersbestand. Meer gebruikers betekent meer potentieel voor een hoge liquiditeit, maar een hoge liquiditeit betekent niet altijd dat veel verschillende gebruikers de vrachtbeurs gebruiken.

Bepaalde grote verladers of grote expediteurs zijn bijvoorbeeld direct gekoppeld met de vrachtbeurs en kunnen dus in korte tijd grote hoeveelheden vrachten posten. U moet zich ook realiseren dat liquiditeit sterk schommelt. In een vrachtbeurs met een hoge liquiditeit, moet u binnen enkele minuten of zelfs seconden een nieuwe deal kunnen vinden.

3. Veiligheid

Het is belangrijk om veel potentiële partners op hetzelfde vrachtplatform te hebben, maar dat is slechts een deel van het verhaal. U wilt ook weten met wie u te maken heeft. Is het een betrouwbare partner? Bij vrachtbeurzen die informatie geven over de bedrijfszekerheid, betrouwbaarheid en betalingsgeschiedenis van hun gebruikers kunt u betere beslissingen nemen.

Dergelijke extra validatie is een belangrijke troef in de traditionele transportsector waar het om mensen draait.

4. Geografische dekking

Naast liquiditeit en veiligheid moet u ook rekening houden met de geografische focus van een vrachtbeurs. Sommige vrachtbeurzen hebben een sterke positie in hun land van herkomst en hebben daardoor een hoge liquiditeit en veel gebruikers. Voor nationale transporten zijn deze vrachtbeurzen dan ook een logische keuze.

Voor internationale transporten wordt het ingewikkelder. Afhankelijk van uw meest gereden routes kan het zijn dat een andere vrachtbeurs die liquiditeit biedt die u zoekt. Zo is Wtransnet bijvoorbeeld erg populair in Spanje en Portugal en is Teleroute erg actief in Frankrijk en de rest van Europa en in lokaal transport in nationale markten.